Kontakt 

Dr Arleta Nerka
Katedra Prawa Pracy
Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59
03-301 Warszawa
Adres e-mail: arletan@kozminski.edu.pl

 

Konferencja naukowa

„Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy"

Warszawa, 3.03.2020 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Ochrona danych osobowych w zbiorowym prawie pracy” organizowanej przez Zakład Prawa Pracy w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego pod honorowym patronatem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Przedmiotem organizowanego przedsięwzięcia będą zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych w zbiorowym prawie pracy. Ochrona danych osobowych jest dziedziną stosunkowo nową, jednakże bardzo silnie promieniującą na inne obszary prawa, w szczególności dotyczące zatrudnienia. W dotychczasowych rozważaniach doktryna w dużej mierze koncentrowała się na problematyce ochrony danych osobowych w indywidualnym prawie pracy. Stąd intencją organizatorów konferencji jest objęcie pogłębioną refleksją naukową sfery ochrony danych osobowych w zbiorowych stosunkach zatrudnienia.

Uczestnicy konferencji poddadzą analizie problematykę określenia dopuszczalności, podstaw i zakresu przetwarzania danych osobowych w działalności partnerów społecznych funkcjonujących w obrębie zbiorowego prawa pracy, czyli organizacji pracodawców, organizacji związkowych i innych przedstawicielstw pracowniczych. W zakresie przedmiotowym konferencji znajdą się również wątki poświęcone identyfikacji administratora i podmiotu przetwarzającego w sferze zbiorowych stosunków pracy, przetwarzania danych osobowych w działaniach partnerów społecznych, analizie zasad przetwarzania danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zasady przejrzystości, a także odpowiedzialności podmiotów za brak przestrzegania odpowiednich przepisów.

Wyrażamy głębokie przekonanie i nadzieję, iż przy Państwa udziale nasza inicjatywa stanowić będzie ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska nauki i praktyki, w tym biznesu.

Pozostając w nadziei na spotkanie z Państwem podczas tego wydarzenia, łączymy wyrazy szacunku

 

Prof. ALK dr hab. Monika Latos Miłkowska
Kierownik Zakładu Prawa Pracy ALK

Patronat honorowy

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Patronat merytoryczny

 

Kancelaria Prawna Raczkowski

Patronat medialny

 

Monitor Prawa Pracy

Informacje ogólne 

 • Rodzaj wydarzenia: ogólnopolska konferencja naukowa
 • Organizator: Zakład Prawa Pracy, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Termin: 3 marca 2020 r. (wtorek), godz. 9.30 – 16.00
 • Miejsce: Akademia Leona Koźmińskiego

Adresaci konferencji 

Pracodawcy, przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców, administratorzy, inspektorzy danych osobowych, osoby zajmujące się w praktyce stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w jednostkach organizacyjnych w sferze administracji publicznej i w biznesie, środowiska naukowe i akademickie, managerowie personalni, kierownicy różnego szczebla, firmy oferujące rozwiązania techniczne wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych, studenci oraz wszystkie osoby zainteresowane problematyką ochrony danych osobowych.

Cel i zakres przedmiotowy konferencji  

Do celów konferencji należy poddanie dyskusji naukowej zagadnień ochrony danych osobowych w kontekście zbiorowego prawa pracy. Zakres przedmiotowy konferencji obejmuje różne obszary zbiorowych stosunków pracy, w szczególności problematykę ochrony danych osobowych w działalności podmiotów zbiorowego prawa pracy, czyli pracodawców, organizacji pracodawców, organizacji związkowych, rad pracowniczych, itd.

Poza tym ważną sferą będzie nawiązanie kontaktów, wymiana poglądów przedstawicieli środowiska naukowego i praktyki zawodowej, zwłaszcza specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych i zarządzania informacją.

Komitet organizacyjny  

 • Dr Arleta Nerka
 • Dr Magdalena Kuba
 • Dr Mateusz Woiński

Rada Programowa  

 • Prof. dr hab. Monika Całkiewicz
 • Prof. ALK dr hab. Monika Latos-Miłkowska
 • Prof. dr hab. Ludwik Florek
 • Prof. dr hab. Wojciech Baran
 • Prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk
 • Prof. UŁ dr hab. Teresa Wyka
 • Prof. dr hab. Krzysztof Walczak
 • Prof. dr hab. Cz. Szmit

Miejsce i czas konferencji  

Konferencja odbędzie się w dniu 3 marca 2020 r., godz. 9.30 – 16.00

Akademia Leona Koźmińskiego
ul. Jagiellońska 57/59     
03-301 Warszawa
Sala: Sala Senatu D/202 (budynek D, II piętro)

 

 

Uczestnicy konferencji otrzymają certyfikat potwierdzający udział w wydarzeniu

Opłaty  

Opłatę za udział w konferencji w wysokości 300,00 zł. prosimy uiścić w terminie do 27 lutego 2020 r.

Opłata obejmuje uczestnictwo w obradach, wyżywienie oraz materiały konferencyjne.

Opłata nie obejmuje zakwaterowania.

 

Z opłaty konferencyjnej są zwolnieni referenci, zaproszeni goście, studenci ALK.

Uczestnicy i absolwenci studiów podyplomowych korzystają z 50% zniżki opłaty konferencyjnej.

Opłatę konferencyjną prosimy wpłacić na konto:
71 1240 1024 1111 0000 0268 5850

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko z dopiskiem: RODO 

Uwaga: W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 27 lutego 2020 r. organizatorzy nie zwracają opłaty konferencyjnej.

Rejestracja 

 

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

Program do pobrania

Twoja przeglądarka nie obsługuje tej wtyczki. Zamiast tego możesz kliknąć tutaj aby pobrać plik PDF.