Prof. Jacek Tomkiewicz

Department of Economics
Dean of the College of Finance and Economics

Professor Jacek Tomkiewicz is Associate Professor of Economics in Kozminski University, Dean of the College of Finance and Economics, and Scientific Director at the TIGER Research Center for Transformation, Integration, and Globalization. In 2002–2003, he served as an advisor to the Minister of Finance and was responsible for structural reforms in the public finance system. In 2009–2019, he lectured at the European Center of Managing Public Finance of the European Institute of Public Administration. He was a Visiting Scholar in such institutions as Stanford University, Columbia University, and Harvard University in the USA, but also the Organisation for Economic Cooperation and Development in Paris, France. Tomkiewicz is Visiting Professor in several European universities. He authored publications in the field of macroeconomics and public finance, along with expert opinions commissioned by private and public institutions.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. TOMKIEWICZ J., Postuła M. (2020), "State Autonomy in Shaping Tax Policies: Facts and Myths Based on the Situation in OECD Countries", CENTRAL EUROPEAN MANAGEMENT JOURNAL, 2/2020, s. 83-97, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J., Postuła M. (2019), "Fiscal Adjustment and Public Finance Management in the Euro Area", EKONOMISTA, nr 5, s. 590--607, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (2019), "Sprzeczności w systemie podatkowo-składkowym i ich przezwyciężanie", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 4 (53), s. 11-21, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2019), "Expansionary monetary policy and its side effects", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 60 (4/2019), s. 61-73, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2018), "The labour market and income distribution in post-socialist economies – Non-obvious regularities", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, 51 (2018), s. 315-324, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J., Postuła M., Sobolewska J. (2018), "Convergence programmes as an economic policy tool within the European Union", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM. SERIA: OECONOMIA, 17 (4), s. 123-131, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2017), "The Social Consequences of Income Distribution - Are Increasing Company Profits a Threat to Economic and Social Stability?", POLISH SOCIOLOGICAL REVIEW, 2 (198), s. 203-218, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2016), "Tax System in Poland – Progressive or Regressive?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION. CENTRAL EUROPE, 24, 2, s. 107-122, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G., TOMKIEWICZ J. (2015), "Koncepcja globalnego podatku majątkowego", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 43 (3/2015), s. 92-101, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2015), "Skutki uboczne kryzysowej polityki monetarnej", STUDIA EKONOMICZNE. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH, 214, s. 164-175, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2015), "Post-Crisis Monetary Policy and its side effects", EPOS. EKONOMIKA, PREDPRINIMATEL'STVO, OKRUZAUSAA SREDA, 62, 2, s. 23-28, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2014), "Czy można liczyć na zasadniczy zwrot w polityce gospodarczej, tak aby była ukierunkowana na zwiększanie spójności społecznej?", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 39 , s. 70-79, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2014), "Repartycyjny i kapitałowy system emerytalny. Synergia czy antagonizm?", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 30, 1, s. 5-13, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2014), "Monetary Policy and Contemporary Financial Crisis - Basic Concerns", JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMICS, 5, 9, s. 1505-1512, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2013), "Kryzysowa polityka pieniężna - podstawowe dylematy", MANAGEMENT AND BUSINESS ADMINISTRATION CENTRAL EUROPE, 121, 2, s. 38-48, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2012), "Czy obecny kryzys finansowy uajwnił konieczność zasadnicznej modyfikacji systemu finansowania samorządów w Polsce?", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, Vol. XLVI, 3, s. 133-141, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2012), "Zmieniająca się struktura dochodów jako jedna z przyczyn kryzysu finansowego", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 24, s. 103-111, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2012), "Strefa euro wobec kryzysu finansowego", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 245, 245, s. 558-568, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2011), "Reakcja państwa na kryzys finansowy - podstawowe dylematy", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5, 112, s. 56-64, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2009), "Ile państwa w państwie?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 2, 2, s. 15-19, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2009), "Członkostwo w UE jako wyzwanie dla systemu finansów publicznych w Polsce", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, SERIA: EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 546, s. 407-415, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2007), "Szara strefa - jak z nią walczyć?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(88), s. 24, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2007), "Nierówności dochodowe w krajach posocjalistycznych - mechanizmy i uwarunkowania na tle tendencji światowych", PROBLEMY ZARZĄDZANIA, 3, s. 121-135, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2006), "Euro w Polsce - konieczność czy rozsądny wybór?", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(78),  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2005), "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 3(74), s. 41-42, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2004), "Inwestorzy i podatki", RZECZPOSPOLITA, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2004), "Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Poslce Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4(69), afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2004), "Fiscal Policy in Poland: Growth Booster or Growth Buster?", TIGER WORKING PAPER SERIES, 58,afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2003), "Jak mierzyć efektywność wydatków publicznych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 1(60), afiliacja: WSPIZ.

 

 1. PIĄTKOWSKI M., TOMKIEWICZ J. (2003), "Globalisation and Catching-up in Emerging Market Economies - conference report", ACTA OECONOMICA, 52(4), s. 497-501, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2003), "Capital Formation in Post-Socialist Countries", TIGER WORKING PAPER SERIES, afiliacja: WSPIZ.

 

Monografie:

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2017), "Dynamika i struktura dochodów w warunkach globalizacji", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J., Geodecki T., Hausner J., Majchrowska A., Marczewski K., Piątkowski M., Tchorek G., Weresa M. (2013), "Konkurencyjna Polska. Jak awansować w światowej lidze gospodarczej?", Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2006), "Polityka fiskalna a inwestycje w gospodarce posocjalistycznej ", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Redakcja monografii:

 

 1. KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (red.), (2019), "Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (red.), (2011), "20 years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives", NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODKO G., TOMKIEWICZ J. (red.), (2009), "20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy", AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (red.), (2005), "Finanse publiczne a wzrost gospodarczy", WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, afiliacja: WSPIZ.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2019), "Polityka społeczna i dochodowa - wnioski z realizacji Strategii dla Polski", w: Kołodko G. W., Tomkiewicz J. (red.), Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 368-380, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2019), "Pojęcie równowagi w teorii ekonomii i praktyce polityki gospodarczej", w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 92-104, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2016), "Otoczenie makroekonomiczne ", w: Goedecki T. (red.), Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki. Wybrane aspekty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 225-237, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2016), "Rynek pracy i rozkład dochodów w krajach transformacji- nieoczywiste prawidłowości ", w: Strumińska- Kutra Marta, Rok Bolesław (red.), Innowacje w miejscu pracy. Pomiędzy efektywnością a jakością życia zawodowego , POLTEXT, Warszawa, s. 161-183, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2016), "Funkcjonowanie rynku finansowego na świecie w nowych realiach gospodarczych", w: Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja (red.), Ekonomia umiaru - realna perspektywa? Nowy Paradygmat Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 329-339, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2015), "System ubezpieczeń społecznych a stan finansów publicznych w Polsce", w: H. Kuzińska (red.), Celowość i oszczędność wydatków publicznych, POLTEXT, s. 55-69, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J., Gamble A., Brett W. (2014), "The Political Economy of Change at a time of Structural Crisis", w: John Eatwell, Terry McKinley, Pascal Petit (red.), Challenges for Europe in the World, 2030, ASHGATE, s. 303-350, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2014), "Income Inequality and The Current Phase of Globalization", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Management and Economic Policy for Development, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New York, s. 293-307, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2014), "Nierówności dochodowe a obecna faza globalizacji", w: Grzegorz W. Kołodko (red.), Zarządzanie i polityka gospodarcza dla rozwoju, POLTEXT, s. 423-446, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2013), "Wejście do strefy euro a konkurencyjność gospodarki", w: Jolanta Adamiec (red.), Wprowadzenie euro w Polsce - za i przeciw, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, s. 41-60, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2012), "Członkostwo w strefie euro - jak nie utracić konkurencyjności?", w: Krzysztof Opolski, Jarosław Górski (red.), Perspektywy integracji gospodarczej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s. 259-267, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2011), "Redukcja deficytu w kontekście krajowej i międzynarodowej sytuacji makroekonomicznej", w: Jolanta Szołno-Koguc, Alicja Pomorska (red.), Ekonomiczne i prawne uwarunkowania i bariery redukcji deficytu i długu publicznego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, s. 96-104, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2011), "Social Cohesion. Challenge for Postsocialist Economies", w: Kołodko G.W., Tomkiewicz J. (red.), 20 Years of Transformation: Achievements, Problems and Perspectives, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, New Jork, s. 339-353, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2010), "Czy UE jest stanie odpowiedzieć na kryzys?", w: Siwiński W., Wojtowicz D. (red.), Globalny kryzys a jednocząca się Europa, POLTEXT, Warszawa, s. 135-146, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2010), "Polityka makroekonomiczna w UE. Jakie słabości kryzys obnażył, jakie zmiany są konieczne", w: Kołodko G. W (red.), Globalizacja, krysys i co dalej?, POLTEXT, Warszawa, s. 257-267, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2009), "Spójność społeczna - wyzwanie dla gospodarek posocjalistycznych ", w: Kołodko G.W., Tomkiewicz J. (red.), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 339-352, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J., KOŁODKO G. (2009), "Wielka transformacja", w: Kołodko G.W., Tomkiewicz J. (red.), 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, Warszawa, s. 9-12, afiliacja: ALK.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2005), "Polityka fiskalna a proces formowania się kapitału w krajach posocjalistycznych", w: Tomkiewicz J. (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 113-144, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2005), "Fiscal Policy: Growth Booster or Growth Buster?", w: KOŁODKO GRZEGORZ W. (red.), The Polish Miracle. Lessons for the Emerging Markets, ASHGATE, ALDERSHOT, ENGLAND-BURLINGTON, Burlington,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2005), "Polityka fiskalna w Polsce- stymulator wzrostu czy źródło problemów", w: Tomkiewicz Jacek (red.), Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 113-145, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2004), "Polityka fiskalna w Polsce - stymulator wszrostu czy źródło problemów", w: Kołodko G.W. (red.), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa,  afiliacja: WSPIZ.

 

 1. TOMKIEWICZ J. (2004), "Polityka fiskalna w Polsce - stymulator wszrostu czy źródło problemów", w: KOŁODKO GRZEGORZ W. (red.), Strategia szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce, WSPIZ IM. L. KOŹMIŃSKIEGO, Warszawa, s. 301-318, afiliacja: WSPIZ.