Zarządzanie w sporcie 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

PARTNERZY KIERUNKU 

PARTNER MERYTORYCZNY 

PATRON MEDIALNY 

 

O STUDIACH 

FIFA/CIES Programme in Sports Management to unikalny program stworzony z myślą o rozwoju dyscypliny zarządzania sportem z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i najlepszych praktyk. FIFA/CIES International University Network zrzesza obecnie kilkanaście uczelni wyższych z całego świata, które realizują program w oparciu o lokalną sytuację obszaru zarządzania w branży sportowej. Absolwenci programu mogą ubiegać się o stypendium FIFA Master (szczegóły).

Idea FIFA/CIES Sport Management Programme – zobacz film 

KIEROWNICY STUDIÓW 

dr Paweł de Pourbaix

paweldep@kozminski.edu.pl

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu ALK. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i warsztaty na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych (MBA dla Kadry Medycznej, MBA dla Inżynierów) z zakresu Podstaw marketingu, Marketingu strategicznego, Marketingu międzynarodowego, Analizy procesów rynkowych, Dystrybucji i zarzadzania sprzedażą, Strategii marketingowych, Sprzedaży osobistej i technik sprzedaży. Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta. Prowadził szkolenia i projekty konsultacyjne w ramach współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą MConsulting sp. z o.o, sieci handlowej FJ,  Supon sp. z o.o. Autor artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych.

Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego; organizator i współorganizator międzynarodowych imprez Mistrzostw Europy (2002), Pucharu Polski (2000-2013), Mistrzostw Polski (2012, 2013, 2014, 2015), Grand Prix Polski (2003-2015), Mistrzostw Polski Zawodowców (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010), Mistrzostw i Pucharu Okręgu Mazowieckiego oraz kilkuset  imprez o charakterze lokalnym. Posiada uprawnienia sędziego I kategorii Polskiego Związku Tańca Sportowego, Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz World Dance Council (WDC) – wysędziowane ponad 700 imprez sportowych.

Sylwia Hałas-Dej
sylwiah@kozminski.edu.pl
Absolwentka prawa oraz studiów Executive MBA. Dyrektor Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów, zastępca Dyrektora Programu Executive MBA. Jest także Prezesem Fundacji Koźmińskich, która wspiera najlepszych studentów ALK.

W ramach Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów odpowiada za studia podyplomowe i MBA, przygotowanie i realizację programów rozwojowych, szkolenia, współpracę z biznesem. Rozwija także Biuro Karier i  Współpracy z Absolwentami.

Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji programów edukacyjnych, w tym programów rozwojowych dla firm.
Członek Rady Marketingowej programu Euro*MBA, członek Rady Nadzorczej Międzynarodowej Szkoły  Zarządzania. Członek Rady Programowo-Naukowej Liceum LifeSkills.


OPIEKUNOWIE MODUŁÓW 

dr Paweł de Pourbaix (MARKETING)

dr Paweł de Pourbaix

paweldep@kozminski.edu.pl

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, adiunkt w Katedrze Marketingu ALK. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i warsztaty na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych (MBA dla Kadry Medycznej, MBA dla Inżynierów) z zakresu Podstaw marketingu, Marketingu strategicznego, Marketingu międzynarodowego, Analizy procesów rynkowych, Dystrybucji i zarzadzania sprzedażą, Strategii marketingowych, Sprzedaży osobistej i technik sprzedaży. Specjalista w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta. Prowadził szkolenia i projekty konsultacyjne w ramach współpracy z firmą szkoleniowo-doradczą MConsulting sp. z o.o, sieci handlowej FJ,  Supon sp. z o.o. Autor artykułów, opracowań i monografii publikowanych w renomowanych czasopismach i wydawnictwach naukowych.

Vice-Prezes Polskiego Towarzystwa Tanecznego; organizator i współorganizator międzynarodowych imprez Mistrzostw Europy (2002), Pucharu Polski (2000-2013), Mistrzostw Polski (2012, 2013, 2014, 2015), Grand Prix Polski (2003-2015), Mistrzostw Polski Zawodowców (2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010), Mistrzostw i Pucharu Okręgu Mazowieckiego oraz kilkuset  imprez o charakterze lokalnym. Posiada uprawnienia sędziego I kategorii Polskiego Związku Tańca Sportowego, Polskiego Towarzystwa Tanecznego oraz World Dance Council (WDC) – wysędziowane ponad 700 imprez sportowych.

dr hab. Dariusz Jemielniak (ZARZĄDZANIE)

profesor zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego i członek Akademii Młodych Uczonych PAN. Jego zainteresowania badawcze dotyczą nowoczesnych technologii (badał spółki informatyczne w Polsce i w USA, na stażach na Cornell University, Harvard University, University of California Berkeley), a także społeczności otwartej współpracy (jest zaangażowanym Wikipedystą, jego analiza tej społeczności ukazuje się w 2014 roku nakładem Stanford University Press).

Stypendysta tygodnika "Polityka", Collegium Invisibile, Fundacji Nauki Polskiej, Fundacji Fulbrighta, programu dla wybitnych młodych naukowców MNiSW, "Mobilności", i in. Poza działalnością naukową rozwinął kilkanaście startupów internetowych, w tym największy polski słownik internetowy ling.pl.

dr hab. Paweł Mielcarz (FINANSE)

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję kierownika merytorycznego finansowych studiów podyplomowych ALK, eksperta ds. finansowych w Narodowym Centrum Kultury oraz firmie DCF Consulting, dyrektora merytorycznego w Instytucie Rozwoju Biznesu. Brał udział jako ekspert w postępowaniach arbitrażowych i prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego.  W karierze zawodowej był również członkiem kilku rad nadzorczych.

Brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych m.in. z zakresu wyceny, projektowania systemów controllingu oraz pozyskiwania środków finansowych dla przedsiębiorstw, instytucji rządowych oraz samorządowych. W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych. Prowadził zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA - HELIA University of Applied Science, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d'entreprise, ESSCA - École de Management Angres, University of Debrecen.

Marek Pałus (PRAWO)

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Radca prawny od 1994 r. Wspólnik w kancelariach prawnych IUSTUS i IURATOR w Katowicach. W latach 1998-2001 Prezes Funduszu Górnośląskiego SA w Katowicach. Członek rad nadzorczych Zakładu Energetycznego Tarnów SA, Huty Łaziska SA, Górnośląskiego Funduszu Restrukturyzacyjnego SA, Spółki Inwestor Górnośląski SA, Polskiej Ligi Koszykówki SA. W latach 2000-2006 Prezes Polskiego Związku Koszykówki. W latach 2001-2010 Członek Zarządu Międzynarodowej Federacji Koszykówki FIBA-Europe z siedzibą w Monachium.

W latach 2002-2010 Prezydent Komisji Prawnej FIBA-Europe w Monachium i członek  Światowej Komisji Prawnej Międzynarodowej Federacji Koszykówki j FIBA w Genewie. W przeszłości Członek Komisji Prawnej Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Arbiter Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy Polskim Komitecie Olimpijskim. Ekspert komisji i podkomisji Sejmu RP w zakresie prac nad zmianami w ustawie o kulturze fizycznej, ustawą o sporcie kwalifikowanym i ustawą o sporcie.

Magdalena Malicka (KOMUNIKACJA)

Absolwentka Wydziału Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła magisterium i podyplomowe studia (DEA) ze specjalizacją: teatrologia na Sorbonne Nouvelle Paris III oraz studia MBA w dziedzinie zarządzania i marketingu przy Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkole Handlowej HEC w Paryżu (Haute Ecole de Commerce).

W latach 1997-2000 pracowała w Fundacji Francja – Polska (FFP) przy Ambasadzie Francji w Warszawie. Była m. in. odpowiedzialna za PR i zarządzanie francusko – polską współpracą w zakresie szkolnictwa zawodowego i uniwersyteckiego oraz programami służącymi rozwojowi demokracji lokalnej w Polsce.

W 2000 roku rozpoczęła pracę w mediach: w jednym z największych wydawnictw prasowych G+J Polska, będącego częścią międzynarodowego holdingu mediowego Bertelsmann (telewizyjno-radiowa Grupa RTL, wydawnictwo prasowe G+J, wydawnictwo książkowe Random House, Sony MBG, Direct Group, firma usługowa Arvato, drukarnie).
Była brand managerem w dziale marketingu, dyrektorem wydawniczym i wydawcą. W 2006 roku, w wieku 35 lat jako pierwsza kobieta w historii G+J objęła stanowisko Prezesa Zarządu wydawnictwa, które piastowała przez 8 lat.

W latach 2013-14 była odpowiedzialna za fuzję wydawnictwa G+J Polska i Hubert Burda Media Polska. W maju 2014r. po zakończonym procesie fuzji dwóch firm, integracji zasobów ludzkich oraz procedur i procesów, postanowiła zakończyć karierę w korporacji, stawiając na rozwój drugiej pasji zawodowej jaką jest coaching i rozwój osobisty.

Coachingowe doświadczenie nabywała najpierw pracą własną: Business & Live Coaching, Mistrzowska Akademia Executive Managera, Sztuka Prezentacji, System Body-Mind, Hipnoza w Life Coachingu, Quantum Brainpower Coaching (Norman Benett Group), Mastering the Leadership Challenge (Harvard Business School & Bertelsmann University), Sleight of Mouth (Robert Dilts), Neuro-Linguistic Programming (Richard Bandler), Zarządzanie Zmianą (Akademia G+J), Reiki 1. i 2. stopień (Usui Shiki Ryoho), Racjonalna Terapia Zachowań RTZ (Simontowski Instytut Zdrowia), a potem zdobywając kolejne tytuły: Coach Praktyk Biznesu (2008), Master Coach Biznesu (2008), Coach Supervisor (2011), Asystent Psychodramy (Krakowskie Forum Psychodramy) (2015).

Zasiadała w Zarządzie Izby Wydawców Prasy. Była przewodniczącą Rady Programowej firmy doradczo-szkoleniowej Norman Benett, prelegentem w seminarium FACE „Trendy i najlepsze praktyki w komunikacji w Polsce i na świecie”, prowadziła warsztaty dotyczące zarządzaniem zmianą i komunikacją dla studentów MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, należała do grona menadżerów CEO Round Table by Nail International oraz stowarzyszenia kobiet biznesu Leadershe. Od 2009 roku jest członkiem stowarzyszenia EMCC (European Mentoring and Coaching Council), a od 2011r należy do elitarnej międzynarodowej organizacji YPO (Young President’s Organization).
W 2009 roku znalazła się na 11 miejscu listy "50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce", przygotowanej przez magazyn ekonomiczny Home&Market.

Jakub Kalinowski (ZARZĄDZANIE WYDARZENIEM)

Absolwent Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim, posiada certyfikaty z zakresu zarządzania projektami w metodologii PRINCE@ oraz Global Reporting Initiative – Sustainability Reporting Process for Poland w kontekście UEFA EURO 2012. Członek zarządu International Sports and Culture Association (ISCA). W latach 2005-2008 menedżer projektu „Sportowcy na rynku pracy”. Współautor sektorowej strategii rozwoju woj. Dolnośląskiego do 2020 w zakresie kultury fizycznej i sportu. W 2011 był głównym ekspertem w procesie analizy gminnych strategii rozwoju pod kątem określenia obszarów modyfikacji z uwzględnieniem aspektu sportu. Prowadzi działalność doradczo - szkoleniową w sporcie w ramach Sports Project Management Group. Jest także Przewodniczącym Rady Fundacji v4sport.

WYKŁADOWCY I GOŚCIE SPECJALNI 

 • Marcin Animucki – Prezes Zarządu Ekstraklasa SA
 • Marek Karpiński - trener reprezentacji Polski w piłce ręcznej kobiet w latach 2000-2004; trener reprezentacji Polski kobiet w piłce ręcznej plażowej
 • Roman Kołtoń - polski dziennikarz i komentator sportowy
 • Robert Korzeniowski - polski lekkoatleta, chodziarz, wielokrotny mistrz olimpijski, świata i Europy
 • Mateusz Kusznierewicz - polski żeglarz sportowy, mistrz olimpijski i mistrz świata
 • Artur Sowiński - polski zawodnik mieszanych sztuk walki wagi lekkiej oraz piórkowej
 • Jacek Magiera – trener klubu Legia Warszawa
 • Ivan Hernandez - Digital Transformation and Customer Experience Strategist

* Ze względu na rozliczne obowiązki wykładowców i gości specjalnych, ostateczna lista może się różnić od wskazanej

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Podczas studiów uczestnicy uzyskają nowoczesną wiedzę z zakresu zarządzania, planowania i organizowania przedsięwzięć sportowych. Poznają sposoby wykorzystania narzędzi marketingowych. Dowiedzą się, jak wykorzystać umiejętności zarządcze, uwzględniając obecne realia panujące w branży sportowej w Polsce. Starannie dobrana kadra oraz spotkania z praktykami pozwolą na spojrzenie na kwestię zarządzania sportem z wielu perspektyw.
Dodatkowym atutem jest możliwość udziału w przygotowaniach do wszystkich najważniejszych wydarzeń na PGE Narodowym.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie słuchaczy do pracy w obszarze zarządzania sportem i organizacją wydarzeń.

ADRESACI STUDIÓW 

 • osoby zarządzające  klubami  i obiektami sportowymi różnych dyscyplin sportowych
 • osoby zarządzające dużymi obiektami sportowymi i konferencyjnymi
 • pracownicy i menedżerowie działów marketingu i public relations - chcący profesjonalnie realizować zadania w zakresie organizowania i zarządzania wydarzeniami sportowymi

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

 • zaliczenie poszczególnych modułów
 • przygotowanie i obrona projektu grupowego

 

Kontakt: 
Agnieszka Marciniuk

Menedżer ds. współpracy z zagranicą