Zarządzanie Rozwojem i Zmianą Ścieżki Kariery

Biznesowe i prawne aspekty restrukturyzacji i upadłości

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

O kierunku

Cel studiów

Stosunkowo szybki rozwój gospodarczy zachęca do podejmowania coraz bardziej ryzykownych decyzji inwestycyjnych. Z drugiej strony kryzys wywołany epidemią koronawirusa negatywnie odbił się na finansach konsumentów i przedsiębiorców. Nic więc dziwnego, że słowa upadłość i restrukturyzacja odmieniane są obecnie przez wszystkie przypadki. Wielu przedsiębiorców i prawników chce wykorzystać koniunkturę i próbuje swoich sił w tym obszarze. Wiedza na temat prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego wciąż nie jest jednak zadowalająca. 

Głównym celem studiów jest wzbogacenie rynku o prawdziwych ekspertów z tej dziedziny. Tak możemy określić osobę, która nie tylko zna przepisy, ale również umie odnaleźć się w rzeczywistości prawnej. Z tego powodu stawiamy głównie na praktykę, przekazując zainteresowanym tajniki restrukturyzacji i upadłości. Z nami dowiesz się, z czym rzeczywiście wiąże się pełnienie funkcji syndyka, zarządcy czy nadzorczy, jak w praktyce negocjować z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak ochronić kluczowe dla przedsiębiorstwa umowy, jak zabezpieczyć się przed restrukturyzacją i upadłością kontrahenta. W toku studiów zastosujemy różnorodne formuły: prelekcje, case studies, panele dyskusyjne. Gwarantujemy wysoki poziom przekazywanej wiedzy i praktyczne ujęcie zagadnień, a także możliwość nawiązania nowych relacji biznesowych.

Atuty kierunku

 • Poznasz od strony praktycznej tajniki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
 • Będziesz umiał wybrać optymalną ścieżkę restrukturyzacyjną.
 • Dowiesz się jak uchronić zarząd przed odpowiedzialnością karną i cywilną.
 • Nauczysz się dochodzić wierzytelności w restrukturyzacji i upadłości.
 • Dowiesz się, jakie uprawnienia i obowiązki mają uczestnicy postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych i jak z nich efektywnie korzystać.
 • Będziesz potrafił zabezpieczyć się przed restrukturyzacją i upadłością kontrahenta.
 • Nauczysz się konstruować najistotniejsze pisma w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym – wnioski, plany restrukturyzacyjne, sprawozdania z działalności i rachunkowe, listy wierzytelności, plany podziału.
 • Zdobędziesz umiejętność czytania sprawozdań finansowych, bilansów i innych dokumentów księgowych.
 • Zobaczysz, jak powinna wyglądać współpraca doradców restrukturyzacyjnych, dłużnika, wierzycieli i sądu.
 • Zdobędziesz wiedzę niezbędną do egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
 • Nawiążesz nowe relacje biznesowe.

Adresaci studiów

Ofertę kierujemy do osób prowadzących działalność gospodarczą, członków zarządów, członków rad nadzorczych, właścicieli przedsiębiorstw, ogólnie osób związanych z biznesem, a także do doradców restrukturyzacyjnych oraz kandydatów do uzyskania licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Zachęcamy do udziału w zajęciach nie tylko osoby początkujące, ale również mające doświadczenie na rynku. Dzięki merytorycznej kadrze, z pewnością każdy będzie mógł pozyskać wartościowe, a przede wszystkim praktyczne informacje i wskazówki.

Studia przeznaczone są również dla absolwentów prawa, w szczególności tych, którzy podejmują się reprezentacji dłużników oraz wierzycieli w procesie restrukturyzacji i upadłości lub zamierzają pełnić funkcje w zarządach spółek. Oferta powinna również zaciekawić radców prawnych i adwokatów chcących być specjalistami w tej trudnej i wciąż niszowej dziedzinie - w toku studiów będzie przekazywana wiedza praktyczna.

Zapraszamy również pracowników służb, urzędników, prawników wewnętrznych czy pracowników instytucji finansowych, a także osoby zainteresowane tematyką studiów. Każdy podmiot może bowiem znaleźć się w pozycji wierzyciela albo dłużnika w ramach upadłości czy restrukturyzacji.

Studia skierowane są zarówno do osób pracujących w sektorze prywatnym, jak również w sektorze publicznym.

info

Kierownik studiów

dr Rafał Żebrowski
Edyta Dzielińska
Sędzia Edyta Dzielińska

Zastępca Kierownika studiów

W latach 2005 – 2011 prokurator, a w tym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Wydział VI ds. Przestępczości Zorganizowanej oraz Wydział V Śledczy. W latach 2011 – 2017 sędzia wydziałów karnych Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli. W latach 2014 - 2019 sędzia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, a tym Przewodnicząca X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. Okresowo delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego. Od 2019 roku delegowana do Sądu Okręgowego w Warszawie do wydziałów IV Cywilnego oraz XIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 2018 roku Komisarz Wyborczy w Płocku. Od 2019 roku członek komisji egzaminacyjnych ds. aplikacji i radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów adwokackich i radcowskich.

Praktyk prawa upadłościowego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności doradców restrukturyzacyjnych oraz zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w toku postepowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Dzięki ukończeniu studiów stajesz się pożądanym na rynku ekspertem w dziedzinie restrukturyzacji i upadłości. Znasz tajniki przepisów, których interpretacja sprawia praktykom i sądom wiele trudności. Orzecznictwo w tym obszarze nie jest bowiem rozwinięte, a więc prawdziwi specjaliści wciąż mają szanse je kształtować. Ponadto, będąc absolwentem naszych studiów wiesz, jak te przepisy stosować w praktyce - czyli jak odnaleźć się w procedurze upadłości i restrukturyzacji. Dzięki nam nabywasz również wiedzę i umiejętności z dziedzin pokrewnych – prawa procesowego, cywilnego, podatkowego, pracy czy też ekonomii, finansów, zarządzania i komunikacji. Nauczysz się wpływać na bieg procesu restrukturyzacji i upadłości w sposób nie opisany w przepisach, komunikować z dłużnikami i wierzycielami oraz zarządzać sytuacją kryzysową. Dowiesz się jak chronić przedsiębiorstwo doprowadzając do korzystnego zakończenia restrukturyzacji i upadłości. Zdobędziesz wiedzę niezbędną do zdania egzaminu na licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Poznasz wybitnych specjalistów i nawiążesz nowe relacje biznesowe.

Perspektywa zawodowa

Po ukończeniu studiów:

 • Będziesz dysponować wystarczającym zasobem wiedzy i umiejętności, aby przystąpić do na licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
 • Jeśli jesteś już doradcą restrukturyzacyjnym – bez problemu poradzisz sobie piastując funkcję syndyka, zarządcy czy nadzorcy sądowego.
 • Jeśli nie planujesz zostać doradcą restrukturyzacyjnym – zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz pracując na stanowisku prawnika czy ekonomisty obsługującego podmioty niewypłacalne czy zagrożone niewypłacalnością, a także ich wierzycieli.
 • Jeśli wiążesz swoją karierę z wymiarem sprawiedliwości – będziesz dysponować wiedzą i umiejętnościami, aby orzekać w wydziałach gospodarczych do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.
 • Jeśli jesteś lub planujesz być członkiem zarządu – nauczysz się przeprowadzić swoje przedsiębiorstwo przez proces restrukturyzacji bez narażania siebie i innych członków zarządu na odpowiedzialność.

Program

Ramowy program

1. Przed upadłością i sądową restrukturyzacją

TEORIA

 • Identyfikacja zagrożenia niewypłacalnością
 • Monitorowanie zadłużenia i zarządzanie zobowiązaniami 
 • Wybór drogi – restrukturyzacja czy upadłość? 

PRAKTYKA

 • Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i konsumenta 
 • Czytanie sprawozdań finansowych 
 • Tworzenie planów naprawczych 

2. Postępowanie upadłościowe 

TEORIA

 • Postępowanie o ogłoszenie upadłości i ogłoszenie upadłości 
 • Zabezpieczenie majątku dłużnika 
 • Skutki ogłoszenia upadłości co do upadłego, jego majątku i zobowiązań 
 • Pre pack 
 • Likwidacja majątku dłużnika 
 • Zakończenie postępowania upadłościowego 
 • Upadłość konsumencka 
 • Szczególne postępowania upadłościowe

PRAKTYKA

 • Tworzenie wniosku o ogłoszenie upadłości 
 • Tworzenie planu likwidacyjnego 
 • Tworzenie listy wierzytelności i planu podziału 
 • Przygotowywanie pism procesowych i dokumentów występujących w toku postępowania 
 • Rozwiązywanie zadań problemowych

3. Postępowanie restrukturyzacyjne

TEORIA

 • Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych 
 • Postępowanie o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
 • Zabezpieczenie majątku dłużnika 
 • Pomoc publiczna 
 • Skutki otwarcia poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych
 • Układ 
 • Szczególne postępowania restrukturyzacyjne 

PRAKTYKA

 • Wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
 • Tworzenie i realizacja planu restrukturyzacyjnego 
 • Tworzenie spisu wierzytelności 
 • Przygotowywanie pism procesowych oraz dokumentów nadzorcy sądowego i zarządcy 
 • Rozwiązywanie zadań problemowych 

4. Zagadnienia prawne, podatkowe i procesowe związane z upadłością i restrukturyzacją 

TEORIA

 • Przepisy procesowe dotyczące postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego 
 • Postępowanie sądowe z udziałem nadzorcy, zarządcy i syndyka 
 • Bezskuteczność czynności prawnych dłużnika 
 • Zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 
 • Upadłość i restrukturyzacja a podatki 
 • Odpowiedzialność zarządcy, nadzorcy, syndyka 
 • Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej 

PRAKTYKA

 • Wnioski i pozwy dotyczące nieważności i bezskuteczności czynności prawnych 
 • Egzekucja należności dłużnika 
 • Analiza orzecznictwa i praktyki sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych

5. Zarządzanie, ekonomia, komunikacja, współpraca 

TEORIA

 • Zarządzanie majątkiem dłużnika i upadłego 
 • Koszty postępowania i zobowiązania masy upadłości
 • Obowiązki sprawozdawcze 
 • Rada wierzycieli – komunikacja i współpraca 
 • Zasady współpracy nadzorcy/zarządcy/syndyka z sądem 

PRAKTYKA

 • Współpraca doradców restrukturyzacyjnych, radców prawnych i adwokatów 
 • Współpraca dłużnik/upadły – nadzorca/zarządca/syndyk 
 • Prowadzenie negocjacji wierzyciel-dłużnik –
 • Tworzenie sprawozdań finansowych
 • Doradca restrukturyzacyjny – PR, reklama, komunikacja, media

Organizacja zajęć

Zjazdy weekendowe plus zajęcia online. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • soboty- 8.45 - 15.45
 • niedziele- 8.45 - 15.45

Społeczność

Edyta Dzielińska
Sędzia Edyta Dzielińska

Zastępca Kierownika studiów

W latach 2005 – 2011 prokurator, a w tym w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie Wydział VI ds. Przestępczości Zorganizowanej oraz Wydział V Śledczy. W latach 2011 – 2017 sędzia wydziałów karnych Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia i do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli. W latach 2014 - 2019 sędzia Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, X Wydział ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, a tym Przewodnicząca X Wydziału Gospodarczego ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie. Okresowo delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości do Departamentu Legislacyjnego Prawa Cywilnego. Od 2019 roku delegowana do Sądu Okręgowego w Warszawie do wydziałów IV Cywilnego oraz XIII Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Od 2018 roku Komisarz Wyborczy w Płocku. Od 2019 roku członek komisji egzaminacyjnych ds. aplikacji i radcowskiej przy Ministrze Sprawiedliwości oraz członek komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminów adwokackich i radcowskich.

Praktyk prawa upadłościowego ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności doradców restrukturyzacyjnych oraz zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w toku postepowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Zasady rekrutacji

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

I edycja - rekrutacja trwa do 15 lutego 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2022 roku.*

1. Egzamin z każdego przedmiotu w formie testu jednokrotnego wyboru oraz zagadnienia problemowego 2. Studium przypadku obejmujące zakres całych studiów wykonywane indywidualnie przez słuchaczy

Na ocenę końcową składają się oceny z poszczególnych przedmiotów z wagą po 10% oraz studium przypadku z wagą 50%

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 
 • CV

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3600 zł każda) 7200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 240 zł każda) 6 480 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 6900 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl