Prof. Robert Rządca

Department of Strategy
Vice-rector for Research and Personnel Development

Professor Robert Rządca is Full Professor in the Department of Strategy, Vice-Rector for Research and Personnel Development, and Deputy Rector. He chairs the Accreditation Committee of the HR Excellence in Research. He is one of the founders of Kozminski University. In 1993–2015, he was Deputy Chairman of the Kozminski University Board of Trustees. He supervised five doctoral dissertations and is an acknowledged specialist in the fields of management and strategy, as his scientific interests include negotiation, public dispute resolution, and strategy in the new economy. Rządca did scientific internships in such insititutions as Harvard University and DePaul University. He is a mediator in disputes between labor unions and employers. He authored many articles and books, the most famous of which are Negocjacje (Negotiation) and Negocjacje w interesach (Negotiation in Business). He headed scientific projects financed by the Ministry of Science and Higher Education.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. MAZUREK G., RZĄDCA R., Nosalska K., Piątek Z. (2019), "Industry 4.0: Coherent Definition Framework with Technological and Organizational Interdependencies", Journal of Manufacturing Technology Management, online, s. online, afiliacja: ALK.

 

 1. RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2016), "Local governance and learning: in search of a conceptual framework", LOCAL GOVERNMENT STUDIES, 42, 6, s. 916-937, afiliacja: ALK.

 

 1. STRUMIŃSKA-KUTRA M., RZĄDCA R. (2014), "Konflikt jako zjawisko wyzwalające procesy uczenia sięw administracji samorządowej. W poszukiwaniu modelu teoretycznego", PRAKSEOLOGIA, 155, s. 259-294, afiliacja: ALK.

 

 1. GOLONKA M., RZĄDCA R. (2013), "Does a Connection Exist Among National Culture, Alliance Strategy, and Leading ICT Firms' Performance?", JOURNAL OF BUSINESS ECONOMICS AND MANAGEMENT, 16, 6, s. 395-412, afiliacja: ALK.

 

 1. RZĄDCA R. (2010), "Organizacje badawczo-rozwojowe i ich otoczenie- przykład SAIT", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s. 63-77, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁADKIEWICZ I., RZĄDCA R. (2010), "Atrakcyjność otoczenia rynkowego oraz cena poszczególnych składowych systemu zarządzania i zakresu ich zmian. Perespektywa polskich JBR-ów", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(102), s. 78-89, afiliacja: ALK.

 

 1. KIROV N., KUŚMIERZ A., RZĄDCA R. (2007), "Wpływ relacji między odbiorcami i dostawcami na ich współpracę", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(89), s. 19-24, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. RZĄDCA R. (2007), "Stabilność ewolucyjna polskiego rynku energetycznego - PKE versus BOT", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2007, s. 18-39, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KIROV N., RZĄDCA R. (2006), "Negocjacje Daewoo - FSO z perspektywy dziesięciolecia", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, 1, s. 7-11, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KUŚMIERZ A., KIROV N., RZĄDCA R. (2006), "Przywództwo w polskich szpitalach w wyjątkowo niestabilnym otoczeniu", PRZEGLĄD ORGANIZACJI, -, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. RZĄDCA R. (2006), "Negocjacje a tożsamość organizacji - relacje poznawcze i praktyczne", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 1/2006, s. 136-147, afiliacja: Inna.

 

 1. RZĄDCA R. (2005), "Na marginesie książki A.K.Koźmińskiego Zarządzanie w warunkach niepewności", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(75), s. 52-55, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KIROV N., RZĄDCA R., KUŚMIERZ A. (2003), "Strategiczne modele e-biznesowe: Jak się kręci e-biznes", PC KURIER, 8, s. 36-39, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. RZĄDCA R. (2003), "Negocjująca organizacja: stary paradygmat i nowe propozycje", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s. 8-14, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. RZĄDCA R., KIROV N., HUNEK I. (2001), "Zarzucanie kotwicy: wpływ oferty wstępnej na wynik negocjacji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6, s. 10-13, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. RZĄDCA R. (2003), "Negocjacje w interesach", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. RZĄDCA R. (1998), "Negocjacje ", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, afiliacja: Inna.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. RZĄDCA R., STRUMIŃSKA-KUTRA M. (2013), "Democratizing Public Management. Towards Practice-Based Theory", w:  EURAM 2013: Democritising Management, EURAM, Istambuł,  afiliacja: ALK.

 

 1. RZĄDCA R. (2013), "Negocjacje i komunikacja w organizacji jako tworzenie sprzężeń zwrotnych", w: Kostera M. (red.), Doradztwo organizacyjne. Ujęcie systemowe , POLTEXT, s. 119-144, afiliacja: ALK.

 

 1. GOLONKA M., RZĄDCA R. (2011), "The Impact of Culture and Alliance Strategy on Firms’ Performance in Global ICT Industry", w: Prof. Dr. Dev Raj Adhikari,  Dr. Dhruba Kumar Gautam (red.), Changing Perspective of Management:Revisit the Existing and Explore the Novel Ideas , Buddha Academic Enterprises Pvt. Ltd, Nepal, s. 157-159, afiliacja: ALK.

 

 1. RZĄDCA R. (2004), "Firmy doradcze a tworzenie wiedzy", w: Kieżun W. (red.), Krytyczna teoria organizacji , WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. RZĄDCA R. (2003), "CRM – metoda zarządzania wiedzą organizacji", w: Wawrzyniak B. (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. RZĄDCA R. (1995), "przedmowa do polskiego wydania", w: Ury W. (red.), Odchodząc od NIE, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa,  afiliacja: Inna.

 

RZĄDCA R. (1992), "Przedmowa do wyd. polskiego", w: Fisher R., Ury W. (red.), Dochodząc do TAK, PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna

.