O KONFERENCJIGŁÓWNI MÓWCY
PROGRAMREJESTRACJA I OPŁATY
PUBLIKACJA POKONFERENCYJNA

Coaching rozwija się w Polsce i na świecie niezwykle dynamicznie i na wielu różnych poziomach. Ma coraz więcej zastosowań i ukonstytuował się już jako odrębna, społecznie rozpoznawana profesja. Pojawiają się nowe coachingowe koncepcje, podejścia, narzędzia oraz obszary specjalizacji.

Jednocześnie rozwój coachingu uwarunkowany jest dynamicznymi zmianami zachodzącymi w przestrzeni ekonomicznej, politycznej, społecznej i kulturowej. Z jednej strony mamy do czynienia ze zmianami paradygmatów zarządzania we współczesnych organizacjach. W rezultacie obserwujemy transformację oczekiwań i wyzwań, z jakimi będą mierzyć się „liderzy przyszłości”. Z drugiej strony naukowcy nieustannie zgłębiają neuropsychologiczne podstawy ludzkiego zachowania. Wiemy zatem coraz więcej o tym, jak szybkie tempo rozwoju cywilizacji oraz intensywne korzystanie z nowych technologii wpływa na psychospołeczne funkcjonowanie człowieka.

Z tej perspektywy pytania o przyszłość coachingu oraz wyzwania, przed jakimi stoi, są dziś kluczowe.

Odpowiedzi postaramy się udzielić wraz z naszymi gośćmi specjalnymi: dr Lise Lewis, dr Johnem Schererem, prof. dr. hab. Bogusławą Dorotą Gołębniak oraz dr Lidią Czarkowską, podczas jubileuszowej

 

 

X Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingu

 

pod hasłem

 

COACHING - NOWE PERSPEKTYWY I WYZWANIA

 

Organizatorem Konferencji jest Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego.

Główne obszary tematyczne to:


- Przyszłość coachingu –  prognozy i nowe trendy w Polsce i na świecie
- Coaching w organizacjach – najnowsze wyzwania i możliwości
- Coaching z „liderami przyszłości”
- Nowe podejścia, koncepcje, narzędzia
- Profesjonalizacja zawodu coacha
- Superwizja i etyka zawodowa
- Nowe obszary zastosowań coachingu
- Nowe technologie a coaching
- Nauka i wiedza o mózgu a coaching
- Wyzwania w kształceniu współczesnych coachów

 

Jest to już X jubileuszowa konferencja, którą organizujemy, dlatego nie zabraknie podsumowań tego, co wydarzyło się w ostatniej dekadzie na polu coachingu w Polsce i na świecie.

 

Konferencja odbędzie się w dniach

27 - 28 maja 2019 roku

w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego przy ul. Jagiellońskiej 57/59 w Warszawie.


Podczas konferencji, jak co roku, swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się z Państwem liczni specjaliści z dziedziny coachingu i zarządzania – naukowcy, badacze, twórcy coachingowych modeli i narzędzi, autorzy książek, mentorzy i superwizorzy oraz profesjonalni coachowie - praktycy.

Podczas konferencji odbędą się sesje plenarne i warsztaty z wybitnymi gośćmi oraz wiele warsztatów i wystąpień prowadzonych przez polskich i międzynarodowych ekspertów: coachów, mentorów i superwizorów.

Serdecznie zapraszamy coachów, trenerów, mentorów, superwizorów, ekspertów HR, HR-biznes partnerów, managerów, przedsiębiorców, studentów, doktorantów, a także wszystkie osoby zainteresowane coachingiem oraz rozwojem osobistym i zawodowym.


mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska                                                                 prof. dr hab. Piotr Baron

 

 

ANKIETA EWALUACYJNA

 

 

Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku

 

               
KOMITET NAUKOWY

prof. dr hab. Piotr Baron – Przewodniczący
mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska – Wiceprzewodnicząca
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
dr Lidia D. Czarkowska
dr Marzena Major
dr Anna Syrek-Kosowska
dr Katarzyna Pilipczuk

KOMITET ORGANIZACYJNY

mgr Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska – Przewodnicząca
dr Marzena Major
mgr Ewa Skowrońska
mgr Agnieszka Bazyluk
mgr Lidia Lalak
mgr Karolina Krysiak
mgr Katarzyna Malinowska
lek. med. Małgorzata Bora
lek. med. Iwona Gołębiowska
lek. med. Grzegorz Bora
mgr Piotr Barański
mgr Małgorzata Wejtko

 

PARTNERZY MERYTORYCZNI

 

PATRONI MEDIALNI

 

PARTNERZY

 


 

 

 

Specjalna oferta hoteli dla studentów ALK