aspekty zarzadzania, zarządzanie budżetem projektu, szkolenie z zarządzania projektami, zarządzaniem budżetem w projekcie

Aspekty finansowe w zarządzaniu projektami

Level
Kursy i szkolenia
Duration
2 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Tryb stacjonarny,
W tygodniu

O szkoleniu

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zmianę nastawienia do finansów, aby w pełni wykorzystywać potencjał analizy finansowej. Uczestnicy zdobędą wiedzę i kompetencje w zakresie szacowania kosztów projektu, oceny wskaźników efektywności projektów i ich opłacalności, monitorowania postępu projektów, analizowania odchyleń i trendów, zarządzania metodą wartości wypracowanej (Earned Value Management). 

Główne atuty

1
Interaktywny wykład

Interaktywny wykład

2
Praktyczne ćwiczenia

Ćwiczenia w realizacji typowych zadań członka zespołu zarządzania projektem, oparte na studiach przypadków.

3
Interaktywne warsztaty

Materiał wstępny jest analizowany w grupach, po czym grupy prezentują i poddają pod zbiorową dyskusję swoje propozycje rozwiązań. Uczestnicy wezmą udział w grze symulacyjnej dotyczącej metody EVM.

4
Omówienie trenerskie

Podsumowanie ćwiczenia lub warsztatów. Wyniki pracy grupy są dokumentowane fotograficznie i udostępnione uczestnikom poprzez dedykowany e-kurs na portalu IPMA-Student.

5
Testy wiedzy

W uzupełnieniu warsztatów zarządzania projektami prowadzonych z bezpośrednim udziałem trenera uczestnicy szkolenia mają możliwość nauki I weryfikowania swojej wiedzy w trybie e-learningu poprzez testy (pytania zamknięte).

6
e-Quizy

grupują pytania tematycznie według elementów kompetencji, służą głównie weryfikowaniu i utrwalaniu wiedzy z wybranego obszaru zarządzania projektami.

Adresaci szkolenia

 • Osoby zarządzające projektami, Project Managerowie, kierownicy projektów, członkowie zespołów projektowych, menedżerowie, którzy zarządzają projektami i/lub programami.
 • Szefowie Biur Zarządzania Projektami.
 • Osoby odpowiedzialne za badania, planowanie, rozwój.
 • Wszystkie osoby zainteresowane tematyką project management.
Bigmanwithipad

Perspektywa zawodowa

Nabyte na szkolenia wiedza i kompetencje w zakresie finansów w projektach uzupełniają profil zawodowy kierownika projektów oraz są przydatne przy zarządzaniu złożonymi projektami oraz programami.  

Program

1. Struktury i rodzaje kosztów projektu - ujęcie rachunkowe i biznesowe: 

 • Koszty bezpośrednie
 • Struktura rodzajowa kosztów
 • Koszty pośrednie
 • Koszty stałe
 • Koszty zmienne 
 • Miejsca powstawania kosztów

2. Koszty pośrednie – metody alokacji 

3. Projekt w strukturze kosztów organizacji – budżet projektu, sprawozdawczość finansowa: 

 • Bilans
 • Rachunek wyników
 • Rachunek przepływów pieniężnych

4. Planowanie przepływów pieniężnych: 

 • Przepływy okresowe

 • Przepływy skumulowane

5. Analiza finansowa, rodzaje projektów w kontekście finansowym. 

6. Metody oceny opłacalności projektów: 

 • Metody proste

 • Metody dyskontowe

7. Analiza ekonomiczna – w tym analiza projektów zgodnie z metodyką Project Cycle Management, Analiza Cost-Benefit Analysis.

8. Ocena korzyści: 

 • Uzasadnienie biznesowe 
 • Tolerancja korzyści
 • Plan przeglądu korzyści
 • Przegląd korzyści na koniec etapu 
 • Przegląd korzyści na koniec projektu 
 • Przegląd przyszłych korzyści projektu 

9. Zapewnienie finansowania projektu – analiza i przegląd źródeł finansowania.

10. Zarządzanie metodą wartości wypracowanej (EVM – Earned Value Management): 

 • Plan kont kontrolnych (CAP) 
 • Ocena stanu wykonania (SV, CV, CPI, SPI Tolerancja dla: zakresu, czasu, budżetu) 
 • Analiza trendów (wykres „S”, AC, EV, Wykres trendu: SV, CV, SPI, CPI, EAC) 
 • Prognoza wyniku końcowego EAC (wg CPI, SPI), EAC (wg CV), VAC 
 • Tolerancja budżetu, TCPI
 • Podstawy monitorowania realizacji projektu (zarządzanie poprzez pomiar wykonania i poprzez odchylenia, postęp wykonania zakresu, harmonogram i budżetu – metoda EVMS) 

 

IllustrationShapes

Organizacja zajęć

Czas trwania: 2 dni (16 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00 * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut   

Podczas zajęć zapewnimy Państwu przerwę kawową oraz dwudaniowy obiad z opcją wegetariańską do wyboru.   

 

Terminy

29 luty - 1 marzec 2024 r. szkolenie stacjonarne

Społeczność

Trener

Joanna Rzempała
dr Joanna Rzempała

Doktor nauk ekonomicznych. Wykładowca tematyki zarządzania projektami na Uniwersytecie Szczecińskim. Kierownik projektów dydaktycznych i biznesowych, niezależny konsultant głównie w obszarze zarządzania finansami projektów. 
 

Posiada tytuł Certified Senior Project Manager IPMA-B, certyfikat Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Członek Komitetu ds. Finansowych IPMA International. 

Zasady rekrutacji

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa szkolenia lub kursu. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Opłaty

* Oferowana zniżka nie łączy się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 2500 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 2250 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.    

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie.