Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa - perspektywa właścicielska Studia II stopnia, 2-letnie, uzyskany tytuł: magister

Adresaci studiów 

Studia są skierowane do osób, które obecnie lub w niedalekiej przyszłości będą przejmować kluczowe funkcje w przedsiębiorstwach (mały/średni biznes), właścicieli firm, sukcesorów, następców w istniejących biznesach.

O kierunku 

 • Studia zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa to zakres studiów na zarządzaniu II stopnia.
 • Program został ułożony zgodnie z innowacyjną metodologią rozwiązywania problemów właścicielskich.
 • Na zajęciach analizowane są aktualne case’y z polskiego rynku. Wykorzystywane nowoczesne metody nauczania – gry decyzyjne, symulacje, systemy ERP, CRM, systemy zarządzania procesami, nowoczesne rozwiązania księgowe i finansowe.
 • Wszystkie przedmioty prowadzone są w sekwencji:

  • wstęp metodyczny
  • studium przypadku
  • rozwiązywanie problemów

 • ALK nawiązała współpracę z przedsiębiorstwami zapewniającymi technologiczne wsparcie prowadzenia przedsiębiorstwa. Narzędzia te będą prezentowane i wykorzystywane podczas zajęć.
 • W trakcie nauki studenci odbywają 2-miesięczny płatny staż w wybranych firmach.
 • Absolwent studiów zostaje członkiem Klubu Przedsiębiorcy ALK.
 • Studia prowadzone są jedynie w trybie stacjonarnym (studia dzienne).
 • Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa perspektywa właścicielska).

Rada Programowa 

Dla każdego rocznika planowane jest stworzenie Rady Programowej. Jej członkami będą przedstawiciele przedsiębiorstw, z których/lub do których zarządzania przygotowują się studenci.

Zadaniem Rady Programowej będzie:

 • ewaluacja programu
 • proponowanie/konsultowanie zmian
 • ustalanie działań niestandardowych dla danego rocznika: wizyty studyjne, oferty dodatkowe, networking

Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne 

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • całościowego, analitycznego, systemowego zarządzania przedsiębiorstwem
 • wykorzystania najnowszych technologii menedżersko/właścicielskich (systemy typu ERP, systemy zarządzania procesami, umiejętności tworzenia i analizy wskaźników menedżerskich, zarządzanie dostawcami usług IT, marketingu, w tym społecznościowego, usługami prawniczymi i HR)
 • wyznaczania kierunków strategicznych i koordynacji ich realizacji w różnych obszarach procesowych i funkcjonalnych
 • zarządzania zmianą
 • zarządzania projektami
 • zarządzania zespołem
 • identyfikowania, analizy i rozwiązywania problemów związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w perspektywach długo- i krótkoterminowych
 • rozwiązywania problemów zarządczych we wszystkich ważnych obszarach zarówno w perspektywie strategicznej,
  jak i operacyjnej
Zobacz, co o studiach sądzą studenci

Radosław Kwapisz

„Jest to kierunek na pewno innowacyjny. Wykładowcy wyjaśniają nam, jak wygląda nie tylko teoretyczny, ale i praktyczny aspekt prowadzenia przedsiębiorstwa. Na zajęciach rozwiązujemy dużo case’ów, co pozwala nam lepiej zrozumieć mechanizm zarządzania własną firmą i jej rozwojem. Prowadzący zajęcia pozwalają nam wejść w skórę biznesmenów, co na pewno zachęca do uczestnictwa zarówno w wykładach, jak i w ćwiczeniach. Jest to kierunek rozwojowy i ciekawy”.

Marcin Jasnoch

„Zdecydowałem się na kierunek zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, ponieważ chciałem się dowiedzieć, jak usprawnić pracę mojej firmy i jak ją rozwijać. I był to świetny wybór. Zajęcia są bardzo praktyczne, omawiane przypadki i sposoby na ich rozwiązanie doskonale przygotowują do sytuacji, które czekają każdego przedsiębiorcę czy managera. Jestem przekonany, że zdobyta wiedza pozwoli mi zaoszczędzić dużo czasu i pieniędzy w przyszłości”.

Wybrane przedmioty 

  • Ekonomia menedżerska
  • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
  • CSR i przedsiębiorczość społeczna
  • Analiza organizacji
  • Cyfrowa transformacja
  • Przywództwo
  • Analiza strategiczna przedsiębiorstwa
  • Wdrażanie programów ZZL
  • Zarządzanie marką i strategie komunikacji
  • Zarządzanie projektami i procesami biznesowymi
  • Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych
  • Rozwój firm na rynkach międzynarodowych
  • Zarządzanie operacyjne
  • Przedmioty do wyboru
  • Konwersatoria w języku angielskim
PRZEDMIOTY W RAMACH ZAKRESU
  • Analiza potencjału psycho-społecznego organizacji
  • Analiza podstawowych struktur organizacyjnych
   i biznesowych
  • Analiza programów funkcjonalnych marketingowych i ZZL
  • Analiza wartości przedsiębiorstwa
  • Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie konfliktów
  • Zarządzanie infrastrukturą organizacji
  • Zarządzanie sprzedażą
  • Zarządzanie zmianą
  • Organizacja portfela projektów strategicznych
  • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  • Formy prawne działalności gospodarczej
   i ich korzyści
  • Pozyskiwanie kapitału, fuzje i przejęcia
  • Negocjacje
  • Sukcesja przedsiębiorstwa

Organizacja zajęć 

 • Studia stacjonarne

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

Opłaty 

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa Płatność za semestr
I rok studiów
(pięć rat po 1300 zł)
6400
II rok studiów
(pięć rat po 1400 zł)
6900
Opłata rekrutacyjna 100

Wysokość czesnego na rok akademicki 2020/2021 dla osób rozpoczynających studia

Kontakt 


 

Alicja Tomasiewicz
+48 22 519 21 75
atomasiewicz@kozminski.edu.pl

Pobierz broszurę: