PhD Grzegorz Malinowski

Department of Economics
Assistant Professor

Grzegorz Malinowski, Ph.D. in economics, Assistant Professor in the Department of Economy, engaged in the works of the TIGER Research Center research team. He graduated from Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University in Nowy Sącz (specialization: finance management) and the Pontifical University of John Paul II in Krakow (specialization: philosophy). His scientific interests include economic inequality, globalization, and economic growth. Malinowski’s scientific output consists of publications on conducting economic policy in conditions of risk and uncertainty, which particularly consider the limitations of epistemological methods applied in social sciences.

Publikacje w czasopismach naukowych:

 

 1. MALINOWSKI G. (2020), "China, Geopolitics and Geoeconomics. How Not to Fall into the Trap of Narration?", ACTA OECONOMICA, Vol. 69 (4) , s.  495–522, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2020), "Chiński model rozwoju. Naukowy rozwój czy nowoczesny konserwatyzm? ", BIULETYN POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO, nr 1(88), s. 111-119, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2020), "China’s Deng Development Model. Scientific Development or Modern Conservatism?", COMMUNIST AND POST-COMMUNIST STUDIES, Vol. 53, Number 4, s. 280–296, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2020), "Niepewność nauki a działanie, czyli – problemy z evidence – based policy", Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XXI/1, s. 49 – 69, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2019), "Uncertainty of science and decision-making – problems with evidence-based policy", Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy. Innowacje. Projekty, 54 (4), s. 9-29, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2018), "Zasada ostrożności, czyli heurystyka strachu oraz heurystyka odwagi w kontekście polityki gospodarczej", PRAKSEOLOGIA, 160, s. 291-331, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2017), "Globalization, Consumption Patterns and Political Stability", SCIENCE JOURNAL OF VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY, 38, 1, s. 6-12, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2017), "Renesans strategii - czyli o niemożliwości uprawiania Evidence based Policy", Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, z 113, 1992, s. 265-284, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2016), "Koniec normalności", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 1(38), s. 90-93, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G., TOMKIEWICZ J. (2015), "Koncepcja globalnego podatku majątkowego", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 43 (3/2015), s. 92-101, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2014), "Nierówności dochodowe a wzrost gospodarczy w kontekście Jednolitej Teorii Wzrostu Gospodarczego", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 3(32), s. 18-28, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2014), "Percepcja nierówności społecznych a rzeczywistość", NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE A WZROST GOSPODARCZY, 2(38), s. 118-135, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2013), "Prowzrostowe przedziałynierówności w krajach OECD", KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE, 2(27), s. 26-39, afiliacja: Inna.

 

 1. MALINOWSKI G. (2012), "Samospełniająca się przepowiednia - definicja, identyfikacja i wyzwania", TRANSFORMACJE, 1(72), s. 2-20, afiliacja: ALK.

 

Monografie:

 

 1. MALINOWSKI G. (2016), "Nierówności i wzrost gospodarczy", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, afiliacja: ALK.

 

Rozdziały w monografiach:

 

 1. MALINOWSKI G. (2019), "Chiny a gropolityka i geoekonomia. Jak nie wpaść w pułapkę narracji?", w: E. Mączyńska (red.), Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 329-351, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2018), "Wydatki socjalne w Polsce", w: Witold Morawski (red.), Socjologia ekonomiczna, POLISH SCIENTIFIC PUBLISHERS (PWN), s. 631-641, afiliacja: ALK.

 

 1. MALINOWSKI G. (2016), "Ekonomia umiaru - przyszłość możliwa czy nieuchronna?", w: Janina Pach, Katarzyna Kowalska, Paulina Szyja (red.), Ekonomia Umiaru - realna perspektywa?, PWN, s. 115 - 132, afiliacja: ALK.

 

MALINOWSKI G. (2016), "Cele gospodarowania i ich pomiar w gospodarce poPKBowskiej", w: Maciej Bałtowski (red.), Ekonomia przyszłości. Wokół nowego pragmatyzmu Grzegorza W. Kołodko, PWN, s. 283-302, afiliacja: ALK

.