Prof. Stanisław Jędrzejewski

Department of Social Sciences
Full Professor

Professor Stanisław Jędrzejewski teaches social sciences in the Department of Social Sciences and heads the Department of Theory and Communicational Practice of Radio at the John Paul II Catholic University of Lublin. In 1989–1990, he was Vice-Chairman of the Commission for the Reform of Polish Radio and Television. In 1990–1993, he was the Program Director of the Polish Radio, and in 1994–1998, he was a board member of Polskie Radio SA. In 1995–2007, he worked as Vice-President and member of the European Broadcasting Union Radio Committee in Geneva. Professor Jędrzejewski is a member of the Digital Strategic Group II of the European Broadcasting Union in Geneva. In 2003–2005, he was the Director of Polish Radio, and in 2005 – a member of the National Broadcasting Council. In 2009–2011, after winning a competition for the position, he worked at the Communication and Society Research Centre of the University of Minho in Braga, Portugal.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2019), "Radio publiczne w indywidualnych repertuarach mediów", ZARZĄDZANIE MEDIAMI, 7(1)2019, s. 1-3, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S., Beliczyński J. (2018), "Public service radio in Poland vs. technology challenges: a turning point", Radio Journal: International Studies in Broadcast & Audio Media, vol. 16 nr 1, s. 29-44(16), afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "News repertoires in Poland", Participations: International Journal of Audience Research, 14(2), s. 379-398, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "Public service media news consumption across Europe: Views from a Q-methodological repertoire study", Participations: International Journal of Audience Research, 14(2), s. 504-521, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2017), "Od muzyki w radiu do muzyki w sieci", KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 3(96), s. 78-91, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2014), "Radio formats and social media use in Europe - 28 case studies of public service practice", THE RADIO JOURNAL: INTERNATIONAL STUDIES IN BROADCAST AND AUDIO MEDIA, ???, s. 89-107, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2014), "Media publiczne  w świecie konwergencji - regulacje europejskie a praktyka komunikacyjna", STUDIA MEDIOZNAWCZE, 3 (58) , s. 135-144, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S., Doliwa U. (2013), "Local radio an endangered species? The Polish case", MEDIA TRANSFORMATIONS, vol.10 , s. 74-97, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2010), "Konferencja IAMCR Braga, Portugalia, 18-22 lipca 2010 roku", STUDIA MEDIOZNAWCZE, 4, s. 174-176, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2009), "Badania konsumpcji mediów; wiedza o mediach-wiedza o odbiorcach", EDUKACJA HUMANISTYCZNA, 1, s. 61-76, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2007), "Media publiczne- dylematy rozwoju", Realia, 3, s. 105-122, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S., Olszewska M. (2000), "Radiometria-przełom w badaniach", BRIEF, 13, s. -, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1998), "Kultura w epoce cyfrowej (jak rozumieć nowe technologie informacyjne i komunikacyjne)", KULTURA WSPÓŁCZESNA. TEORIA, INTERPRETACJE, PRAKTYKA, 1 (16), s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1990), "Programy studia wyborczego Polskiego Radia (studium przypadku)", PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1989), "Problemy społeczne w przekazie Telewizji Polskiej", PRZEKAZY I OPINIE, 1, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1989), "Poles Apart", Cable and Satellite Europe, October, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1989), "Organizacyjny kontekst funkcjonowania Telewizji Polskiej", PRZEKAZY I OPINIE, 1, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1989), "Telewizja  Polska jako instytucja", OŚWIATA I WYCHOWANIE, 12, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S., Jakubowicz K. (1988), "Polish Broadcasting: The Choices Ahead", EUROPEAN JOURNAL OF COMMUNICATION, 3, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1988), "Polskie Radio dzisiaj i w przyszłości", ZESZYTY PRASOZNAWCZE, 4, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1987), "Węgierski system komunikowania masowego w procesie przemian", PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1987), "Struktura programu Polskiego Radia w latach 1976-1985", PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1985), "Informacyjna rola Rozgłośni Regionalnych Polskiego Radia", PRZEKAZY I OPINIE, 3-4, s. -, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2015), "Radio publiczne w Europie. Program - finansowanie - technologia - audytorium", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2010), "Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej", Universitas Kraków, Kraków, afiliacja: ALK.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (2003), "Radio w komunikacji społecznej. Rola i tendencje rozwojowe", ProfiPress, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1997), "Radio. Renesans. Od monopolu do konkurencji", AKT, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1988), "Lengyel nevelesszociologial tanulmanyak", Tankoyvkiodo, Budapeszt, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1987), "Nauczycielka przedszkola", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, afiliacja: Inna.

 

 1. JĘDRZEJEWSKI S. (1987), "Warszawska  Spółdzielnia Księgarska 1937-1947", CZBM, Warszawa, afiliacja: Inna.

-