Zarządzanie Studia I stopnia, 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat

Zobacz film o kierunku 

Drodzy przyszli Studenci Akademii Leona Koźmińskiego! 

Dzięki studiom licencjackim na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego poznasz solidne, ogólnoświatowe podstawy każdego obszaru biznesu: zarządzania i organizacji, marketingu, przedsiębiorczości, ekonomii oraz aspektów prawno-finansowych.
Wiele innowacyjnych przedmiotów oraz nowoczesna konstrukcja programu, tworzonego ze ścisłym udziałem partnerów biznesowych, gwarantują aktualność i praktyczność pozyskiwanej wiedzy oraz orientację na rozwój tych kompetencji, które umożliwią Ci skuteczne działanie w trudnym i zmiennym otoczeniu biznesu.
Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, korzystających
z nowoczesnych metod dydaktycznych (studiów przypadków, warsztatów, symulacji biznesowych). W naszym podejściu do nauczania kładziemy nacisk
na to, aby wiele ćwiczeń i zajęć realizować w grupach oraz by w trakcie studiów rozwiązywać jak najwięcej praktycznych problemów, które możesz spotkać
w codziennej pracy zawodowej.
Na studiach w ALK masz możliwość samodzielnego budowania własnej ścieżki rozwoju i dalszej kariery poprzez wybór jednego z trzech oferowanych zakresów realizowanych od drugiego roku: Marketing, Przedsiębiorczość, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Dzięki temu oferujemy Ci zarówno możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy menedżera, jak też zgłębienia specyfiki wybranego obszaru zainteresowań.
Wybierając studia licencjackie z zarządzania w ALK masz szerokie możliwości rozwoju własnego. Zachęcamy Cię do korzystania z możliwości wymiany międzynarodowej i odbycia jednego semestru studiów na jednej
z ponad 200 uczelni partnerskich, skorzystania z oferty staży, warsztatów organizowanych przez Biuro Karier
i testów predyspozycji zawodowych oraz udziału w kołach studenckich. Obok wielu ciekawych aktywności
na uczelni otrzymasz także unikatowy dostęp do największej na świecie platformy e-learningowej LinkedIn Learning oraz portalu wiedzy Financial Times. A w murach Akademii zawsze będzie Ci towarzyszyła przyjazna
i inspirująca atmosfera oraz partnerskie relacje z wykładowcami.

Serdecznie zapraszam!

Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič
Dziekan Kolegium Zarządzania

O KIERUNKU 

W globalnym świecie wzajemnych powiązań rynki stają się coraz bardziej konkurencyjne, a klienci wymagający. Wierzymy, że kształcenie na kierunku zarządzanie w XXI wieku powinno przygotowywać do nieustającej zmiany.
Chcemy także budować partnerskie relacje ze studentami oraz przekazywać wiedzę popartą porządną porcją praktyki.

Studenci zarządzania po pierwszym roku studiów wybierają jeden spośród trzech zakresów studiów, otrzymując specjalistyczną wiedzę z wybranego przez siebie obszaru. 

Proponowane zakresy studiów to:

 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • przedsiębiorczość
 • marketing

Absolwenci otrzymują dyplom licencjacki z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Zarządzanie w ALK można studiować również w języku angielskim.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

ADRESACI 

Studia są skierowane do tych wszystkich, którzy chcą zrozumieć procesy biznesowe zachodzące na poziomie lokalnym, a także na arenie europejskiej i światowej. Chcą przyswoić wiedzę oraz poznać podstawowe narzędzia i instrumenty zarządzania, służące m.in. do analizy organizacji i otoczenia rynkowego lub wykorzystywane w działaniach związanych z takimi obszarami, jak: zarządzanie przedsiębiorstwem, zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami czy marketing.

Atuty kierunku 

 • Kierunek zarządzanie prowadzony na naszej uczelni uzyskał w 2004 r. – jako pierwszy i jedyny w Polsce – najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2010 i 2019 PKA dokonała ponownych kontroli kierunku i ponownie przyznała nam swoje wyróżnienie za ponadstandardowe wypełnianie warunków prowadzenia studiów w zakresie ich organizacji, programu oraz kadry.
 • W Rankingu Kierunków Studiów magazynu edukacyjnego „Perspektywy” 2020 zarządzanie ALK znajduje się na trzecim miejscu w Polsce.
 • Główną zaletą prowadzonych zajęć jest ich praktyczny aspekt, pozwalający zastosować przyswojoną wiedzę do realizacji konkretnych case'ów biznesowych,
  a także wykorzystać ją w opracowywaniu biznesplanów własnych przedsięwzięć.
 • Stosowane są innowacyjne formuły prowadzenia zajęć, z wykorzystaniem interaktywnych metod dydaktycznych, w tym technologii wirtualnej rzeczywistości.
 • Wykładowcami na zarządzaniu są wybitni naukowcy, którzy niejednokrotnie posiadają również bogate doświadczenie w praktyce gospodarczej. Naszym wykładowcą jest m.in. prof. Grzegorz W. Kołodko – czterokrotny wicepremier i minister finansów, a także prof. Jerzy Cieślik – współtwórca polskiego oddziału firmy Ernst&Young i jej prezes zarządu. 
 • Ogromną rolę w programie studiów odgrywają zajęcia w formie ćwiczeń i warsztatów. Pozwalają one praktycznie zastosować koncepcje i modele strategiczne poprzez analizy przypadków w większości opisujących rzeczywiste sytuacje problemowe, gry strategiczne, gry symulacyjne
 • Studenci zarządzania biorą czynny udział w życiu uczelni. Są współorganizatorami konferencji naukowych, seminariów, a także spotkań ze znanymi, ciekawymi ludźmi ze świata biznesu, polityki i nauki. Działają w licznych kołach naukowych, np. w Naukowym Kole Marketingu „KREATYWNI", Kole Naukowym Przedsiębiorczości „SUKCES" czy w „Human Resources Club". 
 • Firmy i organizacje, w których studenci zarządzania odbywają praktyki zawodowe, to m.in.: Schneider Electric, On Board PR, Euro RSCG, L’Oreal, Dom Maklerski BOŚ, Bank PKO SA, Citi Handlowy, Ministerstwo Finansów, Getin Noble Bank, Ernst & Young, Mercedes Benz.
Zobacz, co o studiach sądzą studenci i absolwenci

Urszula Sarna, studentka zarządzania


ALK to nie tylko mury i spis książek w sylabusie. To pasjonaci swoich dziedzin, którym zależy na tym, by studenci zachłysnęli się tą samą miłością. To mnóstwo projektów – nie tych pisanych do szuflady, a tych, które kształtują nas tak samo, jak my kształtujemy je. To godziny dialogów, podczas których nie uczymy się odpowiadać tak, jak się tego od nas oczekuje. Zamiast tego, uczymy się myśleć – logicznie, pełnymi zdaniami i w zgodzie z samym sobą. Akademia Leona Koźmińskiego nie tylko oferuje wyższe wykształcenie. Formuje nas i tworzy środowisko stymulujące rozwój.
Myślę, że najważniejsze, czego nauczyłam się przez ostatnie lata, to fakt, że potrafię dowolnie przekształcać i wpływać na otoczenie oraz zrealizować każde przedsięwzięcie, z czego korzystam na co dzień w pracy. To podczas zajęć na naszej uczelni otrzymałam wszelkie konieczne do tego narzędzia. To jej zawdzięczam tę pewność siebie.
Na tym etapie wiem już, że ani ukończenie studiów licencjackich, ani magisterskich nie zakończy mojej przygody z Akademią. W końcu nic nie uzależnia tak, jak nauka w Koźminie ;).

Marta Irena Radek, absolwentka zarządzania

Studia na kierunku zarządzanie dały mi możliwość poznania własnego potencjału. Teraz wiem, w jakim kierunku powinnam się rozwijać i jak wykorzystać maksymalnie swoje możliwości. Zrozumiałam, jak ważni w moim życiu są ludzie i ich potrzeby. Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach dają mi przewagę zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Po ukończeniu studiów czuję, że poradzę sobie w każdej sytuacji i odnajdę się w każdym miejscu. Akademia Leona Koźmińskiego ma w sobie niewyobrażalny potencjał! Jeżeli chcesz osiągnąć sukces, to jedyna droga.

 

Łukasz Makarewicz, absolwent zarządzania

Studiując na kierunku zarządzanie w Akademii Leona Koźmińskiego mamy możliwość zdobyć wiedzę, która ma zastosowanie w praktyce. Podczas studiów miałem przyjemność odbyć zajęcia z wysokiej klasy specjalistami. Polecam skorzystanie z bardzo bogatej oferty wymiany międzynarodowej w ramach współpracy z uczelniami partnerskimi. To unikalna szansa na zdobycie nowych kontaktów, poprawienie biegłości językowej oraz zebranie nowych życiowych doświadczeń. Studia licencjackie, choć wymagające, dają dużo satysfakcji i odpowiednio przygotowują do podjęcia dalszych kroków w rozwoju osobistym.Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • zasad rządzących gospodarką, rynkami ekonomicznymi i działającymi na nich podmiotami
 • tworzenia projektów i biznesplanów
 • pracy zespołowej i komunikacji wewnątrz organizacji oraz z otoczeniem
 • przygotowania nowego ambitnego i dynamicznego przedsięwzięcia biznesowego
 • rozwiązywania konkretnych problemów związanych z konceptualizacją pomysłu,pozyskiwaniem środków finansowych, tworzeniem biznesplanu, rejestracją i uruchomieniem działalności gospodarczej
 • mechanizmów wdrażania innowacyjnych projektów w organizacjach i kierowania nimi
 • transakcji eksportowych, a także zasad funkcjonowania i budowania przewagi strategicznej na rynkach międzynarodowych
 • marketingu produktów konsumpcyjnych, zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz usług opracowywania, jak również wdrażania planów i strategii marketingowych

Perspektywy zatrudnienia 

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie można podjąć pracę:

  • w każdym przedsiębiorstwie, zarówno państwowym, jak i prywatnym, jako lider projektów
  • w agencji reklamowej, firmie public relations, w biurach marketingu każdego podmiotu gospodarczego
  • w działach sprzedaży firm państwowych i prywatnych
  • w departamentach planowania i rozwoju strategicznego
  • w kadrach, działach zarządzania zasobami ludzkimi krajowych i międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz w administracji publicznej
  • w firmach konsultingowych zajmujących się doborem i szkoleniem pracowników oraz konstruowaniem nowoczesnych systemów zarządzania ludźmi
  • w firmach logistycznych i w działach logistyki wybranych firm
  • we własnej firmie, realizującej ciekawe, ambitne pomysły w każdej branży i zakresie

Zakresy* 

* Zakres studiów zostanie uruchomiony pod warunkiem zapisania się wymaganej liczby studentów.

Wybrane przedmioty 

  • Podstawy zarządzania
  • Teoria organizacji 
  • Strategie organizacji
  • Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania
  • Podstawy prawa
  • Podstawy psychologii
  • Wstęp do socjologii
  • Podejmowanie decyzji finansowych
  • Mikroekonomia
  • Makroekonomia
  • Finanse menedżerskie
  • Rachunkowość
  • Podstawy marketingu
  • Profesjonalna komunikacja
  • Badania marketingowe
  • Podstawy przedsiębiorczości
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Funkcjonowanie Unii Europejskiej
  • Metody ilościowe
  • Statystyka opisowa
  • Prawo gospodarcze
  • Elementy prawa cywilnego i handlowego
  • Biznesplan
  • Symulacyjne gry decyzyjne
  • Metody badawcze
  • Etyka
  • Informatyka
  • Konwersatorium w języku angielskim
  • Przedmiot do wyboru
  • Język angielski
  • Język obcy II (tylko studia stacjonarne)
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE MARKETINGU
 • Marketing internetowy
 • Strategia produktu i marki
 • Strategie ceny i dystrybucji
 • Zachowania nabywców
 • Komunikacja marketingowa
 • Warsztaty marketingowe
 • Zarządzanie sprzedażą
 • Nowe trendy w marketingu
 • Planowanie marketingowe
 • Marketing i kreatywność
 • Marketing B2B
 • Wykłady do wyboru oraz ograniczonego wyboru (realizowane wspólnie ze studentami innych zakresów)
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
 • Warsztaty przedsiębiorczości I – kreatywność i innowacje 
 • Warsztaty przedsiębiorczości II – modele biznesu
 • Rozwój firmy rodzinnej I i II
 • Biznes w środowisku lokalnym
 • Finansowanie przedsięwzięć biznesowych i wsparcie przedsiębiorczości przez fundusze
 • Marketing w małym przedsiębiorstwie
 • Przedsiębiorczość internetowa
 • Przedsiębiorczość międzynarodowa
 • Budowanie relacji z otoczeniem
 • Prawo podatkowe przedsiębiorców
PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
 • Narzędzia analizy organizacyjnej
 • Negocjacje
 • Nowe trendy w zarządzaniu – studia przypadków
 • Systemy informacyjno-decyzyjne
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie finansami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie zespołami międzykulturowymi
 • Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

 • Studia niestacjonarne

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach drugiego stopnia.

Zasady naboru 

 • Studia stacjonarne 

Przy przyjęciu na studia uwzględnia się wyniki egzaminu maturalnego z trzech różnych, dowolnie wybranych przez kandydata przedmiotów spośród wszystkich objętych egzaminem maturalnym.

Wyniki procentowe z części pisemnej wpisane na świadectwie dojrzałości (nowa matura) są przeliczane na punkty rekrutacyjne w proporcji:

 • 1% na poziomie podstawowym = 1,5 punktu
 • 1% na poziomie rozszerzonym = 2 punkty
 • 1% z matematyki na poziomie rozszerzonym = 3 punkty 

Oceny uzyskane przez kandydatów posiadających tzw. starą maturę, maturę międzynarodową lub maturę zagraniczną są również odpowiednio przeliczane na punkty rekrutacyjne. 

Na studia zostają przyjęci kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 300 punktów rekrutacyjnych. Rekrutacja będzie trwała aż do wyczerpania limitu miejsc. 

Decyzje dotyczącą możliwości przyjęcia na studia kandydata, który uzyskał mniej niż 300 punktów, podejmuje Komisja Rekrutacyjna.

 • Studia niestacjonarne 

Nabór odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc.

 

Ze względu na obecną sytuację umożliwiliśmy załączenie skanów dokumentów do formularza rejestracyjnego dostępnego online. Aplikacje z załączonymi dokumentami zostaną zweryfikowane. Jeśli wymogi będą spełnione, kandydat otrzyma mailowo wiadomość dotyczącą kwalifikacji do przyjęcia. Uprzejmie informujemy, że do wydania ostatecznej decyzji wymagane jest dostarczenie dokumentów. 

UWAGA! W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy przesyłanie dokumentów pocztą/kurierem. W sytuacjach wymagających kontaktu osobistego uprzejmie prosimy o wcześniejsze umówienie spotkania pod adresem: rekrutacja@kozminski.edu.pl

Wymagane dokumenty 

Po dokonaniu rejestracji i uzyskaniu informacji dotyczącej zakwalifikowania do przyjęcia, kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne powinni złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem
 • oryginał świadectwa dojrzałości (honorujemy także odpis lub poświadczoną notarialnie kopię dokumentu)
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) 

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną
  w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)
 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype)

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Wszystkie złożone w procesie rekrutacji oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji.

Informacje dodatkowe 

Dokumenty prosimy przesyłać na adres: Akademia Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa,
z dopiskiem Biuro Rekrutacji.
Rekrutacja na studia wyższe w j. polskim rozpoczęła się 4 maja 2020 r.

Opłata rekrutacyjna na wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia prowadzone w języku polskim wynosi 85 zł. 
Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat: 
PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

SWIFT Code: PKOPPLPW

IBAN: PL

Etapy rekrutacji 

1

Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni lub w Biurze Rekrutacji.

ZAPISZ SIĘ

2

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3

Zakwalifikowanie do przyjęcia

Po załączeniu skanów wszystkich wymaganych dokumentów Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję dotyczącą zakwalifikowania do przyjęcia.

4

Dostarczenie dokumentów

Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji (zalecamy pocztą/kurierem).

5

Podpisanie umowy

Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Opłaty 

Zarządzanie - studia stacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
6400 (pięć rat po 1300 zł)
II rok studiów
6900 (pięć rat po 1400 zł)
III rok studiów
7400 (pięć rat po 1500 zł)
Opłata rekrutacyjna 85
Zarządzanie - studia niestacjonarne Płatność za semestr
I rok studiów
5400 (pięć rat po 1100 zł)
II rok studiów
5800 (pięć rat po 1180 zł)
III rok studiów
6200 (pięć rat po 1260 zł)
Opłata rekrutacyjna 85

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

 

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl