SZKOŁA LETNIA - INTENSYWNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Szkoła letnia - Intensywny kurs języka angielskiego (Intensive General English Course)

Level
Kursy i szkolenia
Duration
10 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Tryb stacjonarny,
W tygodniu
Start kursu
02.09.2024

O kursie

Cel kursu

 • Diagnoza indywidualnych obszarów kompetencji językowych wymagających poprawy.
 • Usprawnienie dwóch najtrudniejszych do opanowania umiejętności: mówienia i pisania.
 • Nacisk na słownictwo wysokiej częstotliwości, najbardziej przydatne w sytuacjach prywatnych i służbowych.
 • Intensywne „zanurzenie w języku”.
 • Możliwe przygotowanie do egzaminu na poziomie B2.

Adresaci

Kurs przeznaczony jest dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich kompetencji językowych z poziomu B1 na poziom B2 wg skali CEFR. 

Men_illustration.png

Program szkolenia

Każdego dnia zajęcia będą podzielone na trzy bloki: blok gramatyczno-leksykalny, blok mówienia i blok pisania. Proporcje tych bloków względem siebie będą elastyczne i zależne od poziomu wejściowego słuchaczy, na przykład w pierwszych trzech dniach kursu więcej czasu może być przeznaczone na blok pierwszy, tak by wyrównać kompetencje gramatyczne i leksykalne w grupie.

Komponent leksykalny

 • poszerzanie i utrwalanie słownictwa ogólnego na poziomie B2
 • poznawanie słownictwa przydatnego w miejscu pracy
 • poznawanie i ćwiczenie fraz i zwrotów wysokiej przydatności
 • zwroty grzecznościowe

Komponent gramatyczny Powtórzenie gramatyki na poziomie B2 obejmującej: stosowanie czasów, zdania warunkowe, zdania czasowe, mowa zależna, stosowanie czasowników modalnych, stosowanie spójników, tworzenie pytań i przeczeń, stosowanie przedimków, szyk zdania, nieregularna liczba mnoga, stosowanie przyimków prostych i złożonych, użycie przysłówków i przymiotników

Komponent rozwijający mówienie

 • dialogi w parach
 • odpowiedzi na pytania, układanie pytań
 • streszczanie tekstów
 • dyskusje w grupach
 • prezentacja swoich opinii na podany temat
 • relacjonowanie zdarzeń przeszłych
 • opisywanie planów na przyszłość
 • parafrazy tekstów
 • odgrywanie ról zawodowych (np. przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej)
 • pytanie o informacje, udzielanie informacji
 • przedstawianie produktu i firmy
 • opisywanie trendów
 • miniprezentacje

Komponent rozwijający pisanie (business writing)

 • pisemna komunikacja w firmie – ogólne zasady
 • rodzaje dokumentów stosowanych w firmach i ich charakterystyka
 • styl i ton tekstów pisanych
 • struktura tekstów pisanych
 • analiza tekstów modelowych
 • typowe zwroty i słownictwo dla tych pism
 • grupowe i indywidualne tworzenie pism

Materiały będą przygotowane specjalnie na potrzeby tego kursu i będą przekazywane słuchaczom sukcesywnie na zajęciach. Dobór materiałów umożliwi interaktywne prowadzenie zajęć z naciskiem na mówienie i pisanie. Ćwiczenia na sprawną komunikację językową, UKIERUNKOWANE NA POPRAWĘ PŁYNNOŚCI MÓWIENIA I UMIEJĘTNOŚCI PISANIA BIZNESOWEGO.

Egzamin na poziomie B2 będzie przeprowadzony ostatniego dnia zajęć. Będzie miał dwie części: pisemną (napisanie pism według podanego scenariusza) i ustną (rozmowa na wylosowany temat).

figury

Termin

02.09 - 14.09.2024

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Czas trwania: 10 dni (60 h dydaktycznych)* od poniedziałku do piątku w godz. 17.00-20:30 oraz w soboty w godz. 9.00-14:15

* jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Zajęcia odbywać się będą stacjonarnie.

Maksymalna liczba osób w grupie: 25

Społeczność

Trener

mgr Łukasz Sorokowski

Absolwent Instytutu Anglistyki (UW) oraz Instytutu Stosunków Międzynarodowych (UW), od ponad dekady nauczyciel akademicki, tłumacz przysięgły języka angielskiego i lektor, przekazujący z pasją tajniki zarówno języka angielskiego ogólnego, jak i jego odmian specjalistycznych (głównie języka biznesu i prawa). Od kilku lat związany ze Szkołą Letnią Akademii Leona Koźmińskiego. 

Rekrutacja

1
Uzyskanie podstawowych informacji 

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
Rejestracja 

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Doradca edukacyjny
Magdalena Glapa

Opłaty

Tabela opłat
Cena szkolenia 1600 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 1440 zł brutto (zw. z VAT)*

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.    

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie.