PhD Sabina Kołodziej

Department of Economic Psychology
Assistant Professor

Sabina Kołodziej, Ph.D., is Assistant Professor in the Department of Economic Psychology. She heads the research project financed by Poland’s National Science Centre, which developed the first Polish tool for measuring attitudes toward taxes. She was a researcher in grants financed by the Poland’s National Science Centre and the Operational Programme of European Cross-Border Cooperation. Since 2011, she cooperates with the University of Warsaw within the Robert Zajonc Institute for Social Studies (Economic Research Team). She was the principal investigator and researcher in several projects for maintaining research potential. Sabina Kołodziej’s scientific interests focus on economic psychology, including making financial decisions and psychological determinants of paying taxes.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2019), "The role of justification in individual and group decisions about indirect cost allocation - evidence from Poland", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 140 (160), s. 85-102, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S., Niesiobędzka M. (2019), "Sprawiedliwość proceduralna, poczucie aliencji i płacenie podatków", DECYZJE, 31, s. 57-71, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S., Niesiobędzka M. (2019), "The impact of procedural fairness and the extent of a tax loss or gain on the acceptance of tax authority decisions and the intention to appeal against them", Psychology, Public Policy, and Law, Vol 25(1), s. 46-56, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S., Łoboda J., Sirko W., Święcka A., BIAŁEK M. (2018), "The money will be well spent: Even uninformative arguments boost prosocial and prevent from antisocial behavior", POLISH PSYCHOLOGICAL BULLETIN, 2, 49, s. 194-199, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S., Ligarski M. (2017), "The influence of physical fatigue on work on a production line", ACTA TECHNOLOGICA AGRICULTURAE, 3, s. 63-68, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S., Niesiobędzka M. (2017), "The fair process effect in taxation: The roles of procedural fairness, outcome favorability and outcome fairness in the acceptance of tax authority decisions", CURRENT PSYCHOLOGY, online, s. 1-8, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2016), "Materialism, empathy and willingness to help as correlates of university and faculty selection", JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY, 6, 2, s. 20-32, afiliacja: ALK.

 

 1. Maruszewska E., KOŁODZIEJ S. (2016), "Znaczenie podejścia etycznego dla organizacji i funkcjonowania systemu rachunkowości zarządczej", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 440, s. 442-450, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2016), "Skłonność do unikania i uchylania się od opodatkowania w świetle teorii moralnego rozwoju Kohlberga – zagadnienia etyczne w praktyce rachunkowości", ZESZYTY TEORETYCZNE RACHUNKOWOŚCI, 86, 142, s. 35-52, afiliacja: ALK.

 

 1. Niesiobędzka M., KOŁODZIEJ S. (2016), "Sprawiedliwe czy korzystne? Wpływ subiektywnej sprawiedliwości proceduralnej i korzyści własnych na poziom akceptacji decyzji administracji podatkowej", PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, 10, s. 25-39, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2014), "Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w Polsce", Studia Ekonomiczne Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 167, s. 97-105, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S., Lato K., Szymańska M. (2014), "The role of parental influences on the economic socialization of children", Problems of Education in the 21st Century, 58, s. 99-107, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2014), "The relation between financial knowledge and economic decisions", Problems of Education in the 21st Century, 59, s. 59-67, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2014), "Selected aspects of economic socialization and saving behavior – comparative study", GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 2/2014, s. 54-61, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2013), "Economic knowledge and tax attitudes among Poles and Mexicans", GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 1, s. 20-26, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2012), "How do polish pupils understand economic concepts?", GENERAL AND PROFESSIONAL EDUCATION, 1/2012, s. 15-22, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2011), "Wiedza ekonomiczna i postawy wobec podatków dorosłych Polaków", STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ, 40, s. 192-201, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2010), "Legalne i nielegalne formy unikania opodatkowania - uwarunkowania społeczno-psychologiczne", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 4(723), s. 65-66, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S., Maruszewska E. (2010), "Odbiór dylematów etycznych występujących w rachunkowości przez studentów specjalności rachunkowość", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 4 (723), s. 69-70, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2009), "Przedsiębiorca czy osoba przedsiebiorcza? Problem pomiaru przedsiębiorczości w psychologii", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 5 (712), s. 76-77, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2008), "Zakłócenia procesu komunikacji a rozwój konfliktów w organizacji", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6, s. 75, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2007), "Czy polska młodzież jest przedsiębiorcza? Psychologiczne i kulturowe uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 6(689), s. 78-79, afiliacja: Inna.

 

 1. KOŁODZIEJ S., Goszczyńska M. (2007), "Psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości młodych Polaków", RUCH PEDAGOGICZNY, LXXVIII, 5-6, s. 29-45, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2006), "Kulturowe uwarunkowania innowacyjności", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7, s. 83, afiliacja: Inna.

 

 1. KOŁODZIEJ S., Goszczyńska M. (2006), "Kto oczekuje sukcesu a kto obawia się niepowodzenia na rynku pracy? Psychologiczna charakterystyka młodzieży oceniającej swoje szanse powodzenia zawodowego", RUCH PEDAGOGICZNY, LXXVII, 5-6, s. 29-43, afiliacja: Inna.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2005), "Społeczna ocena zmian w polskich przedsiębiorstwach", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7(666), s. 102, afiliacja: Inna.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2005), "Rozwój zawodowy pracowników w wybranych grupach zawodowych", EKONOMIKA I ORGANIZACJA PRZEDSIĘBIORSTWA, 7(666), s. 103, afiliacja: Inna.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2004), "Psychologiczne uwarunkowania przedsiębiorczości", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. SERIA: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE, 22, s. 71-80, afiliacja: Inna.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2004), "Wykorzystanie badań ankietowych do wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi", ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLASKIEJ, 22, s. 81-92, afiliacja: Inna.

 

Monografie:

 

 1. KOŁODZIEJ S., Goszczyńska M., Trzcińska A. (2012), "Uwikłani w świat pieniądza i konsumpcji. O socjalizacji ekonomicznej dzieci i młodzieży", Difin, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. IDZIKOWSKA K., Muda R., KOŁODZIEJ S., Zielonka P. (2017), "Overweighting versus undeerweighting of small probabilitioes", w: Tyszka T., Zielonka P. (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, s. 41-58, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S., IDZIKOWSKA K., McGoun E. (2017), "The communication of probabilistic information", w: Tadeusz Tyszka, Piotr Zielonka (red.), Large Risks with Low Probabilities: Perceptions and willingness to take preventive measures against flooding, IWA Publishing, s. 59-79, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2015), "Wczesna aktywność ekonomiczna i zawodowa młodych Polaków", w: Teresa Chirkowska-Smolak, Jarosław Grobelny (red.), Człowiek na rynku pracy. Wyzwania i zagrożenia, Libron, Kraków, s. 61-70, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2013), "Household Management And The Wages System", w: - (red.), Proceedings of the International Scientific Conference on International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers 2013, MAGNANIMITAS, Hradec Kralove, s. 902-908, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2012), "Moral Dilemmas in Entrepreneurs‘ Decisions", w: Stefan Hittmar (red.), Theory of Management 6 The Selected Problems for the Development Support of Management Knowledge Base., UNIVERSITY OF ŽILINA, Źlinica, s. 178-181, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2011), "The role of Achievement Motivation in Educational Aspirations and Performance", w: Cz. Plewka (red.), Formation of competences of college and school students in general and professional education, WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA TWP W SZCZECINIE, Czelabińsk, s. 42-48, afiliacja: ALK.

 

 1. KOŁODZIEJ S. (2010), "Determinanty i przejawy przedsiębiorczości polskiej młodzieży", w: Goszczyńska M., Górnik- Durose M. (red.), Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych, Difin, Warszawa, s. 87-104, afiliacja: ALK.

 

Goszczyńska M., KOŁODZIEJ S. (2006), "Kulturowe uwarunkowania skłonności do ryzyka osób przedsiębiorczych", w: Goszczyńska M., Studenski R. (red.), Psychologia zachowań ryzykownych. Koncepcje, badania, praktyka, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE "ŻAK", Warszawa, s. 193:215, afiliacja: Inna

-