analiza portfelowa, zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji

Level
Kursy i szkolenia
Duration
2 dni
Language
PL
Obtained title
Świadectwo ukończenia szkolenia
Mode
Tryb stacjonarny,
W weekend
23.03 - 24.03.2024

O szkoleniu

Szkolenie realizowane jest w ramach  zintegrowanego systemu nauczania finansów, w związku z tym zajęcia odbywają się z grupą uczestników studiów podyplomowych z obszaru finanse.

Dajemy Państwu możliwość realizacji własnej ścieżki edukacyjnej poprzez uczestniczenie w wybranych modułach szkoleniowych i uzyskania certyfikatu ukończenia szkolenia.

 

Program

1. Nowoczesna teoria portfelowa. Pojęcie efektywności portfelowej w kontekście uzyskiwanej stopy zwrotu odnoszonej do ryzyka. Implikacje i ograniczenia interpretacyjne. 

2. Przegląd czołowych zbiorowych form inwestowania (m.in. funduszy inwestycyjnych, hedgingowych, państwowych-majątkowych, private equity, indeksowych/ETF, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych-kapitałowych) i stosowanych przezeń strategii/stylów inwestycyjnych w odniesieniu do konstrukcji portfela lokat. 

3. Tradycyjne i awangardowe miary efektywności portfelowej - m.in.: Sharpe'a, Treynora, alfa (Jensena), Modiglianich, wskaźnik informacji, a także: Sortino, Stutzera, Bernardo-Ledoit, Bavara, Excess Downside Deviation (modyfikacja Sharpe'a). Ich praktyczna kalkulacja oraz interpretacja (na przykładach). 

4. Nowoczesna teoria i praktyka portfelowa po ostatnich kryzysach (globalnym kryzysie finansowym lat 2007-2010) oraz kryzysie strefy euro. Finanse behawioralne a efektywność portfelowa (przegląd najnowszych tendencji). 

5. Perspektywy teorii i praktyki zarządzania portfelem inwestycyjnym w obliczu systemowych przemian na rynkach finansowych: rosnącej zmienności wycen aktywów inwestycyjnych, powszechnego użycia systemów obrotu algorytmicznego oraz ETF i rosnących korelacji pomiędzy poszczególnymi klasami aktywów oraz poszczególnymi papierami wartościowymi. Warunki skutecznej dywersyfikacji portfela lokat inwestycyjnych. Podsumowanie. 

 

Illustration

Organizacja zajęć

Czas trwania:

  • 2 dni (16 h dydaktycznych)*
  • w godz. 8.45-15.45
  • * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut 

Terminy

  • 23-24.03.2024 - stacjonarnie

Społeczność

Trener szkolenia

dr hab. Piotr Wiśniewski

Dr hab. Piotr Wiśniewski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz University of Minnesota. Obecnie adiunkt w Katedrze Finansów Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie, wykładowca studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz wizytujący profesor uczelni zagranicznych. Jego profesjonalna kariera obejmuje kierownicze stanowiska m. in. w Crédit Lyonnais (obecnie Grupa Crédit Agricole) w Londynie, a także Erste Securities Polska, Wood & Company, TFI PZU SA i PKO Banku Polskim (w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej). W działalności praktycznej, jak i akademickiej interesuje się on szeroko pojętymi finansami przedsiębiorstwa, globalnymi rynkami inwestycyjnymi oraz czynnikami sukcesu międzynarodowych instytucji finansowych (także kontekście tzw. kapitału intelektualnego). 

Jest licencjonowanym członkiem brytyjskiego, królewskiego Chartered Institute for Securities & Investment (CISI), posiada certyfikaty inwestycyjne Securities & Futures Authority (obecnie Financial Services Authority - brytyjskiego regulatora sektora usług finansowych). Zdał egzamin Zrzeszenia Prawników Polskich na doradców prawno/podatkowo/finansowych. Członek Professional Risk Managers International Association (PRMIA - globalnej organizacji specjalistów zarządzania ryzykiem). 
 

Piotr Wiśniewski jest autorem wielu publikacji międzynarodowych, m.in. w oksfordzkich: "EC Tax Journal" oraz „The Offshore & International Taxation Review”, a także „Electronic Journal of Knowledge Management” i kilkudziesięciu publikacji polskojęzycznych. Jest recenzentem, członkiem rad naukowych i wydawniczych m.in. Handbook of Technology Management (Wiley), Investment Management & Financial Innovation (Business Perspectives) i Studiów BAS – Biura Analiz Sejmowych (BAS) Kancelarii Sejmu. Występował jako ekspert wobec organów państwowych, m.in. Sejmu, Narodowego Banku Polskiego oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 

Zasady rekrutacji

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa szkolenia lub kursu. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Edyta Adamowicz-Sikora

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 1200 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 1080 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl