PROGRAM TOP 15 - rozpocznij swoją naukową karierę 

For english version of the website - click HERE.

Program TOP 15 - edycja XI 

TOP 15 to program dla najlepszych studentów Akademii Leona Koźmińskiego. We współpracy z wybranym przez siebie opiekunem naukowym prowadzą oni badania, a następnie prezentują ich wyniki w formie prac naukowych publikowanych w specjalnych zeszytach. Program TOP 15 istnieje od 2007 roku. Studenci uczestniczą również w cyklu seminariów i warsztatów mających na celu rozwój kompetencji badawczych.

 

!! RUSZA NABÓR DO XI EDYCJI PROGRAMU TOP 15!!
Wnioski proszę składać do 08.04.2019 – szczegóły poniżej.


Kto może wziąć udział w Programie TOP 15? 

TOP 15 jest otwarty dla studentów II, III, IV i V roku ALK, niezależnie od kierunku oraz trybu studiów. Co roku w ramach Programu przyjmowanych jest maksymalnie 15 osób. Od kandydatów oczekuje się przede wszystkim ciekawości badawczej, jak również samodzielności, systematyczności i samodyscypliny, gdyż tego właśnie wymaga praca o charakterze naukowym.

Jakie korzyści daje uczestnictwo w Programie TOP 15? 

Uczestnictwo w Programie TOP 15 łączy się z szeregiem korzyści: 

 • Know-how - TOP 15 pozwala uzyskać unikatowy know-how związany z realizacją projektów badawczych. Jest to wiedza niezwykle przydatna zarówno w praktyce biznesowej, jak i w działalności naukowej.
 • Współpraca z mentorem - udział w Programie daje możliwość rozwoju naukowego pod kierunkiem wybranego opiekuna – mentora.
 • Własna publikacja naukowa - przygotowane w ramach Programu TOP 15 prace, pozytywnie zaopiniowane przez niezależnych recenzentów – będą publikowane w specjalnych, prestiżowych zeszytach naukowych dedykowanych Programowi.
 • Nawiązanie nowych kontaktów - udział w Programie pozwala na poznanie się uczestnikom, wymianę doświadczeń oraz współpracę w czasie specjalnie zaprojektowanych na potrzeby uczestników programu warsztatów.
 • Punkty do stypendium – uczestnicy programu będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych punktów do stypendium naukowego.
 • Prestiż oraz uznanie - uczestnictwo w unikatowym na skalę Polski przedsięwzięciu. 

  Jak aplikować? 

  Jeśli sądzisz, że to właśnie Tobie dedykowany jest nasz Program, wystarczy, że wypełnisz formularz aplikacyjny

  •    Zgłoszenia do X edycji Programu TOP 15 będą przyjmowane do 8 kwietnia 2019!
  (Wypełniony kwestionariusz należy złożyć w Biurze Karier ALK (A/16) oraz przesłać drogą elektroniczną w formie załącznika PDF na adres TOP15@kozminski.edu.pl)

  Co dalej? 

  Osoby, których aplikacje uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostaną zaproszone do części ustnej konkursu, w czasie której komisja rekrutacyjna będzie zadawać pytania głównie na temat dziedziny wskazanej w punkcie E1 kwestionariusza, a także zainteresowań naukowych i zawodowych kandydata oraz jego planów i aspiracji.

  Po pozytywnej ocenie komisji student wraz ze swoim opiekunem (wybranym samodzielnie spośród pracowników naukowych ALK) przystępuje do napisania artykułu w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy. Następnie gotowy tekst (w języku polskim lub angielskim) trafia do recenzji. Po jego akceptacji oraz ewentualnych poprawkach artykuł zostaje opublikowany.
  Członkowie programu TOP 15, którzy zdołają opublikować swoją pracę w Zeszytach Top 15, uzyskają tytuł jego Ambasadora i stają się członkami elitarnego Klubu Top 15.

  O TOP 15 i jego uczestnikach pisały już największe polskie redakcje, np. „Rzeczpospolita”, co świadczy o tym, że TOP 15 jest już dobrze znany w najbardziej opiniotwórczych środowiskach w Polsce.

   

  Formularz aplikacyjny -> Rozmowa rekrutacyjna (decyzja pozytywna) -> Przygotowanie i realizacja projektu badawczego -> Przygotowanie artykułu -> Recenzja tekstu -> PUBLIKACJA!


  *uczestnicy Programu TOP 15 będą mieli możliwość odbycia warsztatów z pisania tekstów naukowych. Tekst artykułu napisany może zostać na podstawie zarówno źródeł wtórnych, jak i pierwotnych.

  Kontakt

  Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące funkcjonowania Programu Top 15, skontaktuj się z jego Opiekunem, dr. Svetlaną Gudkovą: sveta@kozminski.edu.pl