SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU

Szkoła liderów wg Johna C. Maxwella

Level
Kursy i szkolenia
Duration
10 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia kursu
Mode
W weekend
Start kursu
19.10 - 06.09.2025

O kursie

Jedyny w Polsce tak kompleksowy kurs liderstwa oparty o doświadczenia Johna C. Maxwella.

Partnerem kursu jest MAXWELL LEADERSHIP CERTIFIED TEAM POLSKA. Organizacja stworzona przez Johna Maxwella, zrzesza ponad 44 000 coachów, trenerów i mówców ze 160 krajów na całym świecie.

Kurs w całości oparty na wartościach, którego podstawą jest ZŁOTA ZASADA.

Świadectwo ukończenia kursu Szkoły liderów ALK oraz sześciu licencjonowanych programów szkoleniowych Maxwell Leadership.

Uczestnicy kursu mają dodatkowo możliwość udziału w międzynarodowym projekcie Johna Maxwella „Change your world – Zmieniaj swój świat”. Jest to zaproszenie do uczestniczenia w 6 spotkaniach stołów transformacyjnych poświęconych wartościom.

Cel

Rozwijanie w sobie lidera maksymalizuje talenty, wynosi relacje z ludźmi na wyższy poziom i pomnaża Twoje sukcesy. Kurs przedstawia najważniejsze zasady wpływania na ludzi, jakie sam odkrył John C. Maxwell. W trakcie kursu nie marnujemy czasu na kwestie marginalne. Rozwijamy to, co najistotniejsze, jeśli masz wywierać pozytywny wpływ na ludzi i doskonale im przewodzić.

Mottem kursu są słowa Johna Maxwella: „To dlaczego przewodzisz i sposób, w jaki przewodzisz, są ważne. Definiują CIEBIE, Twoje przywództwo i ostatecznie determinują Twój wkład we własny sukces”.

John C. Maxwell jest autorem, liderem, coachem i mówcą #1 według New York Times. W 2014 roku został uznany przez American Management Association® liderem nr 1 w biznesie oraz przez magazyn Business Insider and Inc. Magazine za najbardziej wpływowego eksperta w dziedzinie przywództwa na świecie. Sprzedał ponad 30 milionów książek w pięćdziesięciu językach.

Partner szkolenia

Adresaci

 • Doświadczeni liderzy, którzy chcą zmienić styl przywództwa,
 • Menedżerowie, którzy chcą poszerzyć krąg swojego wpływu,
 • Osoby z doświadczeniem menedżerskim na stanowiskach kierowniczych wyższego szczebla,
 • Właściciele średnich i dużych firm,
 • Osoby aspirujące do roli przywódców,
 • Osoby zgłębiające tematykę przywództwa.
GroupOfPeopleIllustration

Opiekun merytoryczny

dr Anna Brzosko

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, specjalistka w dziedzinie zarządzania różnorodnością. Certyfikowany trener, coach i mówca Maxwell Leadership Certified Team, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Jej praca doktorska dotyczyła kulturowych uwarunkowań adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach. Praca pisana pod opieką prof. Czesława Szmidta.

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka i współprowadząca autorski program „Zarządzanie sobą i talentami” oraz „Zarządzanie wiekiem i różnorodnością” dla studentów studiów podyplomowych. Prowadzi również zajęcia w ramach Szkoły Trenerów Biznesu ALK.

Współautorka programów szkoleniowych i współprowadząca projekty szkoleniowe w największych polskich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji państwowej, organizacjach samorządowych.

Specjalizuje się w prowadzeniu treningów z zakresu rozwoju osobistego. Takie zagadnienia jak zarządzanie sobą, zarządzanie różnorodnością, włączanie niepełnosprawności, budowanie kultury akceptacji, identyfikacja sytuacji problemowych, zarządzanie stresem, przygotowywanie prezentacji, udział w spotkaniach, współpraca z klientem oraz szeroko pojęte public relations bardzo często realizuje w trakcie prowadzonych zajęć.

Autorka licznych publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu. Współautorka książek: „Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce. Dyrektor szkoły z Pasją” (wyd. Flashpoint, 2015) oraz „POKOLENIE Y” (wyd. Flashpoint, 2016). Autorka książki „Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach” (wyd. Difin, 2022). Certyfikowany coach mocnych stron (Gallup® Certified Strengths Coach) Master RMP i RSMP – Profilu motywacyjnego Reiss Motivation Profile®. Aktywny konsultant Kompasu Kariery CROWN®. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów.

 

Co zyskujesz

W ramach Szkoły liderów:

Nauczysz się:

 • jak świadomie wykorzystać posiadany potencjał, aby stać się liderem za którym podążają ludzie,
 • jak stworzyć kulturę przywództwa opartą o wartości,
 • jak radzić sobie z emocjami swoimi i pracowników w zmianie,
 • jak wykorzystać porażki w przywództwie, 
 • zrozumiesz rolę lidera w prowadzeniu ludzi,
 • poznasz niezawodne prawa rozwoju,
 • jak stać się osobą wpływową.

Zmienisz:

 • zarządzanie swoim czasem na zarządzanie swoim życiem,
 • niwelowanie słabych stron na rozwój swoich mocnych stron,
 • perspektywę „ja przywódca” na „my zespół liderów”,
 • sposób definiowania rzeczywistości i wypracujesz obronę przed nierealistycznym myśleniem,
 • krótkoterminowe cele na stały rozwój i wzrost,
 • sposób przygotowania się do osiągania celów i realizacji marzeń,
 • postrzeganie i swoje nastawienie do życiowych wyzwań, dzięki czemu zbudujesz długoterminową osobistą przewagę w realizowaniu sukcesów,
 • podejście do motywowania ludzi, zgodnie z zasadą: im większe wyzwanie, tym większa potrzeba pracy zespołowej,
 • uszczęśliwianie ludzi na stawianie przed nimi wyzwań,
 • postrzeganie siebie i swoich mocnych stron,
 • status quo organizacji na strefę kreatywności,
 • jednorodny zespół na różnorodny i inkluzywny,
 • język komunikacji, tak, aby budować wspólną płaszczyznę porozumienia dla wszystkich.

Otrzymasz:

 • dostęp do najnowszej wiedzy w zakresie przywództwa,
 • szereg inspiracji do pracy ze sobą oraz z innymi,
 • unikalną możliwość dostępu do zasobów platformy Maxwell Leadership, 
 • siedem książek autorstwa Johna C. Maxwella: 
  • „Wszyscy komunikują, nie każdy potrafi się porozumieć”
  • „15 niezawodnych praw rozwoju”
  • „Przywództwo. Złote zasady”
  • „Marzenie ma moc” 
  • „Jak stać się osobą wpływową?” 
  • „Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz”
  • „Zmieniaj swój świat”

Rozwijasz:

 • umiejętność osiągania celów ilościowych równolegle z celami wzrostu osobistego,
 • umiejętność komunikacji włączającej,
 • umiejętność panoramicznego postrzegania rzeczywistości osobistej i biznesowej, 
 • techniki budowania i rozwijania pozytywnego wpływu,
 • kompetencje skutecznego lidera,
 • umiejętność efektywnego prowadzenia różnorodnych zespołów.

Program szkolenia

Program jest unikalną kompilacją kluczowych programów szkoleniowych Johna C. Maxwella. Jego celem jest zbudowanie świadomości i postawy lidera w oparciu o ideę przywództwa opartego na wartościach. 10 kolejnych zjazdów poświęconych będzie:

SPOTKANIE 1  - inauguracja na sali

M - model consistency – kształtowanie spójności Gdy lider stoi przed ludźmi, nie ważne ile osób jest po drugiej stronie, ważne jest, aby to, o czym mówi było prawdziwe i aby wierzył, w to co mówi – jest wtedy WIARYGODNY. Wiarygodność lidera nie kończy się na wypowiadanych słowach. Musi też być widoczna w myśleniu i działaniu. Spójność lidera kształtuje postępowanie etyczne. Dlatego pierwsze spotkanie w ramach kursu przywództwa wg. Johna Maxwella poświęcone będzie etyce. 

Maxwell stawia tezę nie ma czegoś takiego jak etyka biznesu - jest po prostu etyka. Próbujemy trzymać się jednego zbioru zasad etycznych w życiu zawodowym, innego w życiu duchowym, a jeszcze innego w życiu osobistym i rodzinnym. Dlatego mamy problemy. Etyka to etyka. Jeśli chcesz być liderem i postępować etycznie, to musisz trzymać się zawsze jednego standardu. Prowadzenie etycznego życia nie zawsze jest łatwe, ale wcale nie musi być skomplikowane. W trakcie zajęć skupimy się na tym, aby pokazać, jak postępowanie wedle moralnych zasad przyczynia się do wygranej wszystkich stron i wywiera korzystny wpływ na pracowników, klientów, inwestorów, a nawet na własny stan umysłu.

SPOTKANIE 2  on-line

A - add value & value people – sztuka doceniania i szanowania ludzi Lider od pierwszej sekundy nawiązuje relacje. Każde wypowiedziane słowo, gest, mina wpływa na to, jak jest postrzegany przez odbiorców. Gdy chce im coś przekazać, kluczowe staje się wzbudzenie pozytywnych emocji. Dlatego lider zadaje sobie pytanie: czy jestem przygotowana/y na do relacji z innymi? Czy potrafię tak komunikować, aby się porozumieć?

Podczas drugiego spotkania uczestnicy będą analizować techniki komunikacji ludzi sukcesu opisane w książce Johna Maxwella „Wszyscy komunikują, nie każdy potrafi się porozumieć”. W szczególności pochylimy się nad pięcioma zasadami efektywnego porozumiewania się:

 • Znajdowanie wspólnej płaszczyzny,
 • Upraszczanie przekazu,
 • Wzbudzanie zainteresowania,
 • Inspirowanie,
 • Bycie sobą w relacjach z innymi ludźmi.

SPOTKANIE 3  on-line

X- exceed expectations - przekraczanie oczekiwań Jak mówi John Maxwell, „skuteczność osobista i organizacyjna jest wprost proporcjonalna do siły przywództwa”. Aby stać się lepszym liderem, każdy z nas musi osobiście się w tym kierunku rozwinąć. Czyniąc to, pomagamy z kolei innym pójść w nasze ślady. Lider zawsze robi o krok więcej niż inni w swoich działaniach, interakcjach i zaangażowaniu. Staje się przykładem dla innych. Podczas trzeciego spotkania Uczestnicy będą poszukiwać odpowiedzi na pytania:

 • jak lider może odnieść sukces? 
 • na jakich płaszczyznach? 
 • co jest kluczem?

Płaszczyzną odpowiedzi na te pytania będzie analiza czterech obszarów rozwoju lidera tj.: relacje, wyposażanie, nastawienie i przywództwo. Zadaniem Uczestników będzie diagnoza stanu obecnego i poszukiwanie miejsc, w których możliwe jest przekroczenie oczekiwań. Podczas zajęć Uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z wykładem Johna Maxwella „Jak osiągnąć REALny sukces?”

 

SPOTKANIE 4  on-line

W - willfully grow - rozwój z zamysłem John C. Maxwell mówi: „marzenia są bezpłatne, ale droga do ich realizacji już nie…”. Wytyczanie drogi własnego rozwoju zajmuje czas i zużywa energię m.in. na zbieranie wiedzy, doświadczeń i szlifowanie kompetencji. Jednak najważniejsze jest to, że gdy lider wie, w którym kierunku chce podążać, to jego rozwój dąży do nieskończoności!

Lider świadomy swojego potencjału ustala plan nieskończonego rozwoju. Podczas czwartego spotkania Uczestnicy poznają prawa rozwoju zapisane w książce Johna Maxwella „15 niezawodnych praw rozwoju”. W szczególności przeanalizowane zostaną prawa dotyczące:

 • budowania samoświadomości,
 • wykorzystania refleksji,
 • tworzenia strategii,
 • opuszczania strefy komfortu,
 • podtrzymywania ciekawości,
 • tworzenia środowiska wzrostu.

SPOTKANIE 5  on-line

E - equip others - wyposażanie innych Prawdziwego lidera poznać można nie po tym, ilu osobom przewodzi, ale po tym, jak bardzo rozwinęli się jego ludzie, tj. do czego doszli i co osiągnęli. Piąte spotkanie poświęcone będzie poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, w co i w jaki sposób lider może wyposażać innych. Co to znaczy wartościowe przywództwo? Podczas zajęć analizowana będzie pięciopunktowa procedura Johna C. Maxwella, dotycząca rozwijania innych:

 • Ja robię.
 • Ja robię, Ty obserwujesz.
 • Ty robisz, Ja obserwuję.
 • Ty robisz i umacniasz się w tym, co robisz.
 • Ty robisz, ktoś obserwuje.

Osnową zajęć będą treści książki Johna Maxwella „Przywództwo. Złote zasady” i poszukiwanie kluczowych momentów definiujących przywództwo służebne.

SPOTKANIE 6  on-line

L - live intentionally - życie z intencją Henry Kissinger, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, powiedział „jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi cię donikąd”. Lider bez planu na siebie będzie co chwila robił coś innego. Szóste spotkanie w ramach kursu przywództwa ma na celu poddać testowi marzenia uczestników o byciu liderem. Na podstawie treści zawartych w książce Johna Maxwella „Marzenie ma moc” uczestnicy odpowiadać będą na pytania, które zwiększają szanse na sukces w dziedzinie przywództwa. To spotkanie w szczególności poświęcone będzie pytaniom o:

 • klarowność,
 • realność,
 • ludzi, 
 • koszt,
 • nieustępliwość,
 • sens.

SPOTKANIE 7  on-line

L - lead and lift others - prowadzenie i budowanie innych Liderzy wyznający zasadę „prowadź i buduj innych” powinni pamiętać słowa Johna C. Maxwella: „każdy wywiera ma kogoś wpływ”, ale „nie zawsze wiemy, na kogo i jak duży wpływ wywieramy”. Dlatego podczas siódmego spotkania uczestnicy przeprowadzą remanent swojego wpływu. W trakcie zajęć analizowane będą treści zawarte w książce „Jak stać się osobą wpływową?” Głównymi zagadnieniami zajęć będzie:

 • wpływu nie uzyskuje się z dnia na dzień,
 • wpływ to proces: przykład, motywowanie, bycie mentorem i powielanie.
 • Wpływ a uczciwość,
 • Liderzy karmią innych poprzez objęcie ich prawdziwą troską
 • Wiara w ludzi i zwiększanie ich możliwości

SPOTKANIE 8  on-line

D - demonstrate a positive attitude - demonstrowanie pozytywnej postawy Życie lidera pełne jest trudnych sytuacji. Kluczowe pytanie brzmi, jak sobie z nimi radzi? Jaką prezentuje postawę? Lider odpowiedzialny jest za ludzi, którym przewodzi, a więc jego postawa wobec niepowodzeń wpływa również na ludzi dookoła. Chodzi zatem o zbudowanie takiej postawy wobec życia, w której każdego dnia i wobec każdego demonstrowana będzie przyjazna postawa oraz pozytywny i konstruktywny sposób myślenia i działania. 

Podczas ósmego spotkania analizowana będzie właśnie taka postawa. Podstawą merytoryczną zajęć będzie książka Johna Maxwella „Czasem wygrywasz, a czasem się uczysz”.

Jak zbudować postawę wobec życia, która pełna jest pokory, otwiera oczy i poszerza pole widzenia? W jaki sposób porażki zamieniać na doświadczenia? Jak dzielić się takim podejściem z innymi?

SPOTKANIE 9  on-line

N - nurture transformation - pielęgnowanie postawy transformacyjnej Lider staje się katalizatorem zmiany osób, z którymi pracuje. Dlatego powinien nieustannie stawać się lepszy. Od tego, na jakim poziomie jest trener zależy, to do jakiego poziomu dojdą osoby, które rozwija. Mówi o tym prawo górnej granicy: „Im wyżej chcesz się wspiąć, tym bardziej są ci potrzebne zdolności przywódcze. Im więcej chcesz zmienić, tym większy musisz wywierać wpływ na innych. O twoich osiągnięciach decyduje zdolność przywódczego oddziaływania na otoczenie. Dziewiąte spotkanie będzie poświęcone książce Johna Maxwella i Roba Hoskinsa „Zmieniaj swój świat”. Podczas zajęć patrzyć będziemy na lidera przez pryzmat sześciu metafor przywództwa:

 • wodospad,
 • drabina,
 • serce,
 • połączone dłonie,
 • stół,
 • most.

SPOTKANIE 10 - zakończenie na sali

A - allow room for faith - pozostaw miejsce na wiarę - w byciu liderem wartości mają znaczenie Ostatnie spotkanie to prezentacja indywidualnych projektów transformacyjnych. Każdy z uczestników kursu przez czas trwania kursu ma obowiązek prowadzenia dziennika refleksji. Na ich podstawie na zakończenie mają przygotować plan zmiany osobistego przywództwa. 

Podczas tego spotkania uczestnicy będą mieli również możliwość rozegrania rozgrywki unikalnej gry stworzonej na zamówienie Johna Maxwella „Leadership Game”

 

Organizacja zajęć

Pracujesz:

 • w ekskluzywnej grupie uczestników – grupa do 30 osób,
 • z wykorzystaniem metodyki grup MasterMind – maksymalnie 6 osobowe zespoły,
 • z zespołem certyfikowanych trenerów, mówców i coachów Maxwell Leadership Certified Team, którzy przez cały czas trwania kursu i po jego ukończeniu służą radą, inspiracją i pomocą,
 • w dogodnych dla Siebie warunkach w systemie hybrydowym. Pierwsze i ostatnie spotkania odbędą się stacjonarnie, pozostałe – on-line na platformie Zoom.

Zapraszamy:

 • zapraszamy na zajęcia osoby wyspane, z wysokim poziomem energii,
 • ciekawe siebie i innych, z otwartym umysłem i sercem i chętne do pracy zespołowej,
 • NIE pracujemy na zajęciach z osobami „na oparach”.

Czas trwania: 10 dni (80 h dydaktycznych)* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut 

Godziny zajęć: 9.00-16.00

Terminy spotkań w ramach III edycji szkolenia:

 • 19.10.2024 – spotkanie stacjonarne na kampusie ALK
 • 23.11.2024 – spotkanie on-line
 • 14.12.2024 – spotkanie on-line
 • 18.01.2025 – spotkanie on-line
 • 15.02.2025 – spotkanie on-line
 • 15.03.2025 – spotkanie on-line
 • 12.04.2025 – spotkanie on-line
 • 17.05.2025 – spotkanie on-line
 • 14.06.2025 – spotkanie on-line
 • 6.09.2025 - spotkanie stacjonarne na kampusie ALK

Społeczność

Wiodący trenerzy

dr Anna Brzosko

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, specjalistka w dziedzinie zarządzania różnorodnością. Certyfikowany trener, coach i mówca Maxwell Leadership Certified Team, absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Trenerów Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego. Jej praca doktorska dotyczyła kulturowych uwarunkowań adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach. Praca pisana pod opieką prof. Czesława Szmidta.

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Współautorka i współprowadząca autorski program „Zarządzanie sobą i talentami” oraz „Zarządzanie wiekiem i różnorodnością” dla studentów studiów podyplomowych. Prowadzi również zajęcia w ramach Szkoły Trenerów Biznesu ALK.

Współautorka programów szkoleniowych i współprowadząca projekty szkoleniowe w największych polskich przedsiębiorstwach, jednostkach administracji państwowej, organizacjach samorządowych.

Specjalizuje się w prowadzeniu treningów z zakresu rozwoju osobistego. Takie zagadnienia jak zarządzanie sobą, zarządzanie różnorodnością, włączanie niepełnosprawności, budowanie kultury akceptacji, identyfikacja sytuacji problemowych, zarządzanie stresem, przygotowywanie prezentacji, udział w spotkaniach, współpraca z klientem oraz szeroko pojęte public relations bardzo często realizuje w trakcie prowadzonych zajęć.

Autorka licznych publikacji na temat wykorzystania specyfiki pracy mózgu w uczeniu i nauczaniu. Współautorka książek: „Zarządzanie Sobą na Zielonej Ścieżce. Dyrektor szkoły z Pasją” (wyd. Flashpoint, 2015) oraz „POKOLENIE Y” (wyd. Flashpoint, 2016). Autorka książki „Kulturowe uwarunkowania adaptacji pracowników z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwach” (wyd. Difin, 2022). Certyfikowany coach mocnych stron (Gallup® Certified Strengths Coach) Master RMP i RSMP – Profilu motywacyjnego Reiss Motivation Profile®. Aktywny konsultant Kompasu Kariery CROWN®. Posiada certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Kinezjologów.

 

Iwona Polkowska

Lider, praktyk biznesu i menedżer z 25 letnim doświadczeniem w rozwijaniu zespołów i koordynowaniu projektów biznesowych w środowisku korporacyjnym. Od 2018 roku zarządza i rozwija polski program międzynarodowej organizacji Maxwell Leadership Certified Team oraz buduje i rozwija, pod okiem Johna C. Maxwella, polską społeczność liderów i trenerów przywództwa. 

Lider transformacyjny, promotorka ruchów transformacyjnych realizowanych w społecznościach i organizacjach na całym świecie. Od szeregu lat rozwija swoje umiejętności liderskie u boku takich mentorów jak John C. Maxwell, Mark Cole, Christian Simpson, Valorie Burton, Roddy Galbraith, Paul Martinelli, Bob Proctor, Bruce Lipton, Jordan Belfort i innych.

Członkini Międzynarodowej Grupy Coachów w projektach Transformacja Narodów realizowanych Maxwell Leadership Foundation.

Liderka i inicjatorka polskich działań transformacyjnych w globalnym projekcie Change Your World i iLead - Maxwell Leadership oraz Beyond Success - Equip.

Jako team ambasador i certyfikowany konsultant metodologii "Round Table" Global Priority Solutions inicjowała działania transformacyjne u boku Johna Maxwella w Paragwaju, Kostaryce i Republice Dominikany.

Coach, trener i mentor przywództwa Maxwell Leadership na poziomie Executive Director, niezależny coach i konsultant Stylów Behawioralnym Personality Insight Institute.

Pasją Iwony jest rozwijanie umiejętności przywódczych i wspieranie innych na tej drodze poprzez implementowanie kultury wartości i postawy transformacyjnej w życiu indywidualnych osób i organizacji. Jej ulubiona definicja przywództwa, autorstwa Johna C. Maxwella, brzmi: "Przywództwo to wpływ. Nic więcej, nic mniej". Jak mówi: "Każdy człowiek ma w sobie potencjał lidera. Pomagam go odkrywać, rozumieć i rozwijać".

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Zarządzanie oraz studiów Executive MBA Robert H.Smith School of Business University of Maryland. Obecnie poszerza swoje kompetencje coachingowo-trenerskie studiując Psychologię Pozytywną w klasie Martina E. P. Seligmana na Uniwersytecie Pensylwania, USA.

Dorota Cebartowska

Kobieta biznesu - z sukcesem rozwijająca siebie i innych. Jej największą pasją jest wspieranie innych w sięganiu po swój potencjał.

Trener w obszarze przywództwa, od ponad 10 lat wdraża filozofię Maxwella w swoim życiu. 

Certyfikowany trener i coach mocnych stron Instytutu Gallupa oraz typów osobowości Personality Institute.

Trener, coach i mówca motywacyjny w Maxwell Leadership. Odpowiada za ścieżkę Przywództwa w Maxwell Leadership Certified Team w Polsce.

Trener procesów transformacyjnych na świecie. 

Lider i mentor z ponad 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu Zespołów. Obecnie stoi na czele zespołu ponad 12 tysięcy osób w międzynarodowej organizacji.
Jej ulubione motto: "Nie prowadź przykładem, żyj przykładem”

Alicja Skręta

Jest certyfikowanym trenerem, coachem i mówcą Maxwell Leadership Certified Team na poziomie Executive Director. Odpowiada za ścieżkę edukacyjną rozwoju biznesu w Maxwell Leadership Certified Team w Polsce. 

Z branżą rozwoju osobistego i edukacji jest związana od 10 lat. Członkini Międzynarodowej Grupy Coachów w projekcie Transformacji Narodów prowadzonych przez MLF. Certyfikowana Konsultantka metodologii Round Table Global Priority Solutions. Liderka wprowadzenia w Polsce programów Global Youth Initiative oraz iLead. Jest Dyrektorką Oddziałów Międzynarodowych I SLO w Warszawie, prowadzi zajęcia Business Management w ramach The International Baccalaureate® Diploma Programme (IBDP). 

Prowadziła liczne zmiany transformacyjne i rozwojowe, pełniąc różne funkcje zarządcze w działach sprzedaży, marketingu i obsługi klienta w polskich i zagranicznych firmach. Zajmowała stanowisko Dyrektora Generalnego w trzech krajach bałtyckich, jednej z największych na świecie korporacji kosmetycznych, była Dyrektorem Sprzedaży i Członkiem Zarządu Avon w Polsce. Pełniła funkcje Prezesa Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej na Litwie oraz Łotwie, Prezesa i Dyrektora Zarządzającego Door Poland oraz FranklinCovey w Polsce. 

Absolwentka Politechniki Warszawskiej i posiadaczka tytułu MBA zdobytego z wyróżnieniem w Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła podyplomowe studia coachingu w Szkole Głównej Handlowej. Pasjonatka pracy z ludźmi, zawsze promuje kulturę osobistego rozwoju i podkreśla siłę pracy zespołowej. Posiada cenne umiejętności analizy i diagnozowania sytuacji biznesowej, łatwości kreowania nowych pomysłów, dostosowywania proponowanych rozwiązań do potrzeb organizacji i efektywnego wdrażania rozwiązań.

Kamil Tomala

Trener, coach i mówca w obszarze nowoczesnego przywództwa. Wykorzystuje swoje wieloletnie doświadczenie kierownicze w trzech międzynarodowych organizacjach, żeby pomóc liderom w osiąganiu sukcesów w swojej roli. 

Tworzy modele przywództwa w organizacjach oraz wspiera zagraniczne firmy w wejściu i rozwoju polskim rynku. Dzieli się z  liderami najskuteczniejszymi strategiami budowania organizacji i angażowania ludzi do tworzenia wartościowych oraz efektywnie działających przedsięwzięć.

Zbudował siedmiocyfrowy biznes szkoleniowy, coachingowy i doradczy w ramach, którego kształtuje i rozwija liderów z całego świata.

W jego programach rozwojowych wzięło już udział ponad 5000 osób. Rozwijał liderów  jednych z najbardziej rozpoznawalnych organizacji: 3M, Allianz, CBRE, Pepsico, Pern, Amica, Impel, Aviva, Get In Bank, Tembo i wielu innych.

dr Katarzyna Majchrzak

Certyfikowany trener przywództwa, coach i mówca Maxwell Ledership Certified Team, koordynator Programu Maxwell Leadership Certified Team w Polsce. Pracuje z liderami, którzy chcą budować siebie w obszarach poszerzania świadomości, rozwijania najwyższego potencjału siebie i innych. 

Professional coach VCC, Everything DISC Trainer & Facilitator; konsultant Kompas Kariery (Career Direct), absolwentka podyplomowych studiów coachingu na UAM w Poznaniu. 

Doktor nauk ekonomicznych, wykładowca akademicki z ponad 20-letnim stażem (Wydział Turystyki i Rekreacji AWF w Poznaniu, Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu, PWSZ w Lesznie, PWSZ w Koninie).

Współautorka i kierowniczka projektów unijnych dla podnoszenia kompetencji zawodowych studentów i absolwentów uczelni, współautorka licznych strategii rozwoju (w tym dla miasta Poznania, województwa wielkopolskiego i byłego województwa gorzowskiego), trener z obszaru marketingu i zarządzania dla branży turystycznej w Polsce.

mgr inż. Paulina Przybytek-Suder

Ceryfikowana trenerka, coach i mówca Maxwell Leadership Certified Team, absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Universidad de Almeria w Hiszpanii. Dyplomowana terapeutka International Recall Healing® Institute, ukończyła Thinking Into Results Program oraz the New Lead the Field Coaching Program w Proctor Gallagher Institute.
Członek założyciel organizacji Maxwell Leadership Certified Team Poland, w której pełni funkcję President’s Advisory Council ds. Standardów.

Teorie biznesu poznawała na studiach MBA (Krakowska Szkoła Biznesu - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz w IE Business School w Madrycie (Hiszpania). Menedżerka i praktyk biznesu z 16-sto letnim doświadczeniem w międzynarodowym środowisku korporacyjnym w przemyśle ciężkim oraz lekkim. 
Wykształcenie techniczne, zdobyte doświadczenie inżynierskie oraz umiejętność komunikacji we współpracy z różnymi grupami zawodowymi pozwoliło jej na koordynowanie i zarządzanie projektami branżowymi, a także współudział w tworzeniu wydarzeń międzynarodowych. 

Prowadzi grupy treningowe, warsztaty, coachingi, mentoring oraz konsultacje indywidualne z zakresu rozwoju osobistego, w tym z komunikacji, zmiany sposobu myślenia, rozwoju świadomości. 
Jej ogromną pasją jest jazda na nartach, taniec, fotografia, pływanie, nurkowanie.

W życiu prywatnym i w biznesie kieruje się słowami Johna C. Maxwella: "Nigdy nie wyczerpiesz swoich możliwości, jeśli cały czas rozwijasz się i wzrastasz". 

Agnieszka Macyk

Pedagog resocjalizacyjny i pedagog rodziny, Certyfikowany Coach Trener i Mówca Maxwell Leadership Certified Team, certyfikowany trener FRIS® oraz certyfikowany trener inteligencji emocjonalnej, master trener metody „Biegun” w Fundacji Marka Kamińskiego. 

Jej pasją i misją jest przede wszystkim praca z młodymi ludźmi, aby wspierać ich w odkrywaniu ich potencjału, by mogli realizować swoje pasje i marzenia oraz budować świadome życie, nie tylko pełne sukcesów, ale by miało ono znaczenie.

Jej praca to towarzyszenie młodym ludziom w stawaniu się prawdziwymi liderami, którzy w przyszłości będą zmieniać świat, bo jej ulubione motto to „Chcę zmieniać świat czyniąc dobro, z właściwymi ludźmi w odpowiednim czasie”, które pochodzi z jej ulubionej książki Johna Maxwella „Świadome życie”.

Edyta Kwiatkowska

Jest członkiem założycielem od 2018 roku, coachem, mówcą oraz trenerem Maxwell Leadership Certified Team Poland oraz coachem i trenerem Maxwell Leadership USA. W obu organizacjach kontynuuje swój rozwój na poziomie Mentorship. Prezeska Komisji Woman Business Hub w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach, od 2021 roku członkini Forbes Coaches Council, certyfikowana coach ICF, absolwentka Wszechnicy UJ – Szkoła trenerów, Szkoły Facylitatorów według standardu IAF, certyfikowana moderatorka metody Design Thinking. 

Specjalizuje się w tematach związanych z przywództwem, komunikacją i strategicznym zarządzaniem biznesem oraz pracą własną klientów nad rozwojem osobistym. Współpracuje z przedsiębiorcami zarówno w Polsce, jak iw Stanach Zjednoczonych. Wspiera zarówno właścicieli firm, jak i kadrę zarządzającą w procesach coachingowych.

Współzałożycielka Instytutu Szkoleń i Rozwoju Hana Mana. Współzałożycielka firmy motoryzacyjnej Car Importer-Cars Adventure. Stale szkoli się w ramach programów rozwojowych Johna C. Maxwella, T. Harva Ekera, Paula Martinellego oraz w zakresie pracy z przekonaniami min. u Joe Vitale'a czy Davida Keya. Prowadzi certyfikowane szkolenia m.in. z tematyki komunikacji i przywództwa. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy menedżerskiej w korporacjach, budowaniu zespołów sprzedażowych, szkoleniu działów sprzedaży i sieci sprzedaży.

Zarządzała ponad 50-osobowym zespołem, zwiększając przychody i zyski firmy. W sali szkoleniowej spędziła ponad 3000 godzin. Stale się rozwija, prowadzi projekty pro bono dla kobiet i młodzieży w ramach Global Youth Initiative Youth Max. Rozpoczęła dalsze studia, tym razem z zakresu psychologii klinicznej osoby dorosłej.

Regina Burdaś

Certyfikowany trener przywództwa, coach, mówca Maxwell Leadership Certified Team, Peer Teaching Partner Maxwell Leadership Poland.

Certyfikowany coach mocnych stron SCC, konsultant raportów talentów wg Instytutu Gallupa, pedagog, Trainer & Facilitator Everything DISC badanie i rozwój wg typów osobowości, doradca zawodowy i personalny, trener osobisty Career Direct, terapeuta w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie szkoleń z przywództwa, mentoringu a także pracy z potencjałem.

Joanna Latuszek

Certyfikowany trener, coach ICF ACC i mówca w Maxwell Ledership Certifed Team. 

Wieloletni wykładowca-praktyk na prywatnej uczelni, gdzie przez ponad trzy lata była prodziekanem. Porzuciła jednak tę ścieżkę w 2001 r., by wspierać ludzi w tym, czego sama uczyła się od lat. Dlatego w swojej pracy stawia na partnerskie i służebne przywództwo oparte na empatii, uczciwości i zrozumieniu. 

Od ponad 15 lat pomaga podnosić poziom kompetencji miękkich w firmach, dzięki coachingowi opartemu na standardach ICF oraz angażującym szkoleniom z wystąpień publicznych, komunikacji, zarządzania czasem, asertywności, przywództwa i budowania efektywnych zespołów. 

Mocno wierzy, że budowanie efektywnych i zaangażowanych zespołów jest możliwe tylko dzięki różnorodności w zespole. Jej misją jest dodawanie ludziom skrzydeł, by mogli robić to, co kochają.

dr Jacek Siatkowski

Trener biznesu, konsultant, przedsiębiorca. Właściciel firmy szkoleniowo-consultingowej Konsultant Jacek Siatkowski, prezes Fundacji GoodNetwork oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Mediów Regionalnych Silesia. Wykładowca m.in. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Certyfikowany trener, coach i mówca Maxwell Leadership Certified Team. 

W przeszłości dziennikarz „Dziennika Zachodniego”, następnie konsultant oraz manager w licznych międzynarodowych i ogólnopolskich projektach społeczno-gospodarczych realizowanych ze środków UE, Banku Światowego, USAID, USDoL, Funduszu Know-How. Zarządzał licznymi projektami promocyjnymi, edukacyjnymi, szkoleniowymi i badawczymi na zlecenie ministerstw, agend rządowych oraz samorządów i uczelni wyższych. 

Jest autorem i współautorem wielu strategii promocji miast i regionów, strategii sektorowych i branżowych, raportów badawczych oraz raportów ewaluacyjnych w ogólnopolskich i regionalnych programach UE.

Grzegorz Gruza

Doradca zarządów, strateg biznesu, certyfikowany trener przywództwa, mentor i coach, Prezes Zarządu firmy konsultingowej Business Masters sp. z o.o.

Od 19 lat jest przedsiębiorcą, konsultantem i strategiem biznesu. Doradza, prowadzi szkolenia i mentoringi, które wspierają przedsiębiorców i menadżerów w maksymalnym wykorzystywaniu własnego potencjału i talentów.

Ma własne, bogate doświadczenie biznesowe w następujących branżach: doradczo-szkoleniowej, edukacyjnej, gastronomicznej oraz IT. Jedną z Jego spółek działa od 8 lat bez osobistego zaangażowania operacyjnego, na wysokiej marży i stale podnosi roczny obrót.

Jest absolwentem studiów magisterskich (Instytut Nauk o Ziemi/UMCS), Public Relations (WSPA Lublin), studiował na kierunku MBA (Business Center Club/Erasmus University). 
Posiada kompetencje mentora biznesu potwierdzone certyfikatem. Jest też certyfikowanym coachem i trenerem przywództwa Maxwell Leadership Certified Team.

Skutecznie doradza zarówno średnim firmom w fazie wzrostu i rozwoju jak i dużym organizacjom. Pracuję doradczo-szkoleniowo w Polsce i za granicą. Prowadzi zajęcia na studiach menedżerskich w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Pracował w Polsce i Wielkiej Brytanii z menadżerami blisko 100 firm, z których część to: Toyota, Philips, Volvo, Craft Foods, Nestle, 3M czy FOSS.

Zasady rekrutacji

1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Częścią procesu rekrutacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna z opiekunem merytorycznym kursu.

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Koordynator kursu
Małgorzata Cybulska

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 9600 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 8640 zł brutto (stawka zw. z VAT)

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl