Prof. Jerzy Cieślik

Department of Entrepreneurship and Ethics in Business
Full Professor

Publikacje w czasopismach naukowych:

VAN STEL A., KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2020), "Hiring plans by solo entrepreneurs at the time of start-up: The role of education and the desire for self-expression", JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH, 119, s. 58-66, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., Dvouletý O. (2019), "Segmentation of the Population of the Solo Self-employed", INTERNATIONAL REVIEW OF ENTREPRENEURSHIP, vol. 17, issue 3, s. 281-304, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2019), "Samozatrudnienie w Polsce na tle tendencji ogólnoświatowych: wyzwania w sferze polityki wspierania przedsiębiorczości i zabezpieczenia emerytalnego przedsiębiorców", STUDIA BAS, 2(58) , s. 9–28, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KĄCIAK E., VAN STEL A. (2018), "Country-level determinants and consequences of overconfidence in the ambitious entrepreneurship segment", INTERNATIONAL SMALL BUSINESS JOURNAL, 36(5), s. 473-499, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2017), "Niekonwencjonalne strategie przedsiębiorstw we wdrażaniu nowych technologii", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3, s. 30-39, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., VAN STEL A. (2017), "Explaining university students’ career path intentions from their current entrepreneurial exposure", JOURNAL OF SMALL BUSINESS AND ENTERPRISE DEVELOPMENT, 24 (2), s. 313-332, afiliacja: ALK.

Skała A., CIEŚLIK J. (2016), "Nowe tendencje w kształceniu innowacyjnych przedsiębiorców", HORYZONTY WYCHOWANIA, 15, 34, s. 309-322, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2015), "Miejsce przedsiębiorczości w strukturze nauk o zarządzaniu", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2, s. 59-69, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2015), "Brytyjscy biegli rewidenci w Polsce w okresie międzywojennym", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 141, 85, s. 135-146, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2015), "Capturing Statistically the Intermediate Zone Between the Employee and Employer Firm Owner", INTERNATIONAL REVIEW OF ENTERPRENEURSHIP, 13, 3, s.  205-214, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KĄCIAK E., Thongpapanl N. (2015), "Effect of export experience and market scope strategy on export performance: Evidence from Poland", INTERNATIONAL BUSINESS REVIEW, 24 (2015), s. 772-780, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., Stawasz E. (2015), "Krzysztof B. Matusiak - Organizator, Badacz Innowacji i Przedsiębiorczości", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 121, s. 13-26, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2014), "Impact of Export Dynamics on a Firm's Growth", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 22, 3, s. 18-36, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., VAN STEL A. (2014), "Comparative Analysis of Recent Trends in Private Sector Development in CEETransition Economies", ENTREPRENEURSHIP RESEARCH JOURNAL, 4(2), s. 205-235, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2014), "Iluzje innowacyjnej przedsiębiorczości", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3, s. 4-16, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KĄCIAK E., Welsh D. (2012), "The impact of geographic diversification on exportperformance of small and medium-sizedenterprises (SMEs)", THE JOURNAL OF INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP, 10, 1, s. 70-93, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., TYSZKA T., MACKO A., Domurat A. (2011), "Motivation, self-efficacy, and risk attitudes among enterpreneues during transition to a market economy", THE JOURNAL OF SOCIO-ECONOMICS, 40, s. 124-131, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2011), "The response of MNCs to radical systemic change in a transition environment", Journal of East-West Business , 17, 1, s. 3-31, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2011), "Motywy i formy internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO. EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 642, 64, s. 169-191, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2011), "Foreign Subsidiaries in Emerging Markets and Export Performance: The Case of Poland", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(111), s. 7-22, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., CIEŚLIK J., Welsh D. (2010), "Early Internationalization, Survival, Consistency, and Growth of Export Sales", Kozminski Working Papers, 8, s. 1-27, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., Welsh D., CIEŚLIK J. (2010), "The Impact of Geographic Diversification on Export Performance of Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)", Kozminski Working Papers, 9, s. 1-28, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., Welsh D., CIEŚLIK J. (2010), "The Effect of Early Internationalization on Survival, Consistency, and Growth of Export Sales ", Journal of Small Business Strategy, 21, 1, s. 39-64, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2010), "Internacjonalizacja polskich przedsiębiostw. Aktualne tendencje, implikacje dla polityki gospodarczej", WORKING PAPER, 1, s. 1-37, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2009), "MNCs’ Response to the Radical Systemic Change in a Transition Environment", Kozminski Working Papers, 3, s. 1-31, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2009), "Zintegrowany model wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 525/2009, s. 121-140, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KĄCIAK E. (2009), "The speed of internationalization of enterpreneurial start ups in a transition environment", JOURNAL OF DEVELOPMENTAL ENTREPRENEURSHIP, 14, 4, s. 375-392, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2008), "Przedsiębiorstwa dynamiczne", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2(7), s. 23-32, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLIK J. (2008), "Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim", EDUKACJA. STUDIA, BADANIA, INNOWACJE, 2(102), s. 23-32, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2008), "Przedsiębiorstwa dynamiczne", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(95), s. 26-36, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLIK J., HOFMOKL J. (2006), "Elektroniczne platformy edukacyjne: otwarte czy zamknięte?", EDUKACJA USTAWICZNA DOROSŁYCH, 2, s. 53-60, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLIK J. (2006), "E-learning, blended learning - wyzwania techniczne, organizacyjne czy bardziej kulturowe?", E-MENTOR, 4(16), s. 20-24, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLIK J. (2005), "Stawki jednolite czy rozsądne", RZECZPOSPOLITA, --, s. ---, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLIK J. (1989), "Perestroika and the New Dimensions of East-West Business Relations", JOURNAL OF WORLD TRADE, Vol. 23, 2, s. 7–19, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1987), "Payments in Engineering and Consultancy Agreements with Developing Countries", JOURNAL OF WORLD TRADE, Vol. 21, 6, s. 63–77, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1985), "Food-processing contracts with developing countries", JOURNAL OF WORLD TRADE, Vol. 19, 4, s. 387-402, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J., Sosnowski B. (1985), "The Role of TNC's in Poland's East-West Trade", JOURNAL OF INTERNATIONAL BUSINESS STUDIES, Vol. 16, 2, s. 121-137, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1984), "Restrictive clauses in licensing agreements:the pharmaceutical industry in developing countries", JOURNAL OF WORLD TRADE, Vol. 18, 5, s. 415-428, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (1983), "Ewolucja współczesnej teorii wymiany międzynarodowej", EKONOMISTA, 2, s. 421-432, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1983), "Western Firms Participating in the East-West Industrial Co-operation: The Case of Poland", MANAGEMENT INTERNATIONAL REVIEW, Vol. 23, 1, s. 69-75, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1983), "The regulation of technology transfer in Poland", OSTEUROPA, Vol. 28, 3, s. 217-233, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1982), "Transnational corporations and education: Current issues and prospects", International Review of Education, Volume 28, 4, s. 457-467, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J., Rapacki R. (1982), "Ograniczenia kontraktowe w polskim imporcie licencji z Zachodu", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 35, 1-2, s. 127-140, afiliacja: Inna.

Sosnowski B., CIEŚLIK J. (1982), "Rola korporacji transnarodowych w stosunkach gospodarczych Polski z zagranicą", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 10, s. 101-110, afiliacja: Inna.

Rapacki R., CIEŚLIK J. (1981), "Restrictive Clauses in East-West Licensing Trade: The Case of Poland", Economics of Planning (Economic Change and Restructuring), Vol. 1, 1, s. 37-51, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1981), "Teoria produkcji międzynarodowej", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s. 111-120, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1981), "Porozumienia kooperacyjne firm zachodnich z przedsiębiorstwami polskimi", GOSPODARKA PLANOWA, 36, 4, s. 188-192, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1979), "Wpływ korporacji wielonarodowych na przemiany w świadomości społecznej w krajach rozwijających się", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 4, s. 103-112, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1977), "Przedsiębiorstwa transnarodowe a uprzemysłowienie Trzeciego Świata", SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 12, s. 130-141, afiliacja: Inna.  

Monografie:

CIEŚLIK J. (2019), "Zaangażowanie międzynarodowe polskich przedsiębiorstw", Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2017), "Entrepreneurship in Emerging Economies. Enhancing its Contribution to Socio-Economic Development", PALGRAVE MACMILLAN LTD, Cham, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2014), "Przedsiębiorczość, polityka, rozwój", WYDAWNICTWO AKADEMICKIE SENDO, Warszawa, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2014), "Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości w aglomeracjach miejskich", POLTEXT, Warszawa, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., Guliński J., Matusiak K., Skala-Poźniak A. (2011), "Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej", POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Warszawa, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2011), "Wsparcie internacjonalizacji młodych innowacyjnych firm przez instytucje otoczenia biznesu", POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2011), "Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm", POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Warszawa, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2006), "Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes", WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLIK J. (1987), "Zarys teorii internacjonalizacji przedsiębiorstwa", Wydawnictwo Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, Warszawa, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1986), "Guidelines for the evaluation of contractual arrangements in the fast food sector in developing countries", UNIIDO, Wiedeń, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1986), "Contractual Provisions for Training in Industrial Projects in the Food Processing Sector", UNIIDO, Wiedeń, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1985), "Guidelines for the evaluation of contractual arrangements in the hotel industry in developing countries", UNIIDO, Wiedeń, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., Misala J. (1983), "The commodity composition of Polish foreign trade turnover by factor intensity in 1971-1980, Contributions to East European Economic Research", Netherlands Economic Institute, Rotterdam, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1983), "Contractual Arrangements for the Transfer of Technology in the Hotel Industry", UNIIDO, Wiedeń, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1983), "Contractual Arrangements for the Transfer of Technology in the Fast Food Sector", UNIIDO, Wiedeń, afiliacja: Inna.

Kaczmarczyk H., Rapacki R., CIEŚLIK J. (1976), "Eksport techniki do krajów rozwijających się", PWE - POLSKIE WYDAWNICTWO EKONOMICZNE, Warszawa, afiliacja: Inna.

Redakcja monografii:

KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J. (red.), (2014), "Shaping Local Business Communities. The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings", Wydawnictwo Poltext, Warszawa, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (red.), (2011), "Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków", Wolters Kluwer, Warszawa, afiliacja: ALK.

Rozdziały w monografiach:

CIEŚLIK J. (2020), "Jaka polityka przedsiębiorczości?", w: Wojciech W. Gasparski, Witold Kieżun (red.), Krytyczna Teoria Organizacji. Elementy Filozofii i Praktyki Zarządzania, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, s. DO UZUPEŁNIENIA, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2018), "Polski przedsiębiorca", w: Morawski W. (red.), Socjologia ekonomiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 393-400, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2017), "Rola samozatrudnienia w gospodarce narodowej", w: Małgorzata Skrzek-Lubasińska, Roman Sobiecki (red.), Samozatrudnienie. Konieczność czy wybór przedsiębiorczych?, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa, s. 41-52, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2017), "Kozminski University: Developing Minds for Ambitious Entrepreneurship and Training Teachers at Other Universities", w: Volkmann, C.K.,  Audretsch, D.B. (red.), Entrepreneurship Education at Universities. Learning from Twenty European Cases, Springer, s. 171-196, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2016), "Przedsiębiorczość, innowacje a rozwój gospodarczy – perspektywa kraju doganiającego", w: Bałtowski, M.  (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, Warszawa, s. 186-199, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2015), "Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości", w: Aduszkiewicz A., Regulski J., Budzisz R., Zbinkowska D., Nowak K., Major P., Lachiewicz W., Wojda M., Wrana K., Cieślk J. (red.), Poradnik dla radnych, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej , Warszawa, s. 230-250, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2015), "Kozminski University. Poland: Developing minds for ambitious entrepreneurship and training teachers at other universities", w: Stefan Lilischkis  (red.), Supporting the Entrepreneurial Potential of Higher Education, Final Report Appendix: Case studies, Komisja Europejska, Bruksela, s. 183-201, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2015), "Polskie przedsiębiorstwa wobec wyzwań przyszłości", w: Morawski, W.  (red.), Wobec wyzwań jutra. Co myślą Polacy i jak działają, WOLTERS KLUWER POLAND – PRINTING HOUSE, Warszawa, s. 450-469, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2015), "Capturing statistically the “intermediate zone” between the employee and employer firm owner", w: Andrew Burke  (red.), The Handbook of Research on Freelancing and Self-Employment, SENATE HALL ACADEMIC PUBLISHINGx5_2, Dublin, s. 29-37, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2014), "Entrepreneurship and Job Creation", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Managament and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New Jork, s. 109-124, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., DĄBROWSKI J. (2014), "Lokalne sieci przedsiębiorców", w: Paulina Zadura-Lichota, Anna Tarnawa (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2012–2013, WYDAWNICTWO NAUKOWE INSTYTUTU TECHNOLOGII EKSPLOATACJI - PIB, Warszawa, s. 114-125, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2014), "Przedsiębiorczość a zatrudnienie", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 165-191, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I. (2014), "Wprowadzenie", w: Izabela Koładkiewicz, Jerzy Cieślik (red.), Shaping Local Business Communities The International Conference Entrepreneurial Cities Proceedings, POLTEXT, Warszawa, s. 7-13, afiliacja: ALK.

Stawasz E., CIEŚLIK J. (2013), "Krzysztof B. Matusiak – badacz innowacji i przedsiębiorczości", w: J. Guliński, M. Mażewska (red.), Krzysztof B. Matusiak, idee i pasje, Instytut Ekonomii, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny w Poznaniu, Poznań, s. 5-23, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2012), "Internacjonalizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach transformacji ustrojowej.", w: Witold Morawski  (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski. , Wolters Kluwer, Warszawa, s. 51-67, afiliacja: ALK.

KACZMAREK-KURCZAK P., CIEŚLIK J. (2011), "Determinants of sophistication of exporters corporate websites in transition environment", w: Erdener Kaynak, Talha D. Harcar (red.), Challenges and opportunities of global business in the new millennium: contemporary issues and future trends, IMDA Press, Hummelstown, s. 165-172, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2011), "University- level entrepreneurshipeducation in Poland", w: Welter F. (red.), Handbook Of Research On Entrepreneurship Policies In Central And Eastern Europe, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, s. 102-118, afiliacja: ALK.

KOŁADKIEWICZ I., CIEŚLIK J. (2011), "Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw w sektorze MŚP po 20 latach od rozpoczęcia transformacji ustrojowej - próba podsumowania ", w: Cieślik J., Koładkiewicz I.  (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Studia przypadków, Wolters Kluwer, Warszawa, s. 229 -244 , afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2011), "Czy polscy menadżerowie są przygotowani do konkurencji na rynkach Unii Europejskiej?", w: Kieżun W. (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 223-238, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KOŁADKIEWICZ I., Cooney T. (2011), "Getmor (Polen)", w: Ed. S.Kraus (red.), Entrepreneurship – Fallstudien, SPRINGER -WIEN-NEW YORK, Niemcy, s. 269-280, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2011), "Przedsiębiorstwa dynamiczne", w: Kieżun W.  (red.), Krytycznie i twórczo o zarządzaniu. Wybrane zagadnienia, OFICYNA WOLTERS KLUWER BUSINESS, Warszawa, s. 461-474, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2011), "Internacjonalizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach transformacji ustrojowej", w: Morawski W. (red.), Powiązania zewnętrzne. Modernizacja Polski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 51-67, afiliacja: ALK.

KĄCIAK E., CIEŚLIK J. (2011), "Przedsiębiorczość międzynarodowa w warunkach transformacji ustrojowej", w: Cieślik J., Koładkiewicz I. (red.), Aktywność eksportowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce – Studia przypadków, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 19-35, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2010), "Etyczne i odpowiedzialne MŚP", w: Bolesław Rok, Wojciech Gasparski (red.), Ku obywatelskiej rzeczypospolitej gospodarczej, POLTEXT, Warszawa, s. 65-68, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2009), "Przedsiębiorczość a innowacyjność - implikacje dla środowiska akademickiego", w: Potwora W. (red.), Kreowanie działań innowacyjnych i przedsiębiorczych, WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU, Opole, s. 45-59, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J., KĄCIAK E. (2009), "Export Dynamics in Indigenous Firms in a Transition", w: Kaynak E., Harcar T. (red.), International Management Development Research Yearbook. Management Challenges in an Environment of Increasing Regional and Global Concerns, THE INTERNATIONAL MANAGEMENT DEVELOPMENT ASSOCIATION, Hummelstown, s. 373-380, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2009), "Przedsiębiorczość akademicka a innowacyjność", w: Potwora W.,  Żurawska J. (red.), Jak wykorzystać potencjał uczelni i załozyć firmę, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, s. 27-34, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2009), "Entrepreneurship and Ethics: The Start-up Flaw", w: Gasparski W., Kwiatkowski S., Ryan L.V. (red.), Entrepreneurship:  Values and Responsibility, TRANSACTION PUBLISHERS, New Brunswick, New Jersey, s. 279-290, afiliacja: ALK.

CIEŚLIK J. (2008), "Ethical Flaws at the Start-up Stage of a Company: The Basic Dilemmas in Teaching Corporate Governance to the Management of Small Companies", w: Gasparski W. (red.), Responsible Management Education, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 65-73, afiliacja: WSPIZ.

CIEŚLIK J. (1989), "Relationships and Contractual Arrangements in East-West Trade", w: Series Editor: S. TAMER CAVUSGIL; Volume Editors: LARS HALLÉN, JAN JOHANSON (red.), Networks of relationships in international industrial marketing, JAI PRESS INC, Greenwich, s. 25-35, afiliacja: Inna.

CIEŚLIK J. (1985), "Forging Inter-Firm Relationships In The East-West Trade Through Contractual Arrangements (The Case Of Poland)", w: Johanson, J, Hallén, L. (red.), IMP Conference 2nd Open International I.M.P. Research Seminar, UPPSALA UNIVERSITY, Uppsala, s. 1-15, afiliacja: ALK.