Akademia Leona Koźmińskiego zaprasza do udziału w konkursie


Konkurs jest skierowany do osób, które zrobiły coś niezwykłego na rzecz innych w obszarze rozwoju i dzielenia się wiedzą, odkrywania talentów, edukacji i podnoszenia kwalifikacji, wspierania przedsiębiorczości, wdrażania nowych technologii lub zachowań prozdrowotnych i ekologii. Szczególnie chcemy promować inicjatywy realizowane społecznie na rzecz lokalnych społeczności.

Jeśli jesteś taką osobą, opisz zrealizowaną przez Ciebie akcję lub inicjatywę, przedstaw dwie pisemne rekomendacje od beneficjentów i wygraj studia, które pozwolą Ci na rozkwit kariery zawodowej i rozwiną Cię.

 

Laureaci konkursu

 Laureaci konkursu

 

Decyzją Jury konkursu nagrody główne zostały przyznane Pani Marcie Kosteckiej oraz pani Ewie
Opach.

Nagrody dodatkowe powędrowały do Pani Malwiny Nykaza oraz Idy Borsow.

 

 

 

Nagroda główna


Studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych”* dla dwóch osób

 

* zwycięzca może zamienić ww. studia na studia „Zarządzanie ludźmi w firmie”.

 

Nagrody dodatkowe

Dowolne jedno- lub dwudniowych szkolenie w Akademii Leona Koźmińskiego dla dwóch osób

 

Jury konkursu

 

 

Prof. Czesław Szmidt, kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Studium Doktoranckiego w Akademii Leona Koźmińskiego

Do roku 2003 pracownik naukowy w Politechnice Łódzkiej, gdzie pełnił między innymi funkcje Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania (w latach 1991 – 1998) i Dyrektora Instytutu Zarządzania. Równocześnie z pracą naukową, w latach 1995-2006 pełnił szereg funkcji kierowniczych w trzech spośród największych polskich banków, w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju, zarządzania strategicznego oraz zarządzania jakością.

Od roku 1980 jest aktywnym konsultantem w dziedzinie doboru kadr – uczestniczył w wyborze kilkuset menedżerów największych polskich przedsiębiorstw.  Od roku 2003 pracuje na stanowisku profesora w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 

 

Romeo Grzębowski, Prezes Zarządu Extended DISC

Od ponad 15 lat wspiera w rozwoju liderów i ich zespoły. Przeprowadził setki warsztatów i konsultacji pomagając liderom odkryć swój naturalny potencjał i lepiej wykorzystać potencjał ich zespołów. Pomaga wdrażać zmiany w organizacji z wykorzystaniem programu Leading Bold Change i metodologii 8 Kroków Johna Kottera. Wprowadził na polski rynek markę Extended DISC i zbudował silną pozycję firmy i jej rozwiązań docierając wraz z zespołem do ponad 1200 organizacji. Partner w firmie TIME FOR TEAM oraz Prezes Zarządu Extended DISC Polska.  Doświadczenie zdobywał również m.in. jako: HR Manager – Xerox Polska, konsultant – Nicholson International, praktykant – Harley-Davidson Motor Company. Jest absolwentem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ukończył także IESE Business School, University of Navarra. Współzałożyciel Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców w Polsce. Pasjonuje się sportami zespołowymi, w szczególności koszykówką. Wspiera profesjonalne i amatorskie zespoły sportowe w budowaniu efektywnej współpracy.

 

 

 

Dr Piotr Pilch, kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych”.

Doświadczony wykładowca akademicki i trener z ponad 15-letnią praktyką zawodową w zakresie opracowywania i realizacji różnego typu programów dydaktycznych. Z wykształcenia jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu i magistrem psychologii organizacji i pracy, absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jest ekspertem w zakresie konstruowania i realizacji programów dydaktycznych o różnorodnym charakterze przeznaczonych dla specjalistów i kadr menedżerskich. Specjalizuje się w takich obszarach jak zarządzanie zasobami ludzkimi oraz psychologia i socjologia organizacji. Jako trener koncentruje się na zagadnieniach związanych z budowaniem zespołów i zarządzaniem nimi, przygotowaniem do pełnienia roli kierowniczej i doskonaleniem kompetencji kierowniczych. Obszary zainteresowań naukowych to dziedzina zachowań politycznych w organizacji (polityki organizacyjnej) ze szczególnym uwzględnieniem problematyki mobbingu.    
Dał się  poznać jako organizator i opiekun merytoryczny studiów podyplomowych w Akademii Leona Koźmińskiego – takich jak Zarządzanie Ludźmi w Firmie, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych, MBA dla Kadry HR oraz Szkolenie i Rozwój. Pełnił funkcji Pełnomocnika Dziekana ds. Kierunku Socjologia oraz kierował działalnością Centrum Doskonalenia Dydaktyki. Liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi oraz publikacja artykułów z tej dziedziny w wysoko punktowanych czasopismach naukowych, specjalistycznych oraz serwisach profesjonalnych.   

Pasjonuje się nordic walking, literaturą o tematyce historyczno-militarnej i amatorską twórczością dla dzieci.

Dorota Michalec, Dyrektor Polityki Personalnej, Schenker Sp. z o.o.

Ma ponad 15 lat doświadczenia w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Pracowała dla dużych międzynarodowych przedsiębiorstw z różnych branż i sektorów, m.in. w firmie Xerox Polska, Wizzair, Sonoco Poland Packaging Services Sp. z o.o. i Coca Cola HBC Sp. z o.o.

Dyrektor Polityki Personalnej w DB Schenker może pochwalić się różnorodnymi doświadczeniami i sukcesami m.in. w coachingu grupowym i indywidualnym, inwestycjach greenfield, tworzeniu strategii doskonalenia pracowników, zarządzania zmianą i talentami. Często jako ekspert bierze udział w konferencjach i seminariach poświęconych tematyce zarządzania zasobami ludzkimi i znaczeniu kobiet w biznesie.

Jako liderka zespołu polityki personalnej chce być dla swoich współpracowników m.in. managerem, coachem, inspiratorem, doradcą i strategiem w planowaniu rozwiązań w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim (szczególnie w zakresie talent acquisition) oraz zarządzaniu zmianą. Według niej przywództwo oparte na wizji w połączeniu z doświadczeniem zawodowym to najlepsze podstawy, aby tworzyć nowatorskie rozwiązania dla pracowników. Dorota Michalec ukończyła studia prawnicze i pedagogiczne. Jest także certyfikowanym coachem ICC (International Coach Comunity).

DB Schenker w Polsce

Oferujemy pełny zakres rozwiązań logistycznych, wszystkie rodzaje transportu, magazynowanie, nowoczesne technologie. Zarządzamy globalnymi łańcuchami dostaw dla producentów, eksporterów i importerów wiodących marek. Dzięki sieci połączeń lądowych, lotniczych i oceanicznych, logistyce magazynowej i kolejowej, towary klientów sprawnie trafiają na światowe i europejskie rynki.
Strategiczne cele firmy są silnie związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnym biznesem. Zatrudniamy ok. 2000 pracowników. Dbamy o rozwój i bezpieczeństwo naszych pracowników i kurierów. Badamy ich satysfakcję. Promujemy różnorodność.

Katarzyna Czayka-Chełmińska

Trenerka, mediatorka, ekspertka w zakresie przywództwa w sferze publicznej. Od 10 lat kieruje jednym z najbardziej zaawansowanych programów rozwojowych dla liderów społecznych – Programem Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzonym przez Szkołę Liderów. Jest współautorką stosowanej w nim metodologii tutoringu. Wiceprezeska Fundacji Szkoła Liderów i superwizorka Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych; współzałożycielka i do 2010 r. prezeska zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych; w latach 2005-2014 członkini Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości. Współautorka publikacji „O przywództwie. Podręcznik liderski”(2016) i „Tutoring. W Poszukiwaniu metody kształcenia liderów”(2007).

 

 

 

 

 

Fundacja Szkoła Liderów

Założona przez prof. Zbigniewa Pełczyńskiego organizacja, która od 21 lat wspiera liderów życia publicznego. Prowadzi uznane w Polsce programy edukacyjne skierowane do liderów społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych, liderów politycznych, samorządowców, Polonii i Polaków poza granicami kraju. We wszystkich programach Fundacji wzięło udział łącznie ponad 4 tysiące osób.


Wierzymy, że to właśnie osoby o zdolnościach przywódczych, pociągając za sobą innych, są motorem zmian w społecznościach lokalnych i w Polsce. Fundamentem Szkoły Liderów jest poszanowanie dla wartości demokratycznych, pluralizm i szacunek dla różnorodności. Sieć naszych absolwentów pokazuje taką różnorodność.

Więcej informacji o naszych działaniach:

www.szkola-liderow.pl

www.liderzy.pl

 

 

 

Regulamin konkursu: POBIERZ

 


Warunki konkursu


Aby wziąć udział w konkursie należy:


Dodatkowe warunki uczestnictwa w konkursie:

 Firma Extended DISC Polska należy do międzynarodowej grupy działającej w ponad 40 krajach na świecie. Pragnie być najchętniej polecanym partnerem w prowadzeniu biznesu, pomagając organizacjom najpełniej wykorzystywać potencjał i kreatywność ludzi i zespołów.

Pomaga Klientom w podejmowaniu trafniejszych decyzji menedżerskich. Narzędzia diagnostyczne Extended DISC od lat skutecznie wspierają działania: działów HR, menedżerów, coachów i mentorów, firm rekrutacyjnych, firm szkoleniowych oraz niezależnych konsultantów

Realizując powyższą misję, firma angażuje się w wiele inicjatyw biznesowych i edukacyjnych. Jedną z nich jest projekt realizowany wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego w ramach którego, firma  finansuje roczne studia podyplomowe „Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów personalnych”.

 

Kontakt


Małgorzata Oświata
Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju
Akademia Leona Koźmińskiego
+48 (22) 519 22 48
malgosiao@kozminski.edu.pl