FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW, kursy finanse, szkolenia finanse, szkolenie rachunkowość, kurs finanse i rachunkowość

Finanse i rachunkowość od podstaw

Level
Kursy i szkolenia
Duration
4 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Online,
W weekend
Start kursu
28.09 - 29.09.2024

O kursie

Szkolenie realizowane jest w ramach  zintegrowanego systemu nauczania finansów, w związku z tym zajęcia odbywają się z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse.

Dajemy Państwu możliwość realizacji własnej ścieżki edukacyjnej poprzez uczestniczenie w wybranych modułach szkoleniowych i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

Jest to także kurs przygotowawczy dla kandydatów na studia podyplomowe z obszaru finansów i MBA, którzy nie posiadają doświadczenia lub wiedzy z zakresu finansów. Kurs obejmuje 32 godziny dydaktyczne w ramach których realizowane są zajęcia z dwóch modułów: Rachunkowość od podstaw oraz Finanse przedsiębiorstwa.

 

Program

 • Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa,  zakres informacyjny  sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych) 
 • Operacje gospodarcze,  ich ujęcie i przetwarzanie  w systemie rachunkowości (księgi rachunkowe) 
 • Ogólne zasady sporządzania i zawartość informacyjna bilansu jako  sprawozdania o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.  
 • Zasady pomiaru i ujmowania wyniku finansowego. 
 • Rachunek przepływów pieniężnych- ogólne (uproszczone) zasady sporządzania i zawartość informacyjna. 
 • Finansowe cele długo i krótkoterminowe przedsiębiorstwa -  wstęp do zarządzania wartością przedsiębiorstwa. 
 • Podstawy funkcjonowania rynków finansowych - finansowanie działalności przedsiębiorstwa. 
 • Podstawy matematyki finansowej i jej zastosowania w finansach przedsiębiorstw. 
 • Zarządzanie płynnością finansową - kapitał obrotowy. 
 • Rachunkowość finansowa, zarządcza a controlling. 
 • Wstęp do analizy finansowej - analiza rentowności, analiza płynności, analiza zadłużenia, analiza sprawności działania. 
figury

Organizacja zajęć

Czas trwania: 

 • 4 dni (32 h dydaktycznych)* 
 • w godz. 8.45-15.45 

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Szkolenie odbywa się ONLINE

 

Terminy

28-29.09.2024 oraz 5-6.10.2024 - forma online

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, niezależny ekspert i doradca.  W karierze zawodowej był również wiceprezesem spółki konsultingowej oraz trenerem i doradcą w różnych instytucjach, np. Narodowym Centrum Kultury i WYG International (akredytacja w PARP w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania).  Zapytany o pięć głównych umiejętności wymienia na ogół: analizę finansową, ocenę projektów inwestycyjnych i wycenę przedsiębiorstw, planowanie działalności podmiotów gospodarczych, przygotowywanie studiów wykonalności i biznesplanów, wdrażanie systemów controllingu.

Od ponad dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych. Współautor pięciu książek, w tym cieszącego się dużym powodzeniem podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym" (wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN).

Pełny wykaz publikacji TUTAJ

dr Magdalena Koczuba-Sobieraj

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; magister zarządzania; prof. ALK w Katedrze Rachunkowości. Prodziekan Kolegium Zarządzania odpowiedzialna za studia II stopnia na kierunku zarządzanie.

Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, specjalista do spraw rachunkowości podatkowej (certyfikat SKwP). Była członkiem rad nadzorczych w  takich podmiotach jak: Towarzystwo Inwestycji i Doradztwa Sp. z o. o. oraz Zakłady Budownictwa Mostowego Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. W swoim dorobku posiada kilka projektów doradczych z zakresu rachunku kosztów realizowanych dla firm produkcyjnych.

Zasady naboru

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
KONTAKT

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Edyta Adamowicz-Sikora

Opłaty

Tabela opłat
Cena szkolenia 2200 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK 800 zł brutto (zw. z VAT)*

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl