Strategie wzrostu firmy 

O studiach 

Wraz z narastającym tempem konkurencji, innowacji, zachodzącą na naszych oczach rewolucją cyfrową i zacierającymi się granicami branż, zdolność skutecznego zarządzania wzrostem firmy oraz tworzenia innowacyjnych strategii stają się kluczem do sukcesu. Program studiów, opracowany we współpracy z wybitnymi przedstawicielami biznesu, członkami Rady Programowej, umożliwia uczestnikom dyskusję nad strategicznymi zagadnieniami wzrostu firmy. Jak zdefiniować domenę działania firmy, dając impuls do jej wzrostu? Jaki jest pożądany stopień dywersyfikacji rynkowo-produktowej, a ile potrzeba integracji w łańcuchu wartości? Czy, kiedy i w jaki sposób wchodzić na rynki zagraniczne? Kiedy decydować się na przejęcia lub alianse z partnerami, a kiedy postawić na wzrost organiczny? Czy i w jakim stopniu firmy, w tym podmioty działające w branżach tradycyjnych, mogą skorzystać z rewolucji cyfrowej i modeli e-biznesu? Jak zarządzać zmianą i rozwojem firmy na różnych etapach cyklu życia? Jak dostosowywać wewnętrzną strukturę i procesy? Jak unikać wielu typowych błędów związanych z procesami decyzyjnymi? A w końcu jak ocenić wartość firmy, opłacalność projektów inwestycyjnych i jak sfinansować jej wzrost?

Łącząc teoretyczne ramy wzrostu firmy z praktyką, program wspiera rozwój zdolności strategicznego myślenia o wzroście firmy w różnych kontekstach – w firmach małych i średnich, startupach i firmach dojrzałych, działających zarówno w branżach tradycyjnych jak i zaawansowanych technologicznie.

Na zajęciach prowadzonych przez uznanych ekspertów z obszaru strategii, międzynarodowego biznesu, innowacji, finansów i prawa, stawiamy na zasadę uczenia poprzez działanie (learning by doing), korzystając ze studiów przypadku, warsztatów, gier symulacyjnych oraz dyskusji z uczestnikami. Studia kończą się realizacją projektu doradczego, w którym słuchacze będą mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, opracowując projekt strategii wzrostu wybranej firmy. Zapraszam!

 

dr Mariola Ciszewska-Mlinarič
Kierownik merytoryczny

 

 

 

CEL I ADRESACI STUDIÓW 

Program studiów został opracowany z myślą o właścicielach i menedżerach, odpowiedzialnych za wytyczanie kierunku wzrostu i rozwoju swoich firm, a także osób aspirujących do tej roli. To, co łączy uczestników programu, to zainteresowane znalezieniem odpowiedzi na wiele pytań i dylematów, jakie niesie ze sobą wzrost firmy w różnych kontekstach (firm małych i średnich, startupów i dojrzałych, w branżach o różnej intensywności technologicznej).  

Program studiów zapewnia wgląd w praktykę przekształcania idei w sukcesy rynkowe, koncentrując się na trzech kluczowych aspektach wzrostu firmy: kierunkach i sposobach, uwarunkowaniach procesu zarządzania wzrostem firmy, oraz finansowo-prawnych aspektach wzrostu. Uczestnicy programu będą potrafili zaprojektować oraz przeprowadzić proces wzrostu przedsiębiorstwa, działającego w różnych kontekstach branżowych.

CO NAS WYRÓŻNIA? 

  • Nasze podejście do wzrostu firmy łączy w sobie elementy „kreatywne" i "twarde". To unikalny program, opracowany z wybitnymi przedstawicielami biznesu, przygotowujący uczestników do zmierzenia się z wyzwaniem wzrostu firmy.
  • Kompleksowa wiedza dotycząca kluczowych aspektów wzrostu – od koncepcji po finansowanie – skoncentrowana w ramach jednego programu.
  • Wśród wykładowców, mentorzy i eksperci z bogatym doświadczeniem praktycznym.
  • Projekt dyplomowy przygotowywany pod opieką mentora daje możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
  • Doskonałe warunki prowadzenia zajęć oraz dostęp do zasobów bibliotecznych i baz  danych m.in. Passport (Euromonitor), Notoria, Thomson Reuters Eikon, FT.com, EMIS.

PROWADZĄCY 

Małgorzata Bonikowska

Politolog, europeista. Prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych – jednego z najstarszych polskich think tanków specjalizujących się w sprawach zagranicznych. Współzałożyciel i prezes ośrodka THINKTANK, wykładowca akademicki. Studiowała w Polsce i Francji (Sorbona), ukończyła dwie szkoły doktoranckie oraz studia specjalistyczne na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (nauki polityczne, stypendium Fulbrighta). W latach 1995–1998 pracowała w TVP w publicystyce krajowej i międzynarodowej. W 1998 została dyrektorem Centrum Informacji Europejskiej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, tworząc m.in. sieć regionalnych centrów oraz rządowy Program Informowania Społeczeństwa o UE. W okresie 2001-2007 roku była ekspertem a potem szefem Programu Informacji i Komunikacji Komisji Europejskiej – najpierw w Polsce a później w Bułgarii. W latach 2007-2016 pracowała dla rządowego Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako doradca do spraw unijnych. Jest autorem ponad setki publikacji, prowadzi działalność dydaktyczną i naukową.

Mariola Ciszewska-Mlinarič

Adiunkt w Katedrze Strategii ALK, wykładowca na studiach podyplomowych i doktoranckich, oraz na uczelniach zagranicznych we Francji (ESCCA), Austrii (MCI Innsbruck) i Słowenii (University of Ljubljana). Konsultant w obszarze doradztwa strategicznego (strategie wzrostu i wdrożenia zrównoważonej karty wyników), m.in. dla klientów z branży chemicznej i energetycznej (PGNiG/PGE, Degussa, Grupa AZOTY/ Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów), czy organizacji non-profit (Muzeum Łazienki Królewskie). Współzałożycielka IRRM, słoweńskiego Instytutu Badań i Rozwoju w Zarządzaniu. Od 2004 roku współpracuje z biznesem także w ramach projektów realizowanych przez studentów (m.in. Grupa Nowy Styl, Wielton, Gala, GERDA, Granna, Webankieta, Audioteka, Lechpol/Kruger&Matz). Od 2017 roku prowadzi projekty doradcze na studiach Koźmiński MBA. Jej zainteresowania badawcze obejmują problematykę strategii i procesu internacjonalizacji firm z gospodarek wschodzących, procesów podejmowania decyzji oraz roli dystansu w ekspansji zagranicznej. Kierownik grantu badawczego finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki oraz uczestnik w międzynarodowym grancie koordynowanym przez China Europe International Business School. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru strategii i zarządzania międzynarodowego, w tym monografii „Strategia korporacji” (wraz z Krzysztofem Obłojem i Aleksandrą Wąsowską).

Aleksander Chrostowski

Stypendysta Uniwersytetu Urbana-Champaign (USA - 1997). Propagator i specjalista od wykorzystania metody action research w doradztwie organizacyjnym. Zrealizowanych ponad 70 projektów między innymi dla Wólczanki, Inco- Veritas, LOT Cateringu, Agory, Biura Reklamy TVP, Centrum Sztuki Współczesnej (nieodpłatnie), Budimexu, plus wielu projektów dla branży medycznej, szkoleniowej i zbrojeniowej. Promotor projektów doradczych na kursach MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, oraz podyplomowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ( ponad 800 projektów z różnych branż ). Kilkadziesiąt wykładów dla firm (między innymi PKO BP, PZU, TPSA, Poczta Polska, Renault, Polskie Radio, Zibi, Telekomunikacja Kolejowa, Agora, Energa, Grupa Żywiec). Autor i współautor 7 książek i kilkudziesięciu artykułów. W tym: Chrostowski A i Jemielniak D. (2011) „Skuteczne doradztwo strategiczne. Metoda action research w praktyce” Warszawa Wydawnictwo Poltext. Chrostowski A. (2012) Doradztwo naukowe (Action Research) jako metoda sprzyjająca uczeniu się organizacji i tworzeniu wiedzy. Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Podręcznik akademicki, red. B. Glinka & M. Kostera Warszawa: Wolters Kluwer.Chrostowski A. Wąsikowski M.(2013) „Strategia ujęcie systemowe: w poszukiwaniu przewagi konkurencyjnej” Doradztwo organizacyjne – ujęcie systemowe red. M. Kostera Warszawa Wydawnictwo Poltex Propagowanie nauki i zarządzania poprzez: Ponad 20 felietonów w Master of Bussines Administration; prowadzenie wykładów w ramach Festiwalu Nauki w Warszawie plus wykład okolicznościowy w University of Illinois at Urbana-Champaign. Udział w 11 programach telewizyjnych stacji TVN CNBS w roli eksperta, omawiającego zagadnienia ułatwiające prowadzenie i zarządzanie działalnością gospodarczą w latach 2010 ,2011, 2013, 2015.

Dorota Koseła

Dorota Koseła jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie nowych technologii. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe. Współpracuje ze spółką telemedyczną Braster S.A., której doradza w szczególności w zakresie prawnych aspektów ekspansji międzynarodowej. Uzyskała tytuł LL.M in Law, Science and Technology na wydziale prawa Uniwersytetu Stanforda w Kalifornii. Doradzała klientom jako prawnik wewnętrzny (in-house) w międzynarodowej spółce telekomunikacyjnej oraz w kancelariach prawnych. Była odpowiedzialna za rozwój praktyki TMT w warszawskim biurze amerykańskiej kancelarii prawnej. Dorota Koseła specjalizuje się w obszarze prawa danych osobowych, umów IT oraz handlu elektronicznego. Doradza również klientom w obszarze prawa korporacyjnego i venture capital. Reprezentowała zarówno inwestorów jak i start-upy w procesach inwestycyjnych. Mentoruje start-upy z branży nowych technologii. Występuje na międzynarodowych oraz krajowych konferencjach związanych z nowymi technologiami.

Paweł Mielcarz

Dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem ALK, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów oraz Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów i podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant współpracujący z DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkuset projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Jako biegły sądowy przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów, referatów naukowych oraz książek „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”. Prowadził zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, , University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto i Black Sea University. Od sześciu lat wykłada również w ESSCA, – École de Management. Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

Franjo Mlinarič

Adiunkt w Katedrze Finansów ALK, konsultant z międzynarodową praktyką w sektorze prywatnym i publicznym, współzałożyciel i dyrektor BI start-upu oraz Instytutu Badań i Rozwoju w Zarządzaniu iRRM, Słowenia; wice-dziekan wydziału Ekonomii Uniwersytetu Mariborskiego (2016-2018). Doradca słoweńskiego Ministerstwa Gospodarki i UOKiK, m.in. przygotowanie modelu prywatyzacji Telekom Slovenije, opracowanie polityki fuzji dla rynku usług finansowych, ocena skutków ekonomicznych największych inwestycji zagranicznych w Słowenii (Magna, Lotnisko Maribor), modele wyceny usług publicznych. Współzałożyciel słoweńskiego Stowarzyszenia Finansistów i wykładowca Słoweńskiego Instytutu Biegłych Rewidentów w Lublanie;  członek Komisji Egzaminacyjnej dla ekspertów sądowych z obszaru ekonomii i finansów przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Ekspert sądowy z wieloletnim doświadczeniem w obszarze wyceny przedsiębiorstw, restrukturyzacji, odszkodowań biznesowych i strukturyzowanych produktów finansowych. Konsultant w Venture Factory – IRP Maribor w zakresie strategii rozwoju, zarządzania ryzykiem oraz projektów inwestycyjnych. W pracach badawczych koncentruje się na zrównoważonych modelach biznesowych i tworzeniu wartości, a także kwestiach restrukturyzacji przedsiębiorstw i ekonomicznych skutkach regulacji. Jest współautorem wielu książek i artykułów.

Dariusz Pietrzak

Dariusz Pietrzak jest wice-prezesem w Enterprise Investors - najstarszej i jednej z największych firm private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. Kieruje obszarem relacji inwestorskich EI oraz w bezpośredniej współpracy ze spółkami portfelowymi wspiera budowanie wartości portfela funduszy zarządzanych przez firmę. Zasiada w Radzie Nadzorczej firmy Noriel – największej rumuńskiej sieci detalicznej sprzedającej zabawki oraz produkty dla dzieci. Dariusz reprezentuje EI w Komitecie ESG (odpowiedzialność Środowiskowa, Społeczna i Korporacyjna biznesu) Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych zrzeszającego działające na polskim rynku firmy private equity i venture capital.

Przed rozpoczęciem pracy w Enterprise Investors, Dariusz Pietrzak był zaangażowany w duże projekty restrukturyzacyjne w branży lotniczej, w tym jako Chief Strategy Officer w PLL LOT oraz w jako Group Strategy Manager w australijskich liniach lotniczych Qantas Airways. Pracował również w The Boston Consulting Group w Polsce, Stanach Zjednoczonych, Czechach, Słowacji, Finlandii i Włoszech realizując projekty dot. strategii, głównie dla firm z sektora dóbr i usług konsumenckich. Dariusz był jednocześnie lokalnym liderem praktyki private equity BCG. Przed rozpoczęciem pracy w obszarze doradztwa, pełnił funkcję Trade Marketing Managera i Sales Support Managera w Grupie Żywiec oraz realizował projekty dotyczące rozwoju struktur sprzedaży i dystrybucji spółek Grupy Heineken w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dariusz Pietrzak jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Krzysztof Przybyszewski

Psycholog i politolog, wykładowca akademicki, badacz i niezależny konsultant biznesowy. Absolwent wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW (1995) i Szkoły Nauk Społecznych – Graduate School for Social Research przy IFiS PAN (1999). 2002 doktorat z psychologii w Instytucie Psychologii PAN. Od 1999 roku zatrudniony w Katedrze Psychologii Ekonomicznej ALK i Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji ALK. Członek stowarzyszeń naukowych: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, European Group for Process Tracing, Akademickie Stowarzyszenie Psychologii Ekonomicznej (członek założyciel i pierwszy wiceprezes). Zainteresowania naukowe obejmują procesy podejmowania decyzji kolektywnych i indywidualnych, psychologię pieniądza oraz badania stosowane dotyczące decyzji konsumentów.

Tomasz Rudolf

Współzałożyciel i CEO The Heart, korporacyjnego centrum cyfrowej transformacji. Przedsiębiorca i ekspert w obszarze strategii, innowacji i tworzenia nowych modeli biznesowych. Posiada prawie dwudziestoletnie doświadczenie w pracy z partnerami takimi jak Deutsche Post, 3M, Ghelamco, Mastercard, Wolters Kluwer, PKO BP. Bazując na tym doświadczeniu stworzył miejsce, w którym korporacje otrzymują kompleksowe wsparcie w budowie nowych spółek i wdrażaniu innowacji tworzonych przez wyselekcjonowane startupy z całej Europy i Izraela. 

 

 

 

Mirosław Sosnowski

Ponad 20 letnie doświadczenie w pracy jako wykładowca oraz jako konsultant specjalizujący się w realizacji projektów doradczych, prowadzeniu audytów organizacyjnych, opracowywania ekspertyz i prowadzeniu szkoleń oraz warsztatów w obszarach strategii organizacji, modeli biznesowych, rozwiązań strukturalnych oraz procesowych, kultury organizacyjnej oraz systemów oceny i motywacji. Od roku 1996 zatrudniony w Katedrze Strategii Akademii Leona Koźmińskiego. Oprócz prowadzenia zajęć, promotor prac magisterskich oraz ponad dwustu projektów doradczych (restrukturyzacyjnych i biznes planów) przygotowywanych na studiach MBA. Jako niezależny konsultant – realizacja ponad 100 projektów doradczych z zakresu opracowywania strategii, zmian strukturalnych i procesowych, podnoszenia efektywności działania zrealizowanych dla między innymi takich firm jak: Roche Polska Sp. z o.o, Grupa TVN, Poczta Polska S.A., Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., Bertelsmann Media S.A., Harper Hygienics S.A. , Kross S.A., Generali TU S.A., Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, DDB Warszawa Sp. z o.o., Pocztowa Agencja Usług Finansowych S.A., BPH S.A., PTWP EVENT CENTER Sp. z o.o (strategia rozwoju Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Spodka w Katowicach). Dodatkowo niezależny ekspert współpracujący z PAPR przy tworzeniu programów wspierających przedsiębiorczość oraz przy ocenie projektów składanych przez beneficjentów. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki PL2012+ Sp. z o.o. w momencie tworzenia strategii rozwoju Stadionu Narodowego i komercjalizacji jego działalności. Współzałożyciel 9 inicjatyw biznesowych o charakterze komercyjnym i non profit.

Szymon Wierciński

Szymon Wierciński. Doktor nauk ekonomicznych, doświadczony trener i konsultant w obszarze tworzenia modeli biznesowych, strategii wzrostu, rozwoju poprzez innowacje, tworzenia start-upów oraz spin-offów dla nowych rynków, produktów i biznesów. Posiada 10-letnie doświadczenie w realizacji projektów doradczych i prowadzeniu warsztatów dla pracowników firm takich jak: Agito, Bakoma, Euro RTV, Oleole, Nestle Polska, Aviva, Fox, Next.pl, Leroy Merlin, Benefit System, Grupa RMF oraz szeregu firm z obszaru eCommerce. Współwłaściciel i founder przedsięwzięć start-upowych z obszary eCommerce i health care. Wykładowca akademicki w Akademii Leona Koźmińskiego, Katedra Strategii, oraz University of Bradford, ESC Rennes School of Business, oraz kierownik projektów badawczych w dziedzinie tworzenia nowych rynków.

Piotr Wójcik

Wykładowca, badacz i współzałożyciel Concret Consulting. Od 2015 roku zatrudniony na stanowisku Adiunkta w Katedrze Strategii ALK. Laureat konkuru Verba Veritatis Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych na najlepsze prace doktorskie w zakresie etyki biznesu i innowacji społecznych. Wykładowca na studiach w języku polskim i angielskim oraz promotor prac magisterskich. Prowadzi badania w zakresie zarządzania strategicznego i międzynarodowego – jest kierownikiem i wykonawcą w różnych projektach badawczych (statutowych i finansowanych przez NCN). Jego zainteresowania badawce skupiają się wokół problematyki adaptacji przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków otoczenia. W szczególności interesuje go rola dynamicznych zdolności organizacji w procesie umiędzynarodowienia. Jest autorem publikacji w języku angielskim i polskim oraz uczestnikiem wielu konferencji polskich i zagranicznych. Autor case’ów dydaktycznych. Zdobywał doświadczenie zawodowe w sektorze prywatnym i publicznym a także jako współzałożyciel spółki oferującej oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz przygotowanie i obrona projektu końcowego (opracowanie strategii wzrostu wybranej firmy).  Weryfikacja wiedzy obejmuje różnorodne metody (test, esej, raport, prezentacja) przyjmowane przez prowadzących przedmioty. Proces weryfikacji nabywanych przez słuchaczy umiejętności opiera się na ćwiczeniach realizowanych w trakcie zajęć.

Projekt doradczy w zakresie strategii wzrostu wybranej firmy przygotowywany jest przez kilkuosobową grupę słuchaczy, oraz prezentowany przed całą grupą i komisją oceniającą. Ta forma weryfikacji pozwala na jednoczesną weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny