BADANIE PROFILU PRZEDSIĘBIORCY 

Akcelerator przedsiębiorczości ALK:

 

Film o środowisku startupowym:

 

 

Brak wyników do pokazania

 

Badanie profilu przedsiębiorcy jest częścią projektu "Decision making logic in start-ups" prowadzonego w zespole kierowanym przez dr. Szymona Wiercińskiego w projekcie realizowanym przez Akademię Leona Koźmińskiego.

Ankieta pozwala na stworzenie własnego profilu przedsiębiorcy w oparciu o zmienne różnicujące przedsiębiorców kierujących się przyczynowo-skutkowym i efektuacyjnym sposobem podejmowania decyzji. Profil, w oparciu o kategorie: przyczynowo-skutkowa, elastyczność, eksperymentowanie, akceptacja strat, współpraca i wstępne zobowiązania, umożliwia porównanie własnej logiki podejmowania decyzji z innymi przedsiębiorcami.