Uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Kolegium Zarządzania i Finansów 2014