Uroczystość wręczenia dyplomów Kolegium Zarządzania i Finansów ALK - 7 grudnia 2013 r.