Senior HR Business Partner 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.




PARTNER STUDIÓW  

KOORDYNATOR MERYTORYCZNY 

Karina Popieluch

kpopieluch@kozminski.edu.pl

Senior HR Expert, Trener Biznesu, Wykładowca Akademicki, Coach ICC
Blisko 20 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B  zdobywała współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z Biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi  i ekspertyzy w obszarze Lean Management.
Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, Członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Koźmiński Business School oraz Partner Merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego HR Business Partner oraz patron merytoryczny cyklu HR na szpilkach. Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji i uznany prelegent konferencji branży HR.

Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji w oparciu o Systemowe Zarządzanie Efektywnością, Zarządzanie Zmianą, Przywództwo i Kapitał Ludzki.

W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi”

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Studia podyplomowe Senior HR Business Partner są studiami, które w swoich założeniach dają słuchaczom aktualną wiedzę i nowe umiejętności niezbędne na bardzo dynamicznym rynku pracy. Studia adresowane są do profesjonalistów HR, którzy chcą zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie najnowszych rozwiązań i trendów, aby  efektywnie wspierać biznes, poprzez dostarczenie skutecznych rozwiązań z obszaru HR w turbulentnym i złożonym środowisku biznesowym.

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest przygotowanie do pełnienia roli Senior HR Business Partnera poprzez przekazanie kluczowej wiedzy z obszaru aktualnych trendów, rozwiązań technologicznych i digitalizacji w HR.
Zdobycie wiedzy i umiejętności umożliwiających sprawne poruszanie się w złożonej i dynamicznie rozwijającej się rzeczywistości rynkowej. Projektowanie adekwatnych do niej rozwiązań umożliwi absolwentowi wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy w wybranej przez siebie branży.
Słuchacze w trakcie toku studiów pozna metody i narzędzia z zakresu: zarządzania projektem HR, konstruowania systemów wynagrodzeń, coachingu organizacyjnego, kształtowania kultury organizacyjnej i przywództwa, grywalizacji, digitalizacji procesów HR oraz projektowania użytecznych rozwiązań metodą Design Thinking. Zdobędą wiedzę i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce z obszarów: analityki obszaru HR, sztucznej inteligencji w HR, systemowego zarządzania talentem organizacyjnym oraz komunikacji wewnętrznej. Poznają zasady realizacji najnowszych koncepcji w praktyce oraz zdobędą wiedzę z zakresu wspierania menedżerów w ich codziennej pracy. Słuchacze będą także kształtować wiedzę i umiejętności z przywództwa, w szczególności opartego na wartościach i adekwatnego do realiów świata VUCA. Tok studiów przewiduje także kształtowanie odpowiednich, etycznych postaw. Podczas studiów słuchacz tego kierunku jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw tak, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach poprzez przedmioty takiej jak ekonomia zaufania, zarządzanie różnorodnością  czy zarządzanie energią własną menedżera i jego zespołu.

ADRESACI STUDIÓW 

Adresatami studiów są:

 • Absolwenci studiów podyplomowych HR BP
 • Dyrektorzy HR,
 • Osoby pełniące funkcję HR BP lub SHR BP nie mniej niż 5 lat
 • Eksperci HR z minimum 10 letnim doświadczeniem

WYKŁADOWCY 

 • Karina Popieluch
 • Nikolay Kirov
 • Katarzyna i Piotr Pilipczuk
 • Barbara Zych
 • Sebastian Kotow
 • Maja Gojtowska
 • Anna Syrek-Kosowska
 • Andrzej Borczyk
 • Mariusz Kapusta
 • Urszula Rudzka-Stankiewicz
 • Paweł Szabelewski
 • Edyta Paul
 • Lidia Czarkowska
 • Michał Okla
 • Jacek Krajewski
 • Bożena Wujec
 • Irmina Gocan
 • Elwira Pyk

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem uzyskania dyplomu jest zdobycie minimum 70% punktów z egzaminów semestralnych.


Kontakt:
Magdalena Glapa

Doradca edukacyjny