Regulamin reklam  

Regulamin umieszczania materiałów reklamowych i ogłoszeń na terenie Akademii Leona Koźmińskiego 

  1. Administratorem słupów i tablic ogłoszeniowych będących własnością Akademii Leona Koźmińskiego jest Samorząd Studentów Akademii Leona Koźmińskiego
  2. Samorząd Studentów oraz pracownicy Akademii Leona Koźmińskiego są wyłącznymi podmiotami uprawnionymi do umieszczania materiałów reklamowych i ogłoszeń na słupach i tablicach ogłoszeniowych. Każdy materiał reklamowy posiada pieczątkę.
  3. Samowolne umieszczanie materiałów reklamowych i ogłoszeń na słupach i tablicach bez zgody administratora jest zabronione zgodnie z art. 63a Kodeksu Wykroczeń.
  4. Materiały reklamowe i ogłoszenia wywieszane bez zezwolenia będą usuwane niezwłocznie.
  5. Usługi playtechgeek w zakresie umieszczania materiałów reklamowych na terenie Akademii Leona Koźmińskiego są odpłatne.
  6. Wysokość opłat za rozwieszanie materiałów reklamowych i ogłoszeń na słupach i tablicach ogłoszeniowych reguluje Cennik usług informacyjno-reklamowych Akademii Leona Koźmińskiego.