I Konferencja

 

„Inżynieria ryzyk w polskim sektorze kosmicznym”.

 

11 kwietnia 2019 roku, 9.30 - 15.30

ARP, Warszawa

Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 (Centrum Bankowo-Finansowe, wejście „C”)

 

Zapraszamy przedsiębiorców sektora kosmicznego, naukowców i wszystkich innych, którym z racji pasji zawodowych, naukowych lub prywatnych bliskie jest myślenie o rozwoju polskiego sektora kosmicznego w jego realnym wymiarze.

Konferencja organizowana jest przez Agencję Rozwoju Przemysłu, Akademię Leona Koźmińskiego, PZU Lab, oraz Polski Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego


  

 

 

Celem konferencji jest dyskusja na temat ryzyka oraz narzędzi zarządzania ryzykiem w polskim sektorze kosmicznym z uwzględnieniem jego specyfiki i potrzeb. Podczas konferencji chcemy poruszyć temat ryzyk w projektach kosmicznych w kontekście zarządzania projektami, różnic pomiędzy sektorem polskim a zagranicznym, możliwości i konieczności korzystania z obcych doświadczeń oraz identyfikacji tych ryzyk, które uświadomić powinni sobie polscy przedsiębiorcy w dążeniu do usamodzielnienia sektora i współpracy na rynku komercyjnym.

Będziemy rozmawiać także o tym jakie narzędzia zarządzania ryzykiem może i powinien wykorzystywać polski sektor w procesie rozwoju (w tym technologiczne, prawne (kontraktowe), ubezpieczeniowe) i w jaki sposób można wykorzystać narzędzia z innych sektorów.

 

Program konferencji

 

1. Aleksandra Bukała, Ryzyko biznesowe w projektach kosmicznych

2. Kinga Gruszecka, Ludzie w kosmosie, czyli o kadrach i zarzadzaniu ryzykiem w sektorze

3. Jędrzej Kowalewski, Pułapka kosmicznych ambicji - o ryzykach startupu wchodzącego w sektor kosmiczny

4. Michał Szwajewski, Ryzyko kontraktowe: Czy to zagadnienie tylko na Prawnika?

5. Dariusz Gołębiewski, „Analiza i transfer ryzyka prototypowych technologii kosmicznych”.

6. John Hall, Risk Management in Space Activities: U.S. Liability Practices

7. Guillaume de Dinechin, Insuring space risks – case of emerging space countries

8. Katarzyna Malinowska, Damian Szczerbaty, Zarządzanie ryzykami kontraktowymi – okiem prawnika

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA UCZESTNIKA