Zarządzanie technicznymi aspektami projektu

Poniższa propozycja została zaprojektowana zgodnie z formułą 70:20:10 w celu wsparcia rozwoju w jednym z trzech wymiarów kompetencji wg. PMI® Talent Triangle “Zarządzanie technicznymi aspektami projektu”. PMI® Talent Triangle to kompletny, uznany jako krytyczny przez pracodawców zestaw kompetencji Project Managera, na który oprócz technicznych umiejętności składają się kompetencje przywódcze oraz strategiczne i biznesowe.

Obszar ten obejmuje procesy, metodyki, narzędzia i techniki zarządzania projektem, programem, portfelem, czy produktem. Ich znajomość, poświadczona certyfikatami, potwierdza kompetencje i wiedzę związaną z umiejętnościami „twardymi”. W szczególności s

70% Nauka w działaniu


ZASTANÓW SIĘ NAD:

 • rodzajem projektu/programu, w który jesteś zaangażowany/organizacja realizuje
 • podejściem, metodyką stosowaną w projekcie/organizacji
 • narzędziami i dokumentami stosowanymi w projekcie/organizacji
 • systemem nadzoru/kontroli projektu/programu
 • Project Management Office

WEŹ UDZIAŁ W PROJEKCIE/ PROGRAMIE
Nie ma lepszej metody niż nauka poprzez działanie. Dodatkowo, wybierając odpowiedni program edukacyjny (więcej w kolumnie ”10% Formalna edukacja & przydatne źródła”) oraz nawiązując relację mentoringową, czy korzystając z innej formy wsparcia (patrz kolumna "20% Nauka od innych") masz gwarancję, że Twój projekt czy program zakończy się sukcesem.

LUB OBSERWUJ DZIAŁANIA DOŚWIADCZONYCH KIEROWNIKÓW PROJEKTU/PROGRAMU
Jeśli w chwili obecnej nie realizujesz projektu, czy programu, a jesteś zainteresowany rozwojem w tym obszarze znajdź projekt/program, który będziesz obserwować.

LUB ZAANGAŻUJ SIĘ W PROJEKT SPOŁECZNY
Projekty społeczne to świetna okazja do zdobycia doświadczenia. Możesz dołączyć do projektu już uruchomionego lub zaproponować swój. Dodatkowo, angażując się w projekty realizowane przez stowarzyszenia zarządzania projektami, np. Project Management Institute® (www.pmi.org.pl) uczysz się od najlepszych.

20% Nauka od innych
SPOTKAJ SIĘ ZE SWOIM MENEDŻEREM I POROZMAWIAJ NA TEMAT:
 • podejścia, metodyki stosowanej w projekcie/organizacji
 • narzędzi i dokumentami stosowanymi w projekcie/organizacji
 • systemu nadzoru/kontroli projektu/programu
 • Project Management Office

ZNAJDŹ MENTORA LUB COACHA
Poproś kogoś bardziej doświadczonego, aby został Twoim mentorem lub coachem w obszarze procesów, metodyk, narzędzi i technik zarządzania projektem, programem, portfelem, czy produktem.
Spotkania i konferencje branżowe są świetną okazją do znalezienia mentora. Dodatkowo, stowarzyszenia oferują tę formę wsparcia dla swoich członków. Dowiedz się więcej na ten temat kontaktując się np. z Project Management Institute® (www.pmi.org.pl).

MENTORING JAKO CZĘŚĆ PROGRAMU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
Niektóre studia podyplomowe oferują mentoring indywidualny w ramach swoich programów, np. Transition Manager Academy.

10% Formalna edukacja & przydatne źródła

 

WAŻNE:

 • Procesy, metodyki, narzędzia i techniki zarządzania projektem, programem, portfelem, czy produktem to tylko jeden z obszarów kompetencji Project/Program Managera. Choć niezwykle ważne, nie gwarantują sukcesu. Dziś, aby odnieść sukces kluczowe stają się kompetencje przywódcze i biznesowe, które wraz z technicznymi składają się na trzy wymiary kompetencji Project Managera.
 • Nie idź ślepo za trendami. Dostosuj metodykę i narzędzia do potrzeb projektu, czy organizacji. Będą przypadki, gdzie lepiej sprawdzi się podejście zwinne (Agile) oraz takie gdzie tradycyjny kaskadowy proces będzie najlepszym rozwiązaniem. W wielu jednak przypadkach połączenie obu podejść (tzw. rozwiązanie hybrydowe) może okazać najskuteczniejsze. Poznaj więc dostępne rozwiązania, różnice między nim oraz rekomendacje dotyczące stosowania.
PROPOZYCJE W ZALEŻNOŚCI OD OBSZARU/RODZAJU PROJEKTU
AGILE:
PMBOK®: ANALIZA BIZNESOWA: ZARZĄDZANIE PROGRAMEM/ PORTFELEM/ PMO ZARZĄDZANIE PROCESOWE POZOSTAŁE SZKOLENIA
 • Zarządzanie ryzykiem projektowym
PROPOZYCJE KSIĄŻKOWE: PRZYDATNE LINKI: