LLM

LLM in International Commercial Law

Level
Studia podyplomowe
Duration
1 rok
Language
EN
Obtained title
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Mode
W weekend
Brochure
Contact

O kierunku

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Celem studiów jest umożliwienie prawnikom poszerzenie ich wiedzy w zakresie międzynarodowych aspektów prawnych obrotu gospodarczego w wybranych dziedzinach. Program oparty jest o doświadczenia najlepszych amerykańskich i europejskich szkół prawa, dzięki czemu zakres prezentowanego materiału pokrywa się z podobnymi programami LLM na Zachodzie. Uzyskanie prestiżowego prawniczego dyplomu typu LLM, odpowiednika MBA w zarządzaniu, daje gwarancję znajomości międzynarodowych regulacji na zaawansowanym poziomie, pozwala także na porównanie przepisów polskich i zagranicznych. Międzynarodowy charakter programu (prowadzonego w całości w języku angielskim) pomaga także uczestnikom w lepszym przygotowaniu się do pracy z zagranicznymi klientami. 

Atuty kierunku

1
Program

Program oferuje zwięzłe, ale głęboko merytoryczne wprowadzenie do praktyki prawniczej w kontekście międzynarodowego obrotu gospodarczego. 

2
Program

Program umożliwia zapoznanie się z podstawowymi regulacjami amerykańskimi i europejskimi także w zakresie nieuwzględnianym w programach studiów magisterskich, 

3
Wykładowcy

Wykładowcy programu to renomowani praktycy, z dyplomami wiodących uczelni zachodnich.  

Adresaci studiów

Program przeznaczony jest dla osób, które mają już dyplomy magisterskie z zakresu prawa, chcą jednak poszerzyć wiedzę z zakresu regulacji innych krajów i międzynarodowych. Ponieważ program prowadzony jest w całości w języku angielskim, do uczestnictwa w nim niezbędna jest co najmniej dobra znajomość tego języka, potwierdzona certyfikatem lub na egzaminie przeprowadzanym przed rozpoczęciem studiów na ALK.  

 

figury

Kierownik studiów

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, associate faculty Berkman-Klein Center for Internet and Society (Harvard). Na Harvard Law School spędził ponad dwa lata.  

 

Co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych:  

 • Opanujesz zaawansowaną wiedzę prawniczą w języku angielskim. 

Dzięki temu zdobędziesz kompetencje, aby: 

 • Wspierać od strony prawnej transakcje gospodarcze w obrocie międzynarodowym.  

Perspektywa zawodowa

Studia LL.M. są ważnym wyróżnikiem na rynku pracy, podobnie jak MBA w środowisku menedżerskim. Stanowią istotną podstawę podwyższania kwalifikacji zawodowych, a także są cenione przez pracodawców z orientacją międzynarodową.  

Program

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW  

 • Integration Session 
 • Introduction to American Law  
 • Introduction to EU substantive law  
 • Comparative and International Contract Law  
 • E-Commerce and Internet Law  
 • Sources of Law, Institutions and Judicial Redress Procedures in the EU  
 • European Tax Law  
 • Legal Aspects of Business-to-Consumer International Transactions  
 • New legal landscape: Blockchain, AI, IP, FinTech
 • Introduction to WTO law  
 • Regulatory Governance  
 • Comparative and International Competition Law  

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  

Trzy przedmioty z programu studiów realizowane w formule on-line. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w ramach sesji trzydniowych w:  

piątki 17.00 - 20.30 

soboty 8.45 - 15.45 

niedziele 8.45 - 15.45 

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze

22-24.10.2021

26-28.10.2021

10-12.12.2021

21-23.01.2022

18-20.02.2022

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. ALK dr hab. Maciej De Abgaro Zachariasiewicz
alk
dr Katarzyna Lasota Heller
alk
dr Piotr Milczarek
prof. ALK dr hab. Łukasz Gruszczyński
dr Marcin Górski

Katedra Europejskiego Prawa Konstytucyjnego, Uniwersytet Łódzki, radca prawny

prof. ALK dr hab. Przemysław Polański

Profesor nadzwyczajny zatrudniony w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki. Zainteresowania badawcze prof. Polańskiego są interdyscyplinarne: obejmują prawo nowych technologii.

Autor monografii, kilkudziesięciu rozdziałów w monografiach oraz licznych artykułów krajowych oraz międzynarodowych (w tym z przypisanym współczynnikiem impact factor).

Kierownik grantu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki dotyczącego modelu zwalczania bezprawnych treści w Internecie. 

prof. ALK dr hab. Waldemar Hoff

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

XIII edycja  - rekrutacja trwa do 15 września 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2022 roku.* 

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie wszystkich zaliczeń ze wszystkich przedmiotów realizowanych w toku studiów (formę zaliczenia poszczególnych przedmiotów ustala prowadzący zajęcia wykładowca). Ocena na świadectwie jest wystawiana na podstawię średniej z uzyskanych ocen z poszczególnych przedmiotów.

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów magisterskich z zakresu prawa

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2/C1, potwierdzona certyfikatem zdanego egzaminu. 

O miejsce w programie mogą się również ubiegać osoby, które posiadają dyplom studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia z zakresu dyscyplin pokrewnych i pisemną rekomendację dr hab. lub profesora prawa, a także  pozytywnie przeszły proces weryfikacji doświadczenia , jak również uczestnicy i absolwenci szkół doktorskich z zakresu prawa.

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowe wymagania
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2/C1, potwierdzona certyfikatem zdanego egzaminu. 

 • Ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu prawa. 

Katarzyna Stawska
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Stawska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4800 zł każda ) 9600 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 4320 zł każda ) 8640 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9300 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.