PhD Łukasz Markiewicz

Department of Economic Psychology
Assistant Professor

Publikacje w czasopismach naukowych:

Ebersole C., Mathur M., KOŁODZIEJ S., IDZIKOWSKA K., MARKIEWICZ Ł., SAWICKI P. (2022), "Many Labs 5: Testing Pre-Data-Collection Peer Review as an Intervention to Increase Replicability", Advances in Methods and Practices in Psychological Science, Vol. 3(3), s. 309-331, afiliacja: ALK.

Czupryna M., Kubińska E., MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T. (2021), "On the modified measure of illusion of control", JOURNAL OF BEHAVIORAL AND EXPERIMENTAL ECONOMICS, 90(2021) , s. 101648, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Czupryna M. (2019), "Cheating: One common morality for gains and losses but two components of morality itself", JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING, 1, s. 1-14, afiliacja: ALK.

SAWICKI P., MARKIEWICZ Ł., Białek M. (2019), "Magnitude effect contributes to the domain specificity in delay discounting", JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING, 1, s. 1-10, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Muda R., Kubińska E., Augustynowicz P. (2019), "An explanatory analysis of perceived risk decision weights (perceived-risk attitudes) and perceived benefit decision weights (perceived-benefit attitudes) in risk-value models", JOURNAL OF RISK RESEARCH, online, s. 1-23, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Gawryluk K. (2019), "Cheating among children: Temptation, loss framing, and previous cheating", JOURNAL OF BEHAVIORAL DECISION MAKING, Vol. 33, Issue2, s. 151-165, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Muda R., Niszczota P., Augustynowicz P. (2018), "The dissolution of temporal distance increases risk-taking: experimental evidence", SCIENTIFIC REPORTS, vol. 1 No. 8, s. 1-9, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Czupryna M., Kubińska E. (2018), "Can conjugate prior probability explain the illusion of control?", DECYZJE, 29/2018, s. 87-114, afiliacja: ALK.

Kubińska E., Czupryna M., MARKIEWICZ Ł., Czekaj J. (2018), "Technical analysis gives you courage, but not money - on the relationship between technical analysis usage, overconfidence and investment performance", ARGUMENTA OECONOMICA, 1(40), s. 317-343, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Czupryna M., Kubińska E. (2017), "The Illusion of Control and Information Overload within a Bayesian Updating Framework", PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, 12, s. 5-13, afiliacja: ALK.

Czupryna M., Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2017), "On the need for cognitive closure and judgmental trend forecasting", ARGUMENTA OECONOMICA CRACOVIENSIA, 17, s. 21-32, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł. (2016), "SYLWETKA: Richard H. Thaler", DECYZJE, 26, s. 155-164, afiliacja: ALK.

Buczkowski R., Stolarski M., MARKIEWICZ Ł., Jochemczyk Ł., Pietrzak J. (2016), "You Only Live Once: Present-hedonistic time perspective predicts risk propensity", PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES, 1, s. 1-6, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Czekaj J., Czupryna M., Kubińska E. (2016), "Technical analysis as a rational tool for profes-sional traders, but as intuition support for novices, in the light of dual processing theories", EMERGING MARKETS FINANCE AND TRADE, 52, s. 1-16, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T., Kubińska E., GAWRYLUK K., ZIELONKA P. (2016), "A belief in trend reversal requires access to cognitive resources", JOURNAL OF COGNITIVE PSYCHOLOGY, 1, s. 1-15, afiliacja: ALK.

SAWICKI P., BIAŁEK M., MARKIEWICZ Ł. (2015), "Introducing conjoint analysis method into delayed lotteries studies: Its validity and time stability are higher than in adjusting", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, vol.6 (23), s. 1-10, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., SAWICKI P. (2015), "You Cannot be Partially Pregnant: A Comparison of Divisible and Nondivisible Outcomes in Delay and Probability Discounting Studies", PSYCHOLOGICAL RECORD, 66, s. 1–8, afiliacja: ALK.

Kubińska E., TYSZKA T., MARKIEWICZ Ł. (2015), "Confounding dynamic risk taking propensity with a momentum prognostic strategy: the case of the Columbia Card Task (CCT)", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 6, 1073, s. 1-7, afiliacja: ALK.

Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2015), "Information use differences in hot and cold risk processing: When does information about probability count in the Columbia Card Task?", FRONTIERS IN PSYCHOLOGY, 6, 1727, s. 1-11, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Kubińska E., Czupryna M. (2015), "Deklaratywna a rzeczywista popularność analizy technicznej", KWARTALNIK KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO STUDIA I PRACE, 3 (23), 3, s. 147-158, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Czupryna M., Kubińska E. (2015), "What makes technical analysis popular, regardless of the efficiency of capital markets?", ARGUMENTA OECONOMICA CRACOVIENSIA, 12, s. 53–66, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Kubińska E., Czupryna M. (2014), "Conjoint jako metoda pomiaru preferencji odroczonych loterii – komunikat z badań", DECYZJE, 22, s. 71-99, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2013), "Dlaczego ulegamy efektowi dyspozycji?", ZESZYTY NAUKOWE - WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INFORMATYKI W KRAKOWIE, 9, s. 1-12, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Weber E. (2013), "DOSPERT's gambling risk-taking propensity scale predicts excessive stock trading.", THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 14(1), s. 65-78, afiliacja: ALK.

Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), "Różne podejścia do mierzenia ryzyka inwestycyjnego - perspektywa psychologiczna i finansowa. ", ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE (DAWNIEJ: ZESZYTY NAUKOWE - PRACE Z RÓŻNYCH DYSCYPLIN), 889, s. 49-62, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Markiewicz-Żuchowska A. (2012), "Skłonności poznawcze sędziego wpływające na wysokość wymierzonej kary", DECYZJE, 18, s. 49-81, afiliacja: ALK.

Kubińska E., MARKIEWICZ Ł., TYSZKA T. (2012), "Disposition Effect Among Contrarian and Momentum Investors", THE JOURNAL OF BEHAVIORAL FINANCE, 13, 3, s. 224-235, afiliacja: ALK.

Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), "Pomiar ryzyka jako wyzwanie dla współczesnych finansów.", ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA, SECTIO H: OECONOMIA, XLVI, s. 7585, afiliacja: ALK.

Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2012), "Strategie prognostyczne a preferencja ryzyka u inwestorów giełdowych", PSYCHOLOGIA EKONOMICZNA, 1, s. 40-58, afiliacja: ALK.

Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2009), "Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej", DECYZJE, 12, s. 79-96, afiliacja: Inna.

Kubińska E., MARKIEWICZ Ł. (2008), "Analiza decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej – skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki", DECYZJE, 9, s. 57-82, afiliacja: Inna.

Rozdziały w monografiach:

MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2014), "Racjonalność postępowania inwestorów giełdowych", w: Jan Czekaj (red.), Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce z perspektywy dwudziestolecia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 189-218, afiliacja: ALK.

MARKIEWICZ Ł., Kubińska E. (2013), "Wpływ nadmiernej pewności siebie na ryzyko portfela inwestycyjnego", w: Barczak, A.S., Tworek, P.  (red.), Zastosowanie metod ilościowych w zarządzaniu ryzykiem w działalności inwestycyjnej, POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE, Katowice, s. 376-384, afiliacja: ALK.