Ulgi w opłatach 

W sprawie stupedniów Fundacji Koźmińskich prosimy o kontakt z:


Iga Bala

W sprawie pozostałych stypendiów prosimy o kontakt z:


Magdalena Skopiec

Studenci KOŹMIŃSKIEGO mają możliwość korzystania z wielu ulg i zniżek: (dotyczy tylko studiów wyższych)

  • Olimpijczycy studiują za darmo

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

  • Finaliści olimpiad otrzymują 50% zniżki

Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

  • PRAWO I FINANSE

Studenci realizujący elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE otrzymują na drugim kierunku (finanse i rachunkowość) 50% zniżki.

  • Zniżki dla NAJLEPSZYCH

Kandydaci, którzy uzyskali min. 450 punktów rekrutacyjnych z trzech różnych dowolnie wybranych przedmiotów zdawanych w formie pisemnej, otrzymują ulgę w wysokości 50% w opłacie czesnego za pierwszy semestr studiów.  Warunkiem utrzymania zniżki w drugim semestrze jest uzyskanie średniej z pierwszego semestru studiów na poziomie min. 4,60. Ulga dotyczy tylko studiów stacjonarnych jednolitych i pierwszego stopnia realizowanych w języku polskim.

  • Stypendia "NA START" Fundacji Koźmińskich

Kandydaci na studia stacjonarne I stopnia w j. polskim lub jednolite studia magisterskie, którzy uzyskali na egzaminie maturalnym 550 lub więcej punktów rekrutacyjnych (wg przelicznika ALK), otrzymują 50% zniżki w czesnym w ALK oraz równowartość 25% wartości czesnego w gotówce na pierwszy semestr studiów.

Będąc studentem ALK, można ubiegać się o dodatkowe stypendia z Fundacji Koźmińskich, np. za wyniki w nauce.

  • Zniżki dla absolwentów

Absolwenci studiów I i II stopnia lub jednolitych magisterskich Akademii Koźmińskiego podejmujący studia II stopnia lub jednolite otrzymują zniżkę w czesnym w wysokości 15%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej. Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich.

  • Inne zniżki       
Wysokość zniżki 
75%dla osób realizujących jednocześnie dwie specjalności w ALK (dotyczy drugiej specjalności)
50%dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki w ALK (dotyczy drugiego kierunku)
Studia w języku angielskim są zawsze traktowane jako pierwszy kierunek.
40%dla absolwentów studiów I stopnia w ALK, którzy uzyskali dyplom z wyróżnieniem (zniżka obejmuje pierwszy semestr studiów)

 

10%

 

dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci i rodziców studiujących w tym samym czasie (dotyczy osoby, która jako druga rozpoczęła studia w ALK)

10 %dla absolwentów ALK

 

Więcej o stypendiach

Szczegółowe informacje nt. ulg i zniżek znajdują się w REGULAMINIE OPŁAT.