Prof. Hermann Simon otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Leona Koźmińskiego - 14 lipca 2012 r.