PhD Marcin Malawski

Department of Quantitative Methods & Information Technology
Senior Lecturer

Dr Marcin Malawski – starszy wykładowca w Katedrze Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki ALK i pracownik naukowy w Polskiej Akademii Nauk. Zainteresowania badawcze dr Malawskiego obejmują teorię gier i ekonomię, w szczególności ekonomię eksperymentalną i psychologię ekonomiczną. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego i Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej. Uczestnik wielu konferencji krajowych i międzynarodowych. Autor publikacji naukowych w czasopismach naukowych z obszaru: teorii gier, wyboru grupowego oraz psychologii ekonomicznej. Współorganizator konferencji SING - European Conference on Game Theory, od 2014 jeden z dwójki stałych przedstawicieli Polski w gremium organizującym te doroczne konferencje i członek ich komitetu programowego. Współautor znanej książki o teorii gier.

Dr Marcin Malawski – doświadczony wykładowca z wieloletnim stażem. Prowadzi zajęcia z zakresu statystyki opisowej, matematyki i metod ilościowych wykorzystując wiedzę teoretyczną i doświadczenie zdobyte w trakcie uczestnictwa w realizacji projektów badawczych i w pracy w PAN. Współautor podręcznika „Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych”.

Wykaz najważniejszych osiągnięć dydaktycznych:

  • Publikacje dydaktyczne:

MALAWSKI M., Sosnowska H., Wieczorek A. (2018), „Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych”, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

  • Przygotowanie autorskich programów i sylabusów zajęć z przedmiotów ilościowych w ALK na specjalności „psychologia ekonomiczna”.
  • Przygotowanie dużej części kursu e-learningowego „Statystyka matematyczna” na platformie itslearning w ramach programu „Akademia 4.0 – zintegrowany system podnoszenia jakości w ALK”.