Automatyzacja procesów biznesowych, studia RPA, robotic process automation studia

Automatyzacja procesów biznesowych

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend

O kierunku

Cel studiów

 

 

Większość ludzi – na tyle, na ile w ogóle zadają sobie oni trud myślenia o przyszłości – zakłada, że świat jaki znają będzie trwał wiecznie...  *

Szanowni Państwo,    Globalizacja oraz nieustająca walka, implikowana zarówno źródłami zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi o zwiększenie konkurencyjności, stawia ciągle nowe wyzwania przed organizacjami. Oczekiwanie wzrostu konkurencyjności oraz stałego polepszania procesów zmusza firmy do zmiany dotychczasowej formy działania, adaptację strategii do szybko zmieniającego się otoczenia rynkowego oraz często implikuje wdrażanie nowych strategii. Trendy rynku konsumenckiego zmieniają biznes, a konkurencja może pojawić się z najbardziej nieoczekiwanego kierunku. Firmy nieustannie poszukują nowych sposobów usprawnienia procesów biznesowych, wdrażając zarówno nowe systemy zarządzania, jak i technologie informatyczne. 

Automatyzacja procesów biznesowych przy pomocy robotów softwarowych jest obecnie rewolucyjną siłą akcelerującą transformację. Głównym celem Robotics Process Automation nie jest zastąpienie ludzi przez roboty, a odciążenie ich od żmudnych zadań i czynności. W związku z nowymi wymaganiami biznesu będą powstawać nowe stanowiska. Jednak wymagać będą one innego rodzaju umiejętności – współpracy z technologią, ale również z ludźmi. 

Zapraszam na studia.

Elwira Pyk kierownik programu

*Alvin Toffler, Trzecia fala, Wydawnictwo KURPISZ S.A., Poznań 2006, ISBN: 82-89738-89-9 

Atuty kierunku

1
Zajęcia interaktywne

186 godzin praktycznych, interaktywnych zajęć dydaktycznych 

2
Praktycy dla praktyków

Praktycy dla praktyków: nasi wykładowcy to praktycy, z wieloletnim doświadczeniem  w obszarze inteligentnej automatyzacji procesów biznesowych 

3
Kadra

Prowadzący zajęcia to zarówno uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem dydaktycznym, jak i wybitni praktycy 

4
Dostęp do biblioteki

Dostęp do biblioteki, w której znajduje się szereg specjalistycznych baz danych, tj. EBSCO, Emerald czy ProQuest 

5
Financial Times

Dostęp do unikatowych materiałów, w tym zasobów "Financial Times" 

6
Kursy

Kursy e-learningowe największych poddostawców technologii RPA 

Adresaci studiów

Studia adresowane są do menedżerów jednostek biznesowych zajmujących się zarządzaniem lub sprawujących nadzór nad procesami w przedsiębiorstwie (Finanse, Zarządzanie Łańcuchem dostaw, Logistyka, Obsługa Klienta, HR, IT) z branży SSC/GBS/BPO, finansowej, ubezpieczeniowej i telekomunikacyjnej oraz są zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności i wiedzy z zakresu automatyzacji procesów biznesowych i wdrażania Robotics Process Automation. Studia te w szczególności powinny zainteresować osoby, które zarządzają zespołami optymalizującymi procesy biznesowe, zarządzają Centrami Doskonałości (Center of Excellence) lub zamierzają stworzyć w przedsiębiorstwie Center of Excellence lub  Centrum Kompetencji ds. Robotyzacji. Studia kierowane są do osób, które chcą poznać tajniki automatyzacji procesów poprzez ich robotyzację. Osoby posiadające określoną potrzebę robotyzacji i/lub zainteresowane doskonaleniem procesów poprzez ich automatyzację to idealni kandydaci.

Illustration
Elwira Pyk

Praktyk biznesowy, posiadający 20-letnie doświadczenie jako HR Manager oraz Change Manager (najważniejsze zrealizowane projekty to: start-up Coffeeheaven, restrukturyzacja Zelmer S.A., HR Project Manager/Change Agent  Federal Express). Absolwentka UW ( Wydzial Prawa i Administracji) oraz podyplomowych studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Zbiorowymi Stosunkami Pracy, Wydzial Socjologii UW. Absolwentka MBA ALK.
Ukończyła program afiliacyjny Microeconomics of Competitiveness Course na Harvard Business School (Institute for Strategy & Competetiveness we współpracy z ALK).
Obecnie doktorantka ALK w Katedrze Badań Ilościowych i Zastosowania Informatyki pod opieką naukową prof. dr hab. Witolda Bieleckiego. Prowadzi badania związane z wpływem wdrożenia Inteligentnej Automatyzacji na efektywność organizacji z obszaru SSC/BPO.
Kierownik studiów podyplomowych Automatyzacja Procesów Biznesowych (ALK).
Entuzjastka nowych technologii. Buduje kompetencje przyszłości i wdraza roboty w Vistra Corporate Services (Head of Process Transformation & RPA, CEE).

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Silne kompetencje cyfrowe przekładają się na kształt rynku pracy i konkurencyjność,  a także zdolność budowania kapitału społecznego i kulturowego. 

W czasie programu zapoznacie się Państwo z technologiami i metodyką automatyzacji procesów biznesowych. Program ten ma na celu kształtowanie wiedzy z zakresu formułowania i wdrażania strategii oraz prowadzenia złożonych projektów z zakresu automatyzacji procesów biznesowych.   

Cele szczegółowe: 

 • Poznanie dostępnych rozwiązań do automatyzacji procesów biznesowych (RPA) 
 • Nabycie umiejętności w zakresie analizy biznesowej w projektach automatyzacji procesów biznesowych 
 • Nabycie praktycznej umiejętności poprowadzenia projektu automatyzacji procesów biznesowych 
 • Przygotowanie organizacji do automatyzacji procesów biznesowych, zarządzanie projektem i zmianą 

Program

Blok wprowadzający uwzględniający zajęcia integracyjne (czas na networking) ( 2 h)

Na tych zajęciach integracyjnych poznasz swoich kolegów i koleżanki. Opowiesz nam krótko o sobie i swoich oczekiwaniach. To doskonały czas na networking 

I. Wprowadzenie do systemów oraz technologii  informatycznych automatyzujących procesy biznesowe (BPMN, API, VBA oraz inne rozwiązania automatyzujące procesy) poprzez dostępne technologie ( 4 h)

II. Robotics Process Automation–  główne funkcjonalności, wprowadzenie do systemu (8 h)

III. Robotics Process Automation (RPA) - przegląd narzędzi i ekosystem wspomagających Robotics Process Automation. Praktyczne wykorzystanie AI w robotyzacji, uczenie maszynowe (40 h)

IV. Strategia wdrożenia Robotics Process Automation (RPA) w organizacji (40 h)

 • Formułowanie strategii i taktyki wdrożenia Robotics Process Automation (RPA)

 • Automatyzacja procesów biznesowych jako element doskonalenia organizacji, rola przygotowania organizacji od strony procesowej jako czynnik wspomagający Robotics Process Automation (RPA)

 • Wybór narzędzia Robotics Process Automation (RPA), współpraca z dostawcami

 • Opracowanie modelu wdrożenia Robotics Process Automation (RPA).Tworzenie zespołu RPA, budowa Center of Excellence (Centrum Kompetencji ds. Robotyzacji)

 • Aspekty prawne wdrożenia Robotics Process Automation

 • Zarządzanie zmianą  w procesie automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych. Zarządzanie komunikacją w procesie wdrożenia Robotics Process Automation (RPA), kooperacja z interesariuszami (8h)

V. Przygotowanie procesów do automatyzacji, standaryzacja oraz pomiar zautomatyzowanych procesów (16 h)

 • Przygotowanie procesów do automatyzacji, standaryzacja oraz pomiar zautomatyzowanych procesów:

 • Planowanie procesu (wybór procesu, korzyści, przeszkody, przygotowanie procesu)

 • Standaryzacja i produktywność procesów do automatyzacji

 • Pomiar procesów, które zostały zautomatyzaowane

VI. Metodyka zarządzania projektami podczas wdrożenia Robotics Process Automation (RPA) ( 16 h)

 • Wybór metodyki.
 • Wybór odpowiednich narzędzi (Scrum, Agile, Waterfall)

VII. Zarządzanie zasobami w projekcie wdrożenia Robotics Process Automation (RPA) (24 h)

 • Zarządzanie zasobami w organizacji sieciowej. Budowanie zespołu przyszłości 
 • Zarządzanie zmianą "Prosci model"
 • Zarządzanie talentami. Weryfikacja efektywności zespołów Robotics Process Automation (RPA) (audyt,matryca kompetencji, RPA Hackathon, itd.) 

VIII. Zarządzanie środowiskiem Robotics Process Automation (RPA) (8 h)

 • Architektura rozwiązań IP Robotics Process Automation, analiza środowiska pracy robota, integracja z innymi systemami (architektura)

IX. Bezpieczeństwo informatyczne  wdrożeń Robotics Process Automation (RPA) (8 h)

 • Kontrola i audyt pracy środowisk robotycznych, praktyki bezpieczeństwa
 • Tożsamość robotów
 • Zarządzanie ryzykiem

X. Przykłady praktycznego wdrożenia Robotics Process Automation (16 h)

 • Konsultacje 

Egzaminy ( 4 h)

 Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 186* (razem z egzaminami)  * (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) 

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.   

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • sobota 8.45 – 15.45 
 • niedziela 8.45 – 15.45 

Planowane terminy zjazdów w 1 semestrze

Informujemy, że około 40% zajęć będzie realizowanych w formule on-line.

 

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Piotr Siciak

Piotr to doświadczony menedżer z ponad 18 letnim doświadczeniem zdobytym na projektach realizowanych w ramach firm Wielkiej Czwórki Firm Doradczych. Piotr świadczył usługi doradcze przede wszystkim w zakresie optymalizacji procesów biznesowych i wsparcia wdrożenia systemów BPM dla największych instytucji finansowych w Polsce i regionie Centralnej Europy. Piotr jest absolwentem Akademii Ekonomicznej (Uniwersytet Ekonomiczny) w Krakowie, Szkoły Bankowości na Uniwersytecie Kolorado (USA) a także zdobył tytuł MBA w Manchester Business School w Wielkiej Brytanii. Piotr jest liderem zespołu Intelligent Automation/RPA w Onwelo S.A. zajmującego się wdrażaniem rozwiązań pozwalających na automatyzację pracy z wykorzystaniem technologii RPA. Piotr specjalizuje się w poprawie efektywności procesów biznesowych poprzez automatyzację z wykorzystaniem technologii robotyzacyjnych, wprowadzaniem innowacyjnych technologii z obszaru inteligentnej automatyzacji, ale także w projektowaniu nowoczesnych modeli operacyjnych, podnoszeniu efektywności operacyjnej oraz optymalizacji kosztów działania. W ciągu ostatnich kilku lat  zrealizował wiele dużych projektów transformacyjnych, w tym wdrożeń z wykorzystaniem technologii Robotic Process Automation. 

Piotr Pawłowski

Absolwent Canadian Executive MBA (SGH/ University of Quebec at Montreal UQAM), Podyplomowego Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SGH) oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Od 13 lat związany z koncernem Siemens, w którym pracował w różnych obszarach funkcyjnych i zarządzał zespołami IT, HR, logistyki i obsługi klienta. Obecnie jest odpowiedzialny za zarządzanie łańcuchem dostaw firmy w regionie Middle East, Asia Pacific.

Michał Wolak

Prowadzi projekty doradczo-wdrożeniowe i szkoli z zakresu Lean Management zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych (SSC i BPO). Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie, coachingowe oraz doradcze. Z pasją przekazuje swoją wiedzę i umiejętności, prowadząc szkolenia z takich zagadnień jak Lean Management, techniki Kaizen, umiejętności przywódcze, efektywna komunikacja. Jako prezes zarządu odpowiada za rozwój strategiczny firmy Lean Action Sp. z o.o., która od 2004 r. podnosi efektywność polskich przedsiębiorstw. Przeprowadził liczne projekty, osiągając dzięki nim wymierne efekty. 

Andrzej Kinastowski

Manager, ekspert i wdrożeniowiec Lean w środowisku biurowym. Od 12 lat pomaga firmom SSC i BPO usprawniać dostarczane procesy przez wdrażanie ciągłego usprawniania, automatyzacji i robotyzacji, pracę nad strategią i kadrą zarządczą. Praktyk wdrażania Lean w procesach biurowych, fan koncepcji Kaizen. Certyfikowany Lean Six Sigma Black Belt, doświadczony trener Lean i Six Sigma, wykładowca uniwersytecki. Członek-założyciel stowarzyszenia Service Process Improvement Network. Współautor książki "Office Samurai: Lean w biurze". 

Dominik Jaskulski

Od ponad 10 lat usprawnia i automatyzuje procesy operacyjne. Pracował jako analityk, kierownik projektów oraz menadżer dla wielu polskich i zagranicznych organizacji. Kierował budową międzynarodowych zespołów (Meksyk, Manila, Kraków, Bangalore, +20 osób), tworzeniem centrów kompetencji ds. robotyzacji procesów (Robotics CoE) oraz brał udział w globalnych programach restrukturyzacyjnych. Absolwent ekonomii, finansów, lean management, data mining oraz IT business management. Fan filozofii agile i lean, które stara się łączyć w codziennej pracy. 

Wojciech Tatys
Wojciech Tatys

Lider odpowiedzialny za agendę Transformacji i doskonałości operacyjnej dla Discovery w regionach EMEA i APAC wspierający biznes w codziennych wyzwaniach z tego zakresu. Entuzjasta zarządzania procesami i ciągłego doskonalenia z wykorzystaniem takich metodyk jak Lean, Six Sigma czy ToC. Laureat nagrody LEIP za najlepsze studium przypadku wdrożenia Lean Management w Polsce. Twórca strategii ciągłego doskonalenia wraz z zespołem ds. automatyzacji i modelem dojrzałości operacyjnej działającym jako kompas dla biznesu w ich podejściu do rozwoju operacyjnego. Autor dedykowanego programu szkoleniowego Lean/zarządzania projektami i trener skupiający się na dzieleniu się wiedzą na temat zarówno miękkich, jak i twardych umiejętności poprzez ich praktyczne zastosowanie. Doświadczony kierownik projektów i programów z wyjątkowym zestawem umiejętności opartym na PMI, Prince2 i Agile/Scrum. Realizujący strategiczne inicjatywy transformacyjne w sposób pragmatyczny i zorientowane na wyniki. Doświadczenie zawodowe pozyskiwał w globalnych korporacjach, takich jak Hewlett Packard, Microsoft, CBRE i Discovery. Wykształcenie informatyczne umożliwia mu w łatwy sposób rozmawiać z biznesem podczas wszelakich projektów mających za cel implementację danego systemu, czy przeniesienie usług z jednej lokalizacji do drugiej. Prywatnie uwielbiający wyzwania i idący przez życie z regułą, że nie ma rzeczy niemożliwych, a wszystko zaczyna się od pierwszego kroku. 

Dr Damian Kędziora

Damian Kędziora, doktor Inżynierii Przemysłowej i Zarzadzania Uniwersytetu Technologicznego w Lappeenrancie, akademicko zainteresowany offshoringowymi tranzycjami sektora uslug dla biznesu, tzn. wyborem lokalizacji i modelu dostarczania, efektywnym migrowaniem procesu, jego wycena i ulepszaniem. Pracuje w Helsinkach jako Solution Consultant w zespole NORIAN Intelligent Automation, gdzie sprzedaje, modeluje i wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne, t.j. robotic process automation (RPA), machine learning (ML), artificial intelligence (AI), optical character recognition (OCR), blockchain oraz chat/voice boty, aby zoptymalizować serwisy klientów z Europy Północnej i Środkowej. 

Michał Kibil

Michał doradza oraz szkoli we wszelkich kwestiach związanych z szeroko pojętą tematyką zatrudniania pracowników, prawa autorskiego, ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii. Jest jednym z partnerów prawnych Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz Koalicji na rzecz Polskich Innowacji. 

Michał kompleksowo wspiera przedsiębiorców we wdrażaniu projektów z zakresu nowych technologii, w tym opartych na Blockchain, AI, machine learning oraz IOT. Jest specjalistą z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania własnością intelektualną w rozwiązaniach technologicznych. Posiada zróżnicowanie doświadczenie projektowe w pracy z klientami na różnych etapach rozwoju przedsiębiorstwa: od wspierania startup-ów (w tym na etapie pozyskiwania finansowania w oparciu o rozwiązania takie jak ICO, crowfunding, czy też z VC) przez zabezpieczanie know-how spółek technologicznych, analizy prawnego background’u dla budowanego narzędzia, tworzenie ram prawnych dla wprowadzanych technologii, aż po bieżące doradztwo przy rozwoju gotowego produktu. Przez ostatnie lata zaangażowany w analizy wpływu nowoczesnych technologii na kwestie zatrudnienia i prawa pracy, w szukanie nowych zastosowań technologii Blockchain, a także rozwój regulacji w obszarze przepływu danych. 

Michał z entuzjazmem popularyzuje wiedzę na temat nowych technologii regularnie występując w roli prelegenta na wiodących kongresach poświęconych nowym technologiom takich jak Blockchain Alliance czy Ogólnopolski Kongres Profesjonalistów IT, a ostatnio jako mentor na Global Legal Hackathon 2019. Bierze także udział w podcastach, audycjach radiowych czy szkoleniach organizowanych przez ogólnopolskie firmy szkoleniowe. Jest jednym ze współautorów eksperckiego Raportu Blockchain w Polsce przedstawiającego możliwości wykorzystania tej technologii w różnych sektorach gospodarki. 

Wśród dotychczasowych klientów Michała znajdowały się startup’y technologiczne, firmy z sektora finansowego, firmy z sektora IT, czy też międzynarodowe firmy z sektora e-commerce. Michał prowadzi warszawski oddział kancelarii szeroko wspierając przedsiębiorstwa z sektora IT, e-commerce oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych. 

​Prowadząc szkolenia Michał przekazuje praktyczną wiedzę, której zakres każdorazowo dostosowuje pod indywidualne potrzeby grupy, a każde szkolenie traktuje jako proces nakierowany na efektywne przekazanie wiedzy i wymianę doświadczeń. 

​Michał studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie kończył także podyplomowe studium prawa pracy. Michał jest Adwokatem wpisanym na listę Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, gdzie od 2019 r. szkoli także aplikantów adwokackich m.in. w obszarze wykorzystania nowych technologii. 

Sebastian Orzechowski

Kierownik Wydziału Transformacji i Zarządzania Zmianą IT.

Absolwent studiów doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu ekonomii oraz studiów MBA Université d’Aix-Marseille III we Francji. Doświadczony menadżer, konsultant i lider programów transformacyjnych z zakresu optymalizacji, digitalizacji i automatyzacji procesów na styku IT i Biznesu. Aktualnie w Orange Polska odpowiada za strategię i zarządzanie zmianą IT. Od kilku lat zaangażowany w transformację i rozwój wiedzy na temat Robotic Process Automation w Polsce. Prelegent wielu konferencji branżowych z zakresu RPA oraz twórca i lider „Robotics Community”.

 

dr Marcin Wardaszko
 1. Kierownik Centrum Gier Symulacyjnych i Grywalizacji przy Akademii Leona Koźmińskiego oraz Kierownik BiR w DaftMobile Sp. z o.o. Od 2003 roku trener i twórca symulacyjnych gier decyzyjnych i systemów grywalizacyjnych dla edukacji i konsultingu. Autor kilkudziesięciu publikacji na temat uczenia przy pomocy gier oraz projektowania i tworzenia poważnych gier. Twórca gier symulacyjnych.   Honorowy członek Association for Business Simulation and Experiential Learning oraz członek zarządu wykonawczego International Simulation and Gaming Association. Aktywnie wdraża i wykorzystuje gry i symulacje w nauczaniu, badaniach naukowych i doradztwie biznesowym. Aktywnie promuje interaktywne formy nauczania i rozwiązania problemów. Autor wielu publikacji naukowych i popularno- naukowych. Wielki fan gier i grywalizacji, uważa że gry i grywalizacja zmienia i będzie zmieniać świat w jakim żyjemy i pracujemy. 

dr Jan Dąbrowski

Wieloletni doradca i przedsiębiorca, Prezes Zarządu Kozminski Business Hub – spółki celowej Akademii Leona Koźmińskiego, której głównym zadaniem jest wsparcie studentów i społeczności ALK w rozwoju przedsięwzięć biznesowych.

Główne obszary wiedzy praktycznej: analiza strategiczna i tworzenie strategii, zarządzanie procesami i projektami organizacyjnymi, zarządzanie zmianą. 

Kamil Makówka

Senior RPA Developer pracujący nad międzynarodowymi projektami skupiającymi się na usprawnianiu procesów biznesowych w korporacjach. Od ponad 4 lat jego głównym celem jest wdrażanie innowacji i efektywności w codziennej pracy przy wykorzystaniu rozwiązań RDA oraz RPA. Wiedzę z tematyki RPA i programu UiPath zdobywał na szkoleniach w USA oraz Indiach. Obecnie współpracuje w międzynarodowym środowisku jako mentor, trener oraz ekspert UiPath, jest również współzałożycielem firmy Robotivity zajmującej się szkoleniami, mentoringiem oraz wdrożeniami technologii RPA oraz UiPath. Poza pracą promuje tematykę RPA przy współpracy z kołami naukowymi i biznesowymi, założyciel największej grupy skupiającej RPA Developerów w Polsce – RPA Developers POLSKA.

Chelińska-Barańska Kinga
Kinga Chelińska-Barańska

Country Manager

Kinga odpowiada za polskie centrum usług RPA, IPA oraz AI w Łodzi. Z powodzeniem zarządza stale rosnącym zespołem certyfikowanych konsultantów RPA oraz kieruje wdrażaniem i utrzymaniem kompleksowych rozwiązań cyfrowych. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych inicjatywach projektowych na dużą skalę. W swojej pracy skupia się na człowieku i jego absorpcji zmian w połączeniu z transformacją cyfrową w dużych organizacjach. Interesuje się rozwiązaniami RPA, IPA, AI, adaptacją chmury, IoT, mobilnością i cyberbezpieczeństwem w połączeniu ze strategią błękitnego oceanu i myśleniem Agile.

Rok Michal automatyzacja
Michał Rok

Global Black Belt Power Platform, Microsoft

15 lat doświadczenia w upraszczaniu i automatyzowaniu pracy. Od 8 lat pracuje w Microsoft, gdzie zaczynał jako architekt wdrożeń Dynamics 365. Od 4 lat zajmuje się Microsoft Power Platform, czyli zbiorem narzędzi do budowania nowych rozwiązań informatycznych. Działa zarówno na styku istniejących aplikacji jak i tam, gdzie aplikacji dotąd nie było a proces jest zupełnie nowy. Jako starszy specjalista techniczny pomaga klientom Microsoft w regionie EMEA w ocenie przydatności platformy.

Bartłomiej Mazurkiewicz-Bylok

Od kilkunastu lat doskonalę firmy, budując i zmieniając ich procesy. To moja praca i źródło zawodowej satysfakcji.

Posiadam doświadczenie w:
- zarządzaniu rozproszonym zespołem o zróżnicowanych funkcjach
- robotyzacji procesów biznesowych,
- realizacji projektów doskonalących procesy usługowe,
- analizie biznesowej i projektowaniu rozwiązań,
- budowaniu architektury korporacyjnej organizacji.

Tworzę oraz prowadzę szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, a także dzielę się wiedzą oraz doświadczeniem wynikającym z praktyki na kilku uczelniach wyższych.

Marek Sowa
Marek Sowa

Doświadczony menadżer projektów innowacji i wdrożeń technologii Sztucznej Inteligencji i automatyzacji procesów biznesowych. 
Head Offeringu portfolio AI, Analytics i Intelligent Process Automation oraz lider oferty AI & Analytics for Corporate Processes firmy Capgemini.
W wcześniejszych rolach lider innowacji w Banku Irlandii odpowiedzialny za rozwiązania bazujące na RPA, Blockchain oraz AI skupiającego się na rozumieniu języka naturalnego i widzeniu maszynowym. Praktyk - skupiając się na realiach dzisiejszego biznesu łącząc świat operacji z wartością dla klienta końcowego. 

Jako technolog - skupia się na badaniach nowej formy ryzyka technologicznego w postaci ataków advesarial attacks na oprogramowanie wspierane deep learningiem.  
Twórca frameworków IPA Stardust, DIAMOND, MEE oraz Central Execution Point. 

Monika Dolata
Monika Dolata

W branży IT pracuję od 17 lat. Z czego większość czasu programowałam rozwijając i utrzymując programowanie ERP (system informatyczny wspomagający zarządzanie firmą). Od kilku lat pracuję w tzw. utrzymaniu i jestem odpowiedzialna między innymi za utrzymanie środowiska RPA. Programuję także procesy robotyczne wspomagające IT oraz zajmuję się monitoringiem aplikacji przy użyciu Dynatrace.

Kamil Kubiczek

Partner Technology Architect, Microsoft

Absolwent Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od prawie dekady związany z procesami biznesowymi (głownie wokół sprzedaży oraz obsługa klienta). Pracując w kanale partnerskim, wspiera, rozwija i pomaga poznać technologię Microsoft firmom partnerskim. Zawsze widzi szklankę do połowy pełną, problem to nie problem a wyzwanie a w technologii widzi szanse a nie zagrożenia.

dr Kaja Prystupa-Rządca

Trenerka, mentorka, coach. Jest certyfikowana w narzędziach FRIS®, REISS Motivation Profile® oraz Value Match®, którego jest partnerem strategicznym na Polskę. Pomaga w odkryciu swoich naturalnych predyspozycji i potrzeb, tak aby klienci rozwijali kompetencje menedżerskie w zgodzie ze swoimi naturalnymi predyspozycjami.

Mentorka Sieci Przedsiębiorczych Kobiet wspierająca kobiety na różnych etapach rozwoju kariery w rozwijaniu kompetencji menedżerskich. Wykładowczyni na studiach podyplomowych, Executive MBA w Koźmiński Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego. Członkini Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówczyń i Mówców. Jako New Business Partner w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. projektuje programy rozwojowe skierowane dla klientów biznesowych z obszaru współpracy, komunikacji, life balance a także inicjatywy nakierowane na rozwijanie wspieranie rozwijania karier kobiet w organizacjach.

Krzysztof Ogonowski
Krzysztof Ogonowski

Certyfikowany Instruktor Prosci Inc., Prince 2 Foundation, Coach ICC) - prezes Silfra Consulting, ekspert w zakresie wdrażania zmian i zarządzania projektami. Ma prawie 20 lat doświadczenia we wdrażaniu transformacji biznesowej, zmian organizacyjnych, procesowych oraz strategii digitalizacji w największych firmach w Polsce i w Europie. Obecnie jest odpowiedzialny za rozwój globalnej organizacji Association of Change Management Professionals w Regionie CEE. Jest trenerem, konsultantem i mówcą publicznym, wykłada na studiach podyplomowych oraz MBA m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był odpowiedzialny po stronie Silfra Consulting za wdrożenie zarządzania zmianą w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. Projekt ten otrzymał Srebrną nagrodę zarówno w międzynarodowym konkursie IPMA Global Project Excellence Award 2019 jak i w polskiej edycji IPMA Polish Project Excellence Award 2019. Współpracujący z IPMA w ramach International Project Excellence Award, gdzie kieruje międzynarodowymi zespołami eksperckimi pomagając przedsiębiorstwom doskonalić kulturę zarządzania projektami. Jako niezależny konsultant prowadzi projekty doradcze  w obszarze zarządzania projektami, programami i portfelami projektów, tworzenia i rozwoju PMO, wspierania kadry zarządzającej we wdrażaniu strategii i pracy projektowej w organizacjach.   

Zasady rekrutacji

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

Rekrutacja trwa do 15 września 2024, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

 

 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** lub odpis dyplomu doktorskiego ** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

 

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Studia kończą się egzaminem końcowym w formie projektu doradczego zgodnie z Regulaminem (Zasady przygotowania projektu). Egzamin końcowy w formie projektu doradczego sprawdza zarówno wiadomości teoretyczne oraz umiejętności praktyczne wykorzystywanie automatyzacji procesów przedsiębiorstwie.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Kasprzyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4700 zł każda ) 9400 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 230 zł każda ) 8 460 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 8900 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl