ACADEMY 4.0

AKADEMIA 4.0 – Zintegrowany System Podnoszenia Jakości w ALK

Logotypy power
Duration
1.05.2019 – 31.10.2023
Budget
Koszty
11 787 757,38 PLN
Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich i budżetu Państwa
Koszty
11 432 945,88 PLN

The main objective of the project is to improve the quality of education and management at KU in response to the needs of KU’s social-economic environment by:

 • incorporating the INDUSTRY 4.0 course in the curriculum of Management in Virtual Environments, graduate-level full-time and part-time studies in Polish;
 • incorporating the BLOOMBERG database in the curriculum of  Finance and Accounting, undergraduate-level and graduate-level full-time and part-time studies in Polish;
 • modifying the curriculum of Finance and Accounting and Management, undergraduate-level and graduate-level studies in Polish, in the scope of the use of the blended learning method;
 • running internship programmes for students of Administration, undergraduate-level full-time studies;
 • making use of information from the labour market to design the content of our programmes/courses;
 • undertaking activities to improve the teaching skills of KU’s teaching staff – including in the international academic environment;
 • undertaking activities to improve the management skills of KU’s management and administrative staff, employee audit;
 • developing IT tools – implementation of an ERP system, improvement of existing solutions.
pracownia

Our project is aimed at KU students, academic teachers, and administrative staff - a total of 988 people.

  Most important outcomes:

  • 666 individuals will improve their competencies,
  • 27 employees will improve their teaching competencies,
  • 110 employees will improve their management competencies,
  • KU will implement an ERP system and improve the existing IT solutions currently in use. 

  The sustainability and impact of project results is related to:

  • comprehensive preparation and implementation of a project covering the university’s development, which will enable the implementation of the KU Development Strategy;
  • comprehensive preparation and implementation of a project covering the university’s development, which will enable the implementation of the KU Development Strategy;
  • increasing the level of engagement of employers and industry practitioners in the process of education at KU and continuing the collaboration with them after the project;
  • preparing the staff to provide high-quality education and to deliver the curriculum as required;
  • popularising and making use of the products created during the project in the educational activity of the university (the resultant/worked out solutions, e.g. syllabuses, purchased literature, e-learning courses, databases – are used not only by project participants);
  • incorporation of solutions developed within the framework of activities aimed at the teaching staff and administrative staff in the system of staff development (knowledge-sharing culture);
  • making use of the competencies acquired by the teaching staff in the course of the classes conducted with students;
  • implementing innovative teaching solutions inspired by trips abroad at KU;
  • maintenance of the implemented IT systems and their further development;
  • increased awareness of equal opportunities and non-discrimination.

  Moduły realizowane w ramach projektu

  Do udziału w stażach kraj. trwających minimum 120h stażowych (przy czym nie mniej niż 20h zadań stażowych wykonywanych w tygodniu, a ewentualna realizacja stażu w większym łącznym wymiarze godzinowym zachowuje wymiar co najmniej 20h zadań w tygodniu-KD14) skierujemy łącznie 12 osób. O długości i miejscu stażu zdecydują rekomendacje doradcy ds. kariery (z uwzględnieniem procesu rekrutacji). Staż będzie trwał śr. 2msc.-240h zadań stażowych.

  Pierwszym etapem będzie partycypacyjne opracowanie programu stażu, w formie spisanego dokumentu (zdefiniowane cele i treści edukacyjne, zakres stażu i obowiązków). W proces ten od początku zostaną włączeni opiekunowie stażu, którzy będą:

  • wprowadzać stażystę w zakres obowiązków i celów edukacyjnych
  • monitorować pracę stażysty
  • udzielać informacji zwrotnej dot. wyników.

  Stażysta będzie prowadził dziennik stażu i realizował staż zgodnie z programem. ALK będzie koordynować realizację staży i komunikację trójstronną, wspierać studentów i dbać o wysoką jakość realizowanych staży oraz współpracy z pracodawcami. Monitoring staży i ich zgodność z efektami kształcenia na kier. ADMINISTRACJA, spec. prawno-biznesowa, I stopień., studia stacjonarne prowadzone w języku polskim. Staże będą zgodnie z Zaleceniem Rady... (KD16), gdyż uwzględnimy zdobycie konkretnych umiejętności, nadzór i opiekę nad stażystą oraz monitorowanie postępów, pisemną umowę o staż, komponent uczenia się i szkolenia oraz zaświadczenie z realizacji stażu.

  W celu oceny rezultatów przeprowadzimy BK, wynikających z efektów kształcenia i opisu sylwetki absolwenta. Kompetencje ujmiemy w formularz oceny dla uczestnika i opiekuna, wypełniany po stażu. Samoocena studenta zestawiona z oceną opiekuna odpowie na pytania: Czy student rozwinął kompetencje? Jeśli tak-w których obszarach? Czy ocena kompetencji studenta przez pracodawcę i jego samoocena są spójne?

  Rekrutacja

  Trwa rekrutacja na płatne staże. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!  Na zgłoszenia czekamy od 15.12.2020 r. do 12.01.2021 r.

  W celu zgłoszenia się należy wypełnić formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne proszę przesłać skanem na adres e-mail: ejasinska@kozminski.edu.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do recepcji budynku D Akademii Leona Koźmińskiego (kopertę proszę zaadresować na nazwisko: Elżbieta Jasińska)  

  I. Dokumenty rekrutacyjne:

  Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem          

  II. Dokumenty związane z realizacją stażu:

  Koordynator merytoryczny      dr Maria Tomaszewska e-mail: mariat@kozminski.edu.pl

  Specjalista ds.rozliczeń Elżbieta Jasińska pokój A16 e-mail: ejasinska@kozminski.edu.pl

  Informacje o pozostałych modułach dostępne na stronie internetowej projektu