X Międzynarodowa Konferencja AIDA Polska

 

 

 

 

 

10 – jubileuszowa - Konferencja Naukowa Polskiego Oddziału AIDA będzie wyjątkowym wydarzeniem, które odbędzie się w Gdańsku w dniach: 3 - 4 czerwca 2022 roku. Z uwagi na tragiczne wydarzenia dotykające naszego bratniego Narodu postanowiliśmy zmienić formułę Konferencji i przenieść ją w całości do Gdańska - miasta wolności i solidarności. Nowa formuła konferencji pozwoli nam bieżąco reagować, by dostosować jej przebieg i otoczenie do nowych warunków. Zniesie również większość problemów związanych z rozwojem sytuacji epidemicznej i związanymi z nią przepisami tranzytowymi. 

Konferencja skierowana jest zarówno dla teoretyków, jak i praktyków prawa, zainteresowanych problematyką sądowych i pozasądowych metod rozwiązywania sporów w ubezpieczeniach, prawną regulacją tej materii oraz funkcjonowania przepisów w praktyce. Wydarzenie będzie okazją do spotkania nauki z praktyką, integracji środowiska, a także zachęcenia młodych ludzi do większego zainteresowania problematyką prawnoubezpieczeniową.

TEMATYKA 

Najbliższa Konferencja pt. „Sądowe i pozasądowe metody rozwiązywania sporów w ubezpieczeniach” będzie koncentrować się na poniższych obszarach: •    nadrzędne zasady obowiązujące w międzynarodowych umowach ubezpieczeniowych; •    kwestie jurysdykcji w sprawach ubezpieczeniowych; •    sądowe rozstrzyganie sporów ubezpieczeniowych – doświadczenia polskie i zagraniczne; •    prawo powszechnie obowiązujące, prawo jednolite oraz rozwiązywanie sporów ubezpieczeniowych na drodze sądowej; •    jednolite prawo ubezpieczeniowe jako remedium na trudności sądowe i arbitrażowe; •    rozwiązywanie sporów na etapie postępowania likwidacyjnego; •    ADR (alternatywne rozwiązywanie sporów) w stosunkach ubezpieczeniowych; •    „Panel młodych*** (AIDA zaprasza studentów i młodych pracowników naukowych/praktyków do 30 roku życia, o ile nie posiadają stopnia doktora do zgłaszania abstraktów również w tych tematach) – ten panel prowadzony będzie w języku angielskim.

REJESTRACJA I OPŁATY

Zapraszamy do aplikowania Uczestników i potencjalnych Prelegentów. PROCEDURA ZGŁOSZENIA REFERATU:   Termin złożenia abstraktu o obojętności max. 1800 znaków (ze spacjami) dla wszystkich naukowców, praktyków i młodych autorów upływa 20 kwietnia 2022 r.

Informujemy, że komitet organizacyjny konferencji zastrzega sobie prawo wyboru referatów spośród nadesłanych abstraktów. Komitet organizacyjny poinformuje Autorów nadesłanych abstraktów o kompletności zgłoszenia, a osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane o przydzieleniu do odpowiedniego panelu konferencji.

Efektem końcowym konferencji będzie publikacja wspólnej monografii. Uprzejmie informujemy, że autorzy niezakwalifikowani do wygłoszenia referatu podczas konferencji będą mogli uczestniczyć we wspólnej publikacji pokonferencyjnej.  

GroupOfPeopleIllustration

OPŁATY KONFERENCYJNE 

  • Słuchacz (bez zaświadczeń) - brak opłaty 
  • Opłata dla słuchaczy z zaświadczeniem - 75 zł 

(Zaświadczenie umożliwia m.in. uzyskanie punktów szkoleniowych dla radców prawnych i adwokatów biorących udział w wydarzeniu)

  • Opłata dla Prelegentów-Członków AIDA - 250 zł/os (w tym: wyjście do Filharmonii/Teatru, zwiedzanie Gdańska, publikacja w               "Gdańskich Studiach Prawniczych" - 70 pkt MEiN) 
  • Opłata standardowa dla Prelegentów - 350 zł / os (w tym - j/w) 

 

Numery kont bankowych do dokonywania wpłat za udział w konferencji:

PLN: Bank PeKaO S.A. 71 1240 1024 1111 0000 0268 5850

EUR: Bank Millennium  IBAN: PL22 1160 2202 0000 0000 3260 4533 SWIFT: BIGBPLPWXXX

W tytule przelewu prosimy wpisać: Konferencja AIDA 2022

Uwaga: zgłoszenia oraz płatności przyjmujemy do 30/05/2022

Dla osób zainteresowanych - dysponujemy limitowaną liczbą miejsc w Hotelu Oliwskim*** w Gdańsku.  Cena:  160 zł / os - miejsce w pokoju dwuosobowym [w tym śniadanie] 270 zł / os - pokój jednoosobowy [w tym śniadanie]

Istnieje możliwość wydłużenia pobytu / uzyskania rezerwacji na preferencyjnych warunkach dla współtowarzyszy podróży (prosimy wówczas o indywidualny kontakt).

*** „Panel młodych” Gorąco wspieramy Młodych w uczestnictwie w Konferencji, dlatego już podjęliśmy działania ułatwiające ich uczestnictwo i jego finansowanie. Zachęcamy do złożenia wniosku o częściowe sfinansowanie opłaty. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt mailowy: dawid.rogozinski@ug.edu.pl

DEPOZYTORY-NA-KOMPUTERY

Patron Konferencji

ERGO HESTIA

KONTAKT

Emilia Joniak +48 530 999 647 emilia.joniak6@gmail.com

Damian Littwin +48 277 933 littwindamian@gmail.com

Dawid Rogoziński dawid.rogozinski@ug.edu.pl