Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Adresaci studiów 

Studia są skierowane do osób, które obecnie lub w niedalekiej przyszłości będą przejmować kluczowe funkcje w przedsiębiorstwach (mały/średni biznes), właścicieli firm, sukcesorów, następców w istniejących biznesach.

O kierunku 

  • Studia zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa to zakres studiów na zarządzaniu II stopnia.
  • Program został ułożony zgodnie z innowacyjną metodologią rozwiązywania problemów właścicielskich.
  • Na zajęciach analizowane są aktualne case’y z polskiego rynku. Wykorzystywane nowoczesne metody nauczania – gry decyzyjne, symulacje, systemy ERP, CRM, systemy zarządzania procesami, nowoczesne rozwiązania księgowe i finansowe.
  • Wszystkie przedmioty prowadzone są w sekwencji:

    • wstęp metodyczny
    • studium przypadku
    • rozwiązywanie problemów

  • ALK nawiązała współpracę z przedsiębiorstwami zapewniającymi technologiczne wsparcie prowadzenia przedsiębiorstwa. Narzędzia te będą prezentowane i wykorzystywane podczas zajęć.
  • W trakcie nauki studenci odbywają 2-miesięczny płatny staż w wybranych firmach.
  • Absolwent studiów zostaje członkiem Klubu Przedsiębiorcy ALK.
  • Studia prowadzone są jedynie w trybie stacjonarnym (studia dzienne).
  • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa perspektywa właścicielska).

Rada Programowa 

Dla każdego rocznika planowane jest stworzenie Rady Programowej. Jej członkami będą przedstawiciele przedsiębiorstw, z których/lub do których zarządzania przygotowują się studenci.

Zadaniem Rady Programowej będzie:

  • ewaluacja programu
  • proponowanie/konsultowanie zmian
  • ustalanie działań niestandardowych dla danego rocznika: wizyty studyjne, oferty dodatkowe, networking

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

  • całościowego, analitycznego, systemowego zarządzania przedsiębiorstwem
  • wykorzystania najnowszych technologii menedżersko/właścicielskich (systemy typu ERP, systemy zarządzania procesami, umiejętności tworzenia i analizy wskaźników menedżerskich, zarządzanie dostawcami usług IT, marketingu, w tym społecznościowego, usługami prawniczymi i HR)
  • wyznaczania kierunków strategicznych i koordynacji ich realizacji w różnych obszarach procesowych i funkcjonalnych
  • zarządzania zmianą
  • zarządzania projektami
  • zarządzania zespołem
  • identyfikowania, analizy i rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w perspektywach długo- i krótkoterminowych
  • rozwiązywania problemów zarządczych we wszystkich ważnych obszarach zarówno w perspektywie strategicznej,
    jak i operacyjnej
Zobacz, co o studiach sądzą studenci

Radosław Kwapisz

„Jest to kierunek na pewno innowacyjny. Wykładowcy wyjaśniają nam, jak wygląda nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny aspekt prowadzenia przedsiębiorstwa. Na zajęciach rozwiązujemy dużo case’ów, co pozwala nam lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania własną firmą i jej rozwojem. Prowadzący zajęcia pozwalają nam wejść w skórę biznesmenów, co na pewno zachęca do uczestnictwa zarówno w wykładach, jak i w ćwiczeniach. Jest to kierunek rozwojowy i ciekawy”.

Marcin Jasnoch

„Zdecydowałem się na kierunek zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, ponieważ chciałem się dowiedzieć, jak usprawnić pracę mojej firmy i jak ją rozwijać. I był to świetny wybór. Zajęcia są bardzo praktyczne, omawiane przypadki i sposoby na ich rozwiązanie doskonale przygotowują do sytuacji, które czekają każdego przedsiębiorcę czy managera. Jestem przekonany, że zdobyta wiedza pozwoli mi zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy w przyszłości”.

Wybrane przedmioty 

    • Ekonomia menedżerska
    • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
    • CSR i przedsiębiorczość społeczna
    • Analiza organizacji
    • Cyfrowa transformacja
    • Przywództwo
    • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
    • Wdrażanie programów ZZL
    • Zarządzanie marką i strategie komunikacji
    • Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
    • Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych
    • Rozwój firm na rynkach międzynarodowych
    • Zarządzanie operacyjne
    • Przedmioty do wyboru
    • Konwersatoria w języku angielskim
PRZEDMIOTY W RAMACH ZAKRESU
    • Analiza potencjału psycho-społecznego organizacji
    • Analiza podstawowych struktur organizacyjnych
      i biznesowych
    • Analiza programów funkcjonalnych marketingowych i ZZL
    • Analiza wartości przedsiębiorstwa
    • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów
    • Zarządzanie infrastrukturą organizacji
    • Zarządzanie sprzedażą
    • Zarządzanie zmianą
    • Organizacja portfela projektów strategicznych
    • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
    • Formy prawne działalności gospodarczej
      i ich korzyści
    • Pozyskiwanie kapitału, fuzje i przejęcia
    • Negocjacje
    • Sukcesja przedsiębiorstwa

Organizacja zajęć 

  • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl