DevOps – Administrator infrastruktury IT

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
e-Learning Plus

O kierunku

Program studiów podyplomowych "DevOps – Administrator infrastruktury IT" jest stworzony dla osób, które chcą specjalizować się w rozwoju i zarządzaniu złożonymi systemami IT w środowisku klasycznym oraz chmurowym.

W programie nauczania uwzględniona została przede wszystkim praktyka w formie unikalnych zadań laboratoryjnych w systemie CTF wykonywanych na platformie CyberSkiller. Kursy są prowadzone przez doświadczonych ekspertów, co gwarantuje aktualność i praktyczną wartość przekazywanej wiedzy. Program dostarcza wiedzę na temat budowy i administracji systemem operacyjnym Linux, zarządzania sieciami komputerowymi oraz programowania skryptów w powłoce Bash. Studenci uczą się także konfiguracji i administrowania infrastrukturą w chmurze (IaaS), konteneryzacji oraz wykorzystywania systemów kontroli wersji.

Absolwenci będą posiadali umiejętności niezbędne do projektowania i zarządzania nowoczesną architekturą IT, a także do efektywnego wykorzystania automatyzacji w celu poprawy wydajności i stabilności systemów informatycznych.

Cel studiów Cel studiów podyplomowych "DevOps – Administrator infrastruktury IT" ma na celu wyposażenie studentów w głęboką wiedzę i praktyczne umiejętności związane z budową, administracją i optymalizacją infrastruktury IT.

Atuty kierunku

1
100% ONLINE

Kierunek studiów podyplomowych realizowany jest w 100% online i nie wymaga fizycznego pobytu na Uczelni.

2
DOSTĘP 24/7

Zadania dostępne są w chmurze na platformie CyberSkiller, co umożliwia słuchaczom naukę z każdego miejsca i o każdej porze. Quizy, zadania laboratoryjne i programistyczne posiadają funkcję automatycznego sprawdzania, dzięki czemu studenci otrzymują natychmiastowy feedback.

3
NAUCZANIE PRAKTYCZNE

Studia koncentrują się na rozwoju praktycznych umiejętności pozwalających na zdobycie pracy na nowym stanowisku.

4
GRYWALIZACJA

CyberSkiller wzbogaca proces nauki o elementy grywalizacji, takie jak zdobywanie punktów i awansowanie w rankingach. Dzięki temu środowisko nauki łączy zdobywanie umiejętności i wiedzy z rozrywką, co podnosi atrakcyjność edukacji.

Partnerzy

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą rozwinąć kompetencje w obszarze DevOps, w tym do administratorów systemów, a także osób technicznych zainteresowanych automatyzacją i optymalizacją procesów w infrastrukturze IT.

Program jest również otwarty dla osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o zarządzanie i implementację rozwiązań chmurowych, konteneryzację i praktyki DevOps.

Studia podyplomowe oferują możliwość nauczenia się projektowania systemów informatycznych odpornych na awarie i wysoce dostępnych, co jest kluczowe dla współczesnych przedsiębiorstw opierających swoją działalność na technologiach cyfrowych.

info

Kierownik studiów

dr hab. Bogdan Księżopolski

dr hab. Bogdan Księżopolski pełni rolę pełnomocnika rozwoju informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego.

Pracą naukową zajmuje się od ponad 20 lat. W 2006 roku obronił pracę doktorską na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie dotyczącą "Bezpieczeństwa oraz optymalizacji procesów realizowanych drogą elektroniczną”. W 2016 roku na tej samej uczelni uzyskał stopień doktora habilitowanego przedstawiając cykl prac dotyczącą „Wieloaspektowej analizy systemów bezpieczeństwa przy pomocy języka QoP-ML”.

Jest twórcą nowego języka modelowania systemów bezpieczeństwa QoP-ML, protokołów kryptograficznych oraz nowatorskich systemów edukacyjnych. Jest autorem lub współautorem ponad 60 prac naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach oraz prezentowanych na wielu międzynarodowych konferencjach. W roku 2024 opublikował swoją pierwszą pracę w uznanym czasopiśmie Nature Communication.

Jest autorem kilku książek z dziedziny cyberbezpieczeństwa i edukacji informatyki, w tym jednej wydanej przez renomowane wydawnictwo CRC Press w Nowym Jorku. Jest członkiem komitetów programowych na wielu międzynarodowych konferencjach naukowych oraz edytorem wielu tomów specjalnych czasopism naukowych.
Pełnił rolę kierownika w kilku międzynarodowych projektach badawczych oraz projektach badawczo-rozwojowych. Jest stałym recenzentem w wielu czasopismach naukowych z listy JCR, wykonał ponad 50 recenzji prac naukowych dla tych czasopism.

Został nagrodzony wieloma wyróżnieniami za działalność naukową i dydaktyczną, przez wiele lat był wyróżniany tytułem najlepszego wykładowcy nadawanym głosami studentów.

Główne zainteresowania dotyczą dwóch obszarów, cyberbezpieczeństwa oraz cyfrowej edukacji. W cyberbezpieczeństwie są to zagadnienia dotyczące: stosowanej kryptografii, zwiększania świadomości cyberbezpieczeństwa, bio kryptografii, protokołów kryptograficznych oraz ataków DDoS. W ramach cyfrowej edukacji zajmuje się zastosowaniem AI w edukacji, analityką danych edukacyjnych oraz technologiami w nauczaniu w trybie blended.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 

 • Rozbudowane kompetencje w zakresie DevOps: Uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę dotyczącą kluczowych aspektów DevOps, w tym automatyzacji, konteneryzacji oraz zarządzania infrastrukturą w chmurze, co umożliwi im efektywne wdrażanie i utrzymanie wydajnych, skalowalnych i bezpiecznych systemów IT.
 • Praktyczne doświadczenie z najnowszymi technologiami: Dzięki nauczaniu praktycznemu w laboratoriach chmurowych uczestnicy nabędą doświadczenie w pracy z zaawansowanymi narzędziami technologiami takimi, jak IaaS, kontenery, system kontroli wersji git.
 • Elastyczność i dostępność: Dzięki realizacji studiów w 100% online, słuchacze mogą uczyć się w dogodnym dla siebie czasie i miejscu, co jest szczególnie korzystne dla osób pracujących lub mających inne zobowiązania.
 • Wysoka jakość kształcenia: Studia są prowadzone przez doświadczonych ekspertów z Akademii Leona Koźmińskiego w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, co gwarantuje aktualność i praktyczną wartość przekazywanej wiedzy.
 • Rozwój kariery i możliwości zatrudnienia: Absolwenci będą mogli podjąć pracę jako DevOps Engineer, Cloud Infrastructure Administrator, Linux System Administrator, Network Administrator, Site Reliability Engineer.

Program

1. Podstawy systemu operacyjnego Linux

 • Podstawowe polecenia GNU/Linuxa
 • Operacje na plikach
 • Operacje identyfikacji oraz kodowania danych
 • Konfiguracja usług
 • Analiza logów

2. Konfiguracja i administracja w systemie operacyjnym Linux

 • Administracja systemem GNU/Linux
 • Zarządzanie procesami
 • Mechanizmy systemowe i skrypty Bash
 • Obejście prostych mechanizmów blokowania użytkowników
 • Analiza danych z pliku

3. Budowa sieci komputerowych - model OSI 

4. Podstawy komunikacji w sieci komputerowej

 • Komunikacja sieciowa: Protokoły TCP/UDP
 • Skanowanie usług sieciowych – nmap
 • Identyfikacja wersji oprogramowania – nmap
 • Kontrola przepływu danych – iptables

5. Programowanie skryptów powłoki Bash

6. Analiza architektury IT I 

 • Mini Projekt w obszarze DevOps (1 dzień warsztatowo-wykładowy)

7. Protokoły komunikacyjne w sieci komputerowej

 • Protokół HTTP
 • Protokół DNS
 • Protokoły Poczty: SMTP, IMAP, POP3
 • Inne protokoły: CUPS, Gopher
 • Bezpieczna komunikacja: SSH, HTTPS, TLS

8. Podstawy administracji infrastrukturą w chmurze (IaaS)

9. System kontroli wersji - GitHub

10. Podstawy konteneryzacji

11. Automatyzacja w IaaS

12. Analiza architektury IT II 

 • Mini Projekt w obszarze DevOps (1 dzień warsztatowo-wykładowy)

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 215h* (razem z zaliczeniami) * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Dodatkowo każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z 30h opcjonalnych konsultacji online (Q&A z Tutorem).

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

 • 100% online – Kierunek studiów podyplomowych realizowany jest w 100% online i nie wymaga fizycznego pobytu na Uczelni. Słuchacze studiów podyplomowych uczestniczą w kursach online w dogodnym dla siebie czasie i w dowolnym miejscu.
 • E-learning Plus – Studia są zorganizowane w formule e-learning plus, która polega na połączeniu pracy na platformie edukacyjnej CyberSkiller, konsultacji grupowych online oraz konsultacji asynchronicznych na MS Teams.
  • Platforma CyberSkiller – Słuchacze uzyskują dostęp do platformy edukacyjnej CyberSkiller, gdzie znajdują się kursy online wraz z laboratoriami określonymi w programie studiów. W każdym miesiącu słuchacze otrzymują informacje o zadaniach do wykonania. Zadania posiadają moduł automatycznego sprawdzania, dlatego student w kilka sekund może zweryfikować poprawność wykonanych zadań. Na platformie dostępne są także materiały tekstowe i materiały wideo z teorią i wsparciem do rozwiązania zadań.
  • Konsultacje grupowe online – Raz w tygodniu odbywają się grupowe konsultacje, na których studenci mogą zadawać pytania, a tutorzy rozwiązują wybrane zadania na forum grupy.
  • Konsultacje asynchroniczne – Wszyscy studenci i tutorzy mają ciągły dostęp do MS Teams, gdzie studenci mogą zadawać pytania tutorom w formie indywidualnych wiadomości lub na forum grupy; tutor udziela odpowiedzi w ciągu maksymalnie 48 godzin.
 • Tutorzy – Nauczanie wspierane jest przez Tutorów, czyli wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego, którzy monitorują realizację materiału przez słuchaczy.
 • Warsztaty stacjonarne – Raz w semestrze organizowany jest nieobowiązkowy dzień wykładowo-warsztatowy w siedzibie Uczelni w Warszawie. Tego dnia dyskutowane są zagadnienia zawarte w programie studiów oraz realizowane są projekty grupowe. Jest to również czas na integrację i nawiązanie nowych znajomości.
 • Sprzęt – Do realizowania studiów niezbędne jest posiadanie komputera o minimalnych parametrach: min. 4GB pamięci RAM, system operacyjny macOS / Windows / Linux Ubuntu.
 • Czas – Studia trwają 2 semestry.

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Damian Rusinek

Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka uzyskał na Politechnice Warszawskiej, po obronieniu rozprawy doktorskiej pt. „Adaptacyjny system doboru poziomu bezpieczeństwa w  ́bezprzewodowych sieciach sensorowych przy użyciu języka QoP-ML” (2016).

Damian rozpoczął karierę w dziedzinie cyberbezpieczeństwa w 2010 roku, rozpoczynając studia doktoranckie na UMCS oraz IPPT PAN. Wcześniej był programistą rozwiązań serwerowych. Pracował na UMCS jako asystent od 2013 r., a później - od 2016 do 2021 r. - jako adiunkt. W 2016 roku swoją specjalistyczną wiedzę wykorzystał w branży komercyjnej, gdzie przeprowadził ponad 100 testów penetracyjnych oraz przeglądów kodu źródłowego, głównie dla sektora bankowości oraz fin-tech. Uzyskał również certyfikat eCPTX. W 2018 roku Damian zagłębił się w dziedzinę bezpieczeństwa technologii blockchain, będąc pionierem w opracowaniu standardu bezpieczeństwa SCSVS - najbardziej wszechstronnej listy kontrolnej bezpieczeństwa dla projektów opartych na technologii blockchain do chwili obecnej.

W 2022 roku Damian podjął kolejny istotny krok, założenie firmy Composable Security, która specjalizuje się w ocenie oraz konsultacjach dotyczących bezpieczeństwa projektów blockchain. W ciągu tego okresu był prelegentem na różnych konferencjach, w tym EthCC, Web3 Security Conference, ETHWarsaw, EthZurich, OWASP AppSec Global, Confidence, InfoShare. Damian jest również zaangażowany w ruch ""whitehat"", w ramach którego zgłaszał podatności bezpieczeństwa w jednej z największych na świecie giełd oraz wielu projektach opartych na technologii blockchain, co pozwoliło uchronić przed kradzieżą dziesiątki milionów dolarów."

Andrzej Nowodworski

Ponad 25 lat doświadczeń w branży IT, w tym od ponad 15 lat związany z cyberbezpieczeństwem. Pracował w największych polskich instytucjach finansowych (PKO BP, PZU). Ostatnio związany z Operatorem Chmury Krajowej realizował wiele projektów w oparciu o publiczne chmury obliczeniowe (np. system do rejestracji na szczepienia COVID). Założyciel firm Immunity Systems oraz APT Defend związanych z cyberbezpieczeństwem. Posiada bogate doświadczenie w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem defensywnym (w tym o systemach antyfraudowych), a także z bezpieczeństwem ofensywnym (członek zespołów Red Team). Posiada także doświadczenie w tematach bezpieczeństwa środowisk chmurowych w tym DevOps i DevSecOps.

dr Katarzyna Mazur

Katarzyna Mazur jest doświadczoną nauczycielką akademicką z ponad 10-letnim stażem. Obecnie pełni funkcję wykładowczyni na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskie w Lublinie. Posiada również doświadczenie dydaktyczne zdobyte na innych lubelskich uczelniach, takich jak Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji (WSEI) oraz Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji (WSPiA). Jako uprawniony instruktor Cisco, prowadzi zajęcia w ramach których koncentruje się na rozwoju umiejętności związanych z sieciami komputerowymi.

Jej zainteresowania naukowe obejmują cyberbezpieczeństwo, w tym kryptografię, wykrywanie podatności oprogramowania, OSINT i testy penetracyjne, analizę ruchu sieciowego, protokoły sieciowe oraz praktyki DevSecOps. Te obszary ekspertyzy są również kluczowe w jej roli inżyniera bezpieczeństwa, którą pełni w firmie Piwik PRO, gdzie odpowiada za tworzenie polityk bezpieczeństwa, implementację oraz utrzymanie procesów CI/CD, integrację praktyk bezpieczeństwa w procesach wytwarzania oprogramowania oraz zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie organizacji.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

1 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.*

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister), najlepiej o profilu technicznym lub informatycznym;
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG;
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu;
 • kopia dowodu opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

Umiejętności i wiedza ułatwiające realizację studiów:

 • Wymagania: ogólne rozumienie jak zbudowane są systemy teleinformatyczne w tym systemy chmurowe. 
 • Mile widziane: podstawowe umiejętności obsługi systemu Linux; znajomość podstaw funkcjonowania sieci komputerowych.  
 • Predyspozycje: zainteresowanie zagadnieniami chmurowymi, zdolność analitycznego myślenia, gotowość do pracy w zespole.
 • Egzaminy – Warunkiem zaliczenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z dwóch egzaminów semestralnych, które odbywają się w formie online, w trybie kontrolowanej samodzielności.
 • Zaliczenie przedmiotów – Do egzaminów semestralnych mogą przystąpić słuchacze po zaliczenie wszystkich przedmiotów określonych w programie studiów. Słuchacz uzyskuje dostęp do praktycznych zadań w ramach każdego przedmiotu. Rozwiązanie tych zadań jest podstawą do zaliczenia danego przedmiotu. Słuchacz rozwiązuje zadania zaliczeniowe w dowolnym momencie w trakcie trwania studiów. Prowadzący ALK ma informacje na temat rozwiązanych zadań słuchacza i na tej podstawie zalicza przedmiot.
Agnieszka_Szczepanczyk_ALK
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Szczepańczyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się. 

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 5 250 zł każda) 10 500 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 725 zł każda) 9 450 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 10 000 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.