Kucharczyk Małgorzata

PhD Małgorzata Kucharczyk

Department of Accounting
Senior Lecturer

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2014), "GREEN ACCOUNTING - THE FIFTH ELEMENT OF A THE BALANCED SCORECARD", International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 12, s. 229-243, afiliacja: ALK.

 

 1. CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2014), "The issue of management accounting in small and medium-sized enterprises", International Institute of Social and Economic Sciences (IISES), 12, s. 737-753, afiliacja: ALK.

 

 1. KUCHARCZYK M., KLIMCZAK K. (2011), "Zwiększenie zakresu informowania akcjonariuszy o zarządzaniu ryzykiem", Master of Business and Administration, 6(113) listopad-grudzień 2011, s. 57 - 64, afiliacja: ALK.

 

 1. KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2011), "Recognising revenue from the Construction of Real Estate in financial statements of developers in Poland", Journal of Accounting and Management System, 10,  1 (35) , s. 25-42, afiliacja: ALK.

 

 1. KUCHARCZYK M., DYLĄG R. (2010), "Problematyka sprawozdawczości w MSP w świetle Międzynarodowego Standardu Rachunkowości dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 107, 6/2010, s. 44-61, afiliacja: ALK.

 

 1. KUCHARCZYK M. (2009), "Organizacja pomiaru zysku w rodzinnych gospodarstwach rolnych", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 5(97), s. 47-60, afiliacja: ALK.

 

 1. CIEŚLAK I., KUCHARCZYK M. (2006), "Międzynarodowe relacje wynagrodzeń. Analiza na podstawie wartości kapitału ludzkiego", PROBLEMY GLOBALIZACJI I REGIONALIZACJI, 8, s. 495-510, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KUCHARCZYK M. (2006), "Standardy Rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki. Możliwości i ograniczenia w stosowaniu MSR 41Rolnictwo w kontekście rodzinnych gospodarstw rolnych", PRACE NAUKOWE AKADEMII EKONOMICZNEJ IM. K. ADAMIECKIEGO W KATOWICACH, --, s. 221-236, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KUCHARCZYK M. (2005), "Możliwości zastosowania systemu rachunkowości FADN w rodzinnych gospodarstwach rolnych", PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, 1079, s. 213-222, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KUCHARCZYK M., CIEŚLAK I. (2004), "Analiza płac pielęgniarek przy zastosowaniu rachunku kapitału ludzkiego", ZESZYTY NAUKOWE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I FINANSÓW WE WROCŁAWIU, 17, s. 57-72, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KUCHARCZYK M. (2003), "Rachunkowość na przełomie wieków. Sprawozdanie z konferencji", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 6(65), s. 56-59, afiliacja: WSPIZ.

 

 1. KUCHARCZYK M. (2002), "Stabilność jednostki rachunkowej w teorii rachunkowości", MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION, 4 (57), s. 49-50, afiliacja: ALK.

 

 1. KUCHARCZYK M. (2001), "Międzynarodowy Standard Rachunkowości Nr 41 - Rolnictwo", MONITOR RACHUNKOWOŚCI I FINANSÓW, 7-8(31), s. 34-36, afiliacja: WSPIZ.

 

KUCHARCZYK M. (2000), "Koncepcje i zasady rachunkowości rodzinnych gospodarstw rolnych w uwarunkowaniach polskich", ZESZYTY TEORETYCZNE RADY NAUKOWEJ SKWP, 56, s. 118-122, afiliacja: WSPIZ