PROGRAM TOP 15 - rozpocznij swoją naukową karierę 

For english version of the website - click HERE.

Program TOP 15 - edycja XII 

TOP 15 to program dla najlepszych studentów Akademii Leona Koźmińskiego. We współpracy z wybranym przez siebie opiekunem naukowym prowadzą oni badania, a następnie prezentują ich wyniki w formie prac naukowych publikowanych w specjalnych zeszytach. Program TOP 15 istnieje od 2007 roku. Studenci uczestniczą również w cyklu seminariów i warsztatów mających na celu rozwój kompetencji badawczych.

 

!! RUSZA NABÓR DO XII EDYCJI PROGRAMU TOP 15!!
Wnioski proszę składać do 12.05.2020 – szczegóły poniżej.


Kto może wziąć udział w Programie TOP 15? 

TOP 15 jest otwarty dla studentów II, III, IV i V roku ALK, niezależnie od kierunku oraz trybu studiów. Co roku w ramach Programu przyjmowanych jest maksymalnie 15 osób. Od kandydatów oczekuje się przede wszystkim ciekawości badawczej, jak również samodzielności, systematyczności i samodyscypliny, gdyż tego właśnie wymaga praca o charakterze naukowym.

Jakie korzyści daje uczestnictwo w Programie TOP 15? 

Uczestnictwo w Programie TOP 15 łączy się z szeregiem korzyści: 

 • Know-how - TOP 15 pozwala uzyskać unikatowy know-how związany z realizacją projektów badawczych. Jest to wiedza niezwykle przydatna zarówno w praktyce biznesowej, jak i w działalności naukowej.
 • Współpraca z mentorem - udział w Programie daje możliwość rozwoju naukowego pod kierunkiem wybranego opiekuna – mentora.
 • Własna publikacja naukowa - przygotowane w ramach Programu TOP 15 prace, pozytywnie zaopiniowane przez niezależnych recenzentów – będą publikowane w specjalnych, prestiżowych zeszytach naukowych dedykowanych Programowi.
 • Nawiązanie nowych kontaktów - udział w Programie pozwala na poznanie się uczestnikom, wymianę doświadczeń oraz współpracę w czasie specjalnie zaprojektowanych na potrzeby uczestników programu warsztatów.
 • Punkty do stypendium – uczestnicy programu będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych punktów do stypendium naukowego.
 • Prestiż oraz uznanie - uczestnictwo w unikatowym na skalę Polski przedsięwzięciu. 

  Jak aplikować? 

  Jeśli sądzisz, że to właśnie Tobie dedykowany jest nasz Program, wystarczy, że wypełnisz formularz aplikacyjny

  •    Zgłoszenia do XII edycji Programu TOP 15 będą przyjmowane do 12 maja 2020!
  (Wypełniony kwestionariusz należy przesłać drogą elektroniczną w formie załącznika PDF na adres TOP15@kozminski.edu.pl)

  Co dalej? 

  Osoby, których aplikacje zostaną pozytywnie ocenione przez Komisję, zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w programie. Następnie student wraz ze swoim opiekunem  (wybranym samodzielnie spośród pracowników naukowych ALK) przystępuje do napisania artykułu w czasie nie dłuższym niż 9 miesięcy. Następnie gotowy tekst (w języku polskim lub angielskim) trafia do recenzji. Po jego akceptacji oraz ewentualnych poprawkach artykuł zostaje opublikowany.
  Członkowie programu TOP 15, którzy zdołają opublikować swoją pracę w Zeszytach Top 15, uzyskają tytuł jego Ambasadora i stają się członkami elitarnego Klubu Top 15.

  O TOP 15 i jego uczestnikach pisały już największe polskie redakcje, np. „Rzeczpospolita”, co świadczy o tym, że TOP 15 jest już dobrze znany w najbardziej opiniotwórczych środowiskach w Polsce.

   

  Formularz aplikacyjny -> Rozmowa rekrutacyjna (decyzja pozytywna) -> Przygotowanie i realizacja projektu badawczego -> Przygotowanie artykułu -> Recenzja tekstu -> PUBLIKACJA!


  *uczestnicy Programu TOP 15 będą mieli możliwość odbycia warsztatów z pisania tekstów naukowych. Tekst artykułu napisany może zostać na podstawie zarówno źródeł wtórnych, jak i pierwotnych.

  Kontakt

  Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące funkcjonowania Programu Top 15, skontaktuj się z jego Opiekunem, dr. Svetlaną Gudkovą: sveta@kozminski.edu.pl

   

  Anna Górska is a research and teaching assistant in Marketing Department at Kozminski University. She has been published in both Polish and international academic journals and participated in multiple scientific conferences. She has been granted a Fulbright scholarship to conduct her research at Columbia Business School in New York.

  “I've always been interested in research, but frankly speaking, didn't know how it works at all. TOP15 was a great opportunity for me to find out what is research all about. It turned out that the research itself is just a beginning and then there come even more challenges, as the preparation of the article, reviewers’ comments (that are not always as good as you anticipated) and project dissemination. TOP15 program gave me this unique opportunity to have a peak of what an academic research looks like and how challenging it is.  After the program finished I went to Oxford conference to present my research results and got engaged in new research projects. For me, it was a beginning of my academic career. Surely, the decision to participate in TOP15 led me to the place I am today”.

  Anna Górska