Studia I stopnia (licencjackie) w języku polskim i angielskim

Zarządzanie

Socjologia Biznesu i Mediów

Psychologia w zarządzaniu

Finanse i rachunkowość

Ekonomia

Bachelor in Management

Financial Management