The PMI Talent Triangle®


The PMI Talent Triangle® to kompletny, uznany jako krytyczny przez pracodawców zestaw kompetencji Project Managera, na który oprócz znajomości narzędzi i technik zarządzania projektami składają kompetencje strategiczno-biznesowe oraz umiejętności przywódcze.

Leadership (kompetencje z zakresu przewodzenia i motywowania):

Kompetencje przywódcze, takie jak komunikacja,  motywowanie, czy kreatywne rozwiązywanie problemów są niezbędne w pracy każdego lidera, w tym Lidera Projektu. Wg. badania PMI’s Pulse of Profession, 75% organizacji ocenia je jako najważniejsze dla skutecznego zarządzania złożonością projektową. Obszar ten obejmuje:


Technical Project Management (kompetencje przedmiotowe, związane z certyfikacją):

Obszar ten obejmuje procesy, metodyki, narzędzia i techniki zarządzania projektem, programem, portfelem, czy produktem. Ich znajomość, poświadczona certyfikatami, potwierdza kompetencje i wiedzę związaną z umiejętnościami „twardymi”. W szczególności są to takie zagadnienia jak:


Strategic and Business Management (umiejętności zorientowane na biznes):


Znajomość strategii firmy, umiejętność jej tworzenia i wykorzystywania, ciągłe monitorowanie otoczenia biznesowego i komunikowanie zmian decydentom w celu interpretacji i działania, czyli kompetencje strategiczno-biznesowe stają się kluczowe w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej.
Obszar ten obejmuje takie aspekty: