Masz na Staż BIS

kariera

Masz na Staż! BIS

 

 

 

 

Czas trwania
01.10.2017 - 30.09.2019
Budżet
Koszty
347 017,50 PLN

Projekt MASZ NA STAŻ! BIS, adresowany do studentów i studentek  kierunku Finanse i Rachunkowość Akademii Leona Koźmińskiego,  realizowaliśmy od 1 października 2017 do 30 września 2019. Jego głównym celem był wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców naszych studentów przez realizację wysokiej jakości  programów stażowych.

Kompleksowość przewidzianego wsparcia opierała się na paru, uzupełniających się, filarach. Logika działań związana była z poszerzaniem obszarów wsparcia. Działania prowadzone w ramach procesu rekrutacji uczestników i pracodawców pozwoliły na zaangażowanie się w proponowanie działania, a Uczelni na orientację w szczegółowych potrzebach i motywacjach poszczególnych uczestników oraz sprofilowanie ścieżki wsparcia. Następnie - partycypacyjne opracowanie programu stażu – definiowało szczegółowy zakres jego realizacji. Staż z kolei budował wiarę we własne siły, motywację do działania, stworzył możliwość rozwijania określonych kompetencji i porównania z  oczekiwaniami rynku pracy, w tym z doświadczeniami i rozwiązaniami zagranicznymi. Na zakończenie -  przeprowadzone badanie kompetencji pozwoliło na określenie zmiany i opracowanie indywidualnego raportu wraz z rekomendacjami dot. dalszego rozwoju zawodowego studentów  studentek Zarządzania.

 

We had 54 persons taking part in the project. As a result, they:

- improved their competencies as a result of KU’s activities supported by ESF,

- increased their awareness of their own competencies,

- prepared themselves better to enter the job market,

- improved their skills in at least 2 areas (professional, communication, entrepreneurial, analytical, and IT).

Students interned for almost 14 thousand hours in total. Many of the interning students (about 30%) were given an opportunity to continue working for the employers they served their internships with after graduation. The internships turned out to be an excellent opportunity for students and employers to get to know each other, revise one’s expectations, and decide if there was a chance to work together in the future. 

Although the project has finished, we’re still taking advantage of its effects, implementing them in the daily practice of our university. We continued the resultant model within the framework of further projects carried out by Kozminski University, which included an internship programme: AKADEMIA 360 and AKADEMIA 4.0 (zintegrowane systemy podnoszenia jakości w ALK). The tools worked out are used in the support offered by the Career Development and Alumni Relations Office as part of e.g. competency diagnosis and preparation for interviews (as part of individual counselling, depending on students’ needs).  The internships were served with e.g. Dell, Adecco Poland, Hyper Poland, Westin Warsaw Hotel, Idea Partners. The continued collaboration with employers goes beyond the framework of the internship programmes themselves. Employers are invited to take part in various initiatives organised by KU, e.g. job fair events or meetings for graduates. The success of the project resulted in a declaration and vision of further collaboration between KU and employers. It was thanks to the “MASZ na STAŻ! BIS” project, among others, that KU decided to start a range of initiatives in the area of digitalisation, digital transformation, and e-commerce. These were the areas named by interns’ supervisors and employers as crucial to becoming able to compete successfully in the job market, and ones that needed to be developed. For instance, as part of our Management programme, we launched a new elective course - INDUSTRY 4.0, which was co-taught by industry practitioners.  All this contributed to the achievement of the project goals, becoming at the same time its added value, which pays off by improving the quality of education at Kozminski University.