Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Kolegium Zarządzania i Finansów - 1 grudnia 2012