Strategie wzrostu firmy: przejęcia, alianse i modele innowacji 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

Partner Merytoryczny Programu  

O studiach 

Wraz z narastającym tempem konkurencji, innowacji, zachodzącą na naszych oczach rewolucją cyfrową i zacierającymi się granicami branż, zdolność skutecznego zarządzania wzrostem firmy oraz tworzenia innowacyjnych strategii stają się kluczem do sukcesu. Program studiów, opracowany we współpracy z wybitnymi przedstawicielami biznesu, członkami Rady Programowej, umożliwia uczestnikom dyskusję nad strategicznymi zagadnieniami wzrostu firmy. Jak zdefiniować domenę działania firmy, dając impuls do jej wzrostu? Jaki jest pożądany stopień dywersyfikacji rynkowo-produktowej, a ile potrzeba integracji w łańcuchu wartości? Czy, kiedy i w jaki sposób wchodzić na rynki zagraniczne? Kiedy decydować się na przejęcia lub alianse z partnerami, a kiedy postawić na wzrost organiczny? Czy i w jakim stopniu firmy, w tym podmioty działające w branżach tradycyjnych, mogą skorzystać z rewolucji cyfrowej i modeli e-biznesu? Jak zarządzać zmianą i rozwojem firmy na różnych etapach cyklu życia? Jak dostosowywać wewnętrzną strukturę i procesy? Jak unikać wielu typowych błędów związanych z procesami decyzyjnymi? A w końcu jak ocenić wartość firmy, opłacalność projektów inwestycyjnych i jak sfinansować jej wzrost?

Łącząc teoretyczne ramy wzrostu firmy z praktyką, program wspiera rozwój zdolności strategicznego myślenia o wzroście firmy w różnych kontekstach – w firmach małych i średnich, startupach i firmach dojrzałych, działających zarówno w branżach tradycyjnych jak i zaawansowanych technologicznie.

Na zajęciach prowadzonych przez uznanych ekspertów z obszaru strategii, międzynarodowego biznesu, innowacji, finansów i prawa, stawiamy na zasadę uczenia poprzez działanie (learning by doing), korzystając ze studiów przypadku, warsztatów, gier symulacyjnych oraz dyskusji z uczestnikami. Studia kończą się realizacją projektu doradczego, w którym słuchacze będą mieli okazję wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce, opracowując projekt strategii wzrostu wybranej firmy. Zapraszam!

prof. ALK Mariola Ciszewska-Mlinarič
Kierownik merytoryczny

CEL I ADRESACI STUDIÓW 

Program studiów został opracowany z myślą o właścicielach i menedżerach, odpowiedzialnych za wytyczanie kierunku wzrostu i rozwoju swoich firm, a także osób aspirujących do tej roli. To, co łączy uczestników programu, to zainteresowane znalezieniem odpowiedzi na wiele pytań i dylematów, jakie niesie ze sobą wzrost firmy w różnych kontekstach (firm małych i średnich, startupów i dojrzałych, w branżach o różnej intensywności technologicznej).  

Program studiów zapewnia wgląd w praktykę przekształcania idei w sukcesy rynkowe, koncentrując się na trzech kluczowych aspektach wzrostu firmy: kierunkach i sposobach, uwarunkowaniach procesu zarządzania wzrostem firmy, oraz finansowo-prawnych aspektach wzrostu. Uczestnicy programu będą potrafili zaprojektować oraz przeprowadzić proces wzrostu przedsiębiorstwa, działającego w różnych kontekstach branżowych.

CO NAS WYRÓŻNIA? 

  • Nasze podejście do wzrostu firmy łączy w sobie elementy „kreatywne" i "twarde". To unikalny program, opracowany z wybitnymi przedstawicielami biznesu, przygotowujący uczestników do zmierzenia się z wyzwaniem wzrostu firmy.
  • Kompleksowa wiedza dotycząca kluczowych aspektów wzrostu – od koncepcji po finansowanie – skoncentrowana w ramach jednego programu.
  • Wśród wykładowców, mentorzy i eksperci z bogatym doświadczeniem praktycznym.
  • Projekt dyplomowy przygotowywany pod opieką mentora daje możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
  • Doskonałe warunki prowadzenia zajęć oraz dostęp do zasobów bibliotecznych i baz  danych m.in. Passport (Euromonitor), Notoria, Thomson Reuters Eikon, FT.com, EMIS.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów oraz przygotowanie i obrona projektu końcowego (opracowanie strategii wzrostu wybranej firmy).  Weryfikacja wiedzy obejmuje różnorodne metody (test, esej, raport, prezentacja) przyjmowane przez prowadzących przedmioty. Proces weryfikacji nabywanych przez słuchaczy umiejętności opiera się na ćwiczeniach realizowanych w trakcie zajęć.

Projekt doradczy w zakresie strategii wzrostu wybranej firmy przygotowywany jest przez kilkuosobową grupę słuchaczy, oraz prezentowany przed całą grupą i komisją oceniającą. Ta forma weryfikacji pozwala na jednoczesną weryfikację wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Program >>>Prowadzący >>>Zasady naboru >>>Opłaty >>> Zobacz także >>>