Wymiana studentów 

Drodzy Studenci,

 

Uprzejmie informujemy, że w bieżącym roku akademickim możliwość aplikowania na wyjazdy na wymianę w ramach programu Erasmus+ rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 1 marca 2020. Zapraszamy do składania aplikacji przez system ikozminski.edu.pl.

 Tutaj znajdą Państwo prezentację dotyczącą wymiany Erasmus +: powerpoint

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu e-mailowego: outgoing@kozminski.edu.pl

 

 

Lista wolnych miejsc (semestr letni 2020) - tutaj

Od 30.03.2019 Program Erasmus+ nie przewiduje stypendium Erasmus do Wielkiej Brytanii. Można zrealizować wymianę w brytyjskich uczelniach bez stypendium.

1

Zapoznaj się z informacjami o możliwościach udziału w wymianie międzynarodowej, zasadami naboru , zasadami przyznawania stypendiumofertą uczelni zagranicznych.

Dodatkowo, zapraszamy do skorzystania z narzędzia przeliczającego koszty utrzymania w danym kraju.

2

Rejestracji możesz dokonać logując się do portalu ikoźmiński:
www.ikozminski.edu.pl używając danych do logowania jak do Wirtualnej Uczelni. Wniosek na wymianę międzynarodową można znaleźć w Strefie studenta, w sekcji Dziekanat (po prawej).

3

Przygotuj poniższe dokumenty, jako załączniku do formularza online: 

4

Po otrzymaniu dokumentacji, Komisja Kwalifikacyjna przeanalizuje Twoją aplikację. Wyniki naboru są ogłaszane 31 marca na stronie internetowej.

5

W kwietniu zostajesz zgłoszony do uczelni zagranicznej, do której zakwalifikowała Cię Komisja Kwalifikacyjna.

6

Znajdujesz na stronie internetowej uczelni zagranicznej dokumenty wymagane od studentów wymiany międzynarodowej. Wysyłasz je w terminie i formie wymaganej przez uczelnię przyjmującą. Kontaktujesz się z koordynatorem zagranicznym w sprawach organizacyjnych związanych z wyjazdem. 

7

Learning Agreement, dokument dotyczący wyboru przedmiotów na uczelni zagranicznej, dostępny na ikozminski.edu.pl , należy wypełnić po konsultacji z Dziekanem przedmiotów do realizacji. Po kliknięciu „wyślij” będzie on widoczny dla Dziekana do akceptacji.

Po akceptacji należy pobrać LA oraz IPS widoczny w systemie i uzyskać wymagane podpisy. Learning Agreement: podpis studenta, Dziekana ALK i koordynatora uczelni przyjmującej. IPS: podpis studenta i Dziekana ALK.

8

Umowa stypendialna konieczna do uzyskania dofinansowania może zostać podpisana w Biurze Współpracy z Zagranicą po dostarczeniu do biura Learning Agreement podpisanego przez obie uczelnie i studenta.

9

Studiujesz za granicą przez semestr. Jeśli zmieniasz przedmioty w trakcie wymiany masz obowiązek przesłać zmiany do IPS on line przez ikozminski.edu.pl 

10

Rozliczenie semestru wymiany. 

Dostarczasz do Biura Współpracy z Zagranicą transcript of records + confirmation of stay + wypełniasz ankietę.

Koordynator przekazuje Twoje rozliczenie do dziekanatu.