Studia II stopnia (magisterskie) w języku polskim i angielskim

Zarządzanie

Zarządzanie w wirtualnym środowisku

Socjologia Biznesu i Mediów

Psychologia w zarządzaniu

Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostaw

Finanse i rachunkowość

Zarządzanie publiczne, E-administracja

Master in Management

Master in Finance and Accounting