Stypendia i ulgi w opłatach 

Kontakt 


Kontakt: 
Alicja Tomasiewicz

 

W sprawie stupedniów Fundacji Koźmińskich prosimy o kontakt z:


Iga Bala

 

W sprawie pozostałych stypendiów prosimy o kontakt z:


Magdalena Skopiec

Studenci ALK mają możliwość korzystania z wielu stypendiów i ulg: (dotyczy tylko studiów wyższych)

STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW

O stypendium może ubiegać się osoba przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych

 • pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich, która w postępowaniu rekrutacyjnym na studia uzyskała co najmniej 470 punktów rekrutacyjnych z trzech różnych, dowolnie wybranych przedmiotów z części pisemnej egzaminu maturalnego wg przelicznika:
  1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
  1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
  1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty
 • drugiego stopnia, która w postępowaniu kwalifikacyjnym na Stypendium osiągnęła co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów (10% średnia arytmetyczna z toku poprzednich studiów + 90% wynik testu kwalifikacyjnego/rekrutacyjnego*)

Do przyznania jest 100 stypendiów. Stypendium otrzymają najlepsi, kwalifikowani według listy rankingowej.

Kandydaci spełniający powyższe wymogi, będący w trakcie procesu rekrutacji, czyli osoby które wypełniły formularz rekrutacyjny online i złożyły wymagane dokumenty, a w przypadku kandydatów na studia II stopnia przystąpiły do testu kwalifikacyjnego i napisały go na odpowiednim poziomie, otrzymają wzór wniosku o stypendium. Dokument zostanie przesłany mailowo poprzez Biuro Rekrutacji.

Termin złożenia wniosku: do 15.07.2020 r.

Termin ogłoszenia listy stypendystów: do 31.07.2020 r.


* Test kwalifikacyjny/rekrutacyjny dla kandydatów na studia stacjonarne II stopnia

 • Studia w j. polskim oraz studia Big Data Science w j. angielskim:
  Termin testu kwalifikacyjnego na Stypendium zostanie podany wkrótce.
 • Studia w j. angielskim (z wyjątkiem Big Data Science):
  Test rekrutacyjny na studia jest tożsamy z testem kwalifikacyjnym na Stypendium.


STYPENDIUM DLA OLIMPIJCZYKÓW W WYSOKOŚCI 100% CZESNEGO

Laureaci olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.


STYPENDIUM DLA FINALISTÓW OLIMPIAD W WYSOKOŚCI 50% CZESNEGO

Finaliści olimpiad szczebla ogólnopolskiego otrzymują specjalne stypendium Rektora pokrywające w 50% czesne za pierwszy rok studiów. Warunkiem przyznania stypendium w kolejnych latach jest uzyskanie średniej arytmetycznej ocen z toku studiów na poziomie co najmniej 4,60.

 

PRAWO I FINANSE

Studenci realizujący elitarne studia dwukierunkowe PRAWO I FINANSE otrzymują na drugim kierunku (finanse i rachunkowość) ulgę 50%.

 

STYPENDIA FUNDACJI KOŹMIŃSKICH

Będąc studentem ALK, można ubiegać się o dodatkowe stypendia z Fundacji Koźmińskich, np. za wyniki w nauce.

ULGA DLA ABSOLWENTÓW

Absolwenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego podejmujący studia II stopnia lub jednolite otrzymują ulgę w opłatach czesnego w wysokości 15%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej.*

Absolwenci studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych lub doktoranckich Akademii Leona Koźmińskiego podejmujący studia I stopnia  otrzymują ulgę w opłatach czesnego w wysokości 10%. Zwolnieni są również z opłaty rekrutacyjnej.*

*Zwolnienie z opłaty rekrutacyjnej nie dotyczy studiów podyplomowych, MBA i doktoranckich.

 

  INNE ULGI

   

  Wysokość ulgi
   
  75%dla osób realizujących jednocześnie dwa zakresy w ALK (dotyczy drugiego zakresu)
  50%dla osób realizujących jednocześnie dwa kierunki
  w ALK (dotyczy drugiego kierunku)
  Studia w języku angielskim są zawsze traktowane jako pierwszy kierunek.

   40%

  dla absolwentów studiów I stopnia w ALK, którzy uzyskali dyplom z wyróżnieniem (ulga obejmuje pierwszy semestr studiów)

   10% 

  dla osób będących rodzeństwem, dla dzieci
  i rodziców studiujących w tym samym czasie (dotyczy osoby, która jako druga rozpoczęła studia w ALK)

  10%dla dzieci absolwentów studiów MBA, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich ukończonych w ALK, które rozpoczynają studia stacjonarne pierwszego stopnia (ulga obejmuje pierwszy semestr studiów)

   

  Więcej o stypendiach

  Szczegółowe informacje nt. ulg i zniżek znajdują się w REGULAMINIE OPŁAT.


  INFORMACJE O KREDYTACH STUDENCKICH