FAQ 

Dział IT (A/115):

Dział Technicznej Obsługi Dydaktyki (A/18)

Jestem nowym studentem. Jak wyglądają moje dane do logowania?

Dane do logowania do wszystkich systemów informatycznych w Akademii Leona Koźmińskiego można znaleźć na legitymacji studenckiej oraz na karcie startowej. Obie te rzeczy każdy student powinien otrzymać we właściwym dla siebie dziekanacie. Do wszystkich systemów używane są te same dane, które wyglądają w następujący sposób:

 • Login: numer_albumu
 • Login w przypadku poczty: nr_albumu@kozminski.edu.pl
 • Hasło: numer klienta znajdujący się na karcie startowej lub na odwrocie legitymacji studenckiej (pierwsze dwanaście cyfr z umieszczonego tam kodu)

 

 

Jak zalogować się do serwisu Wirtualna Uczelnia?

Aby zalogować się do Wirtualnej Uczelni należy wejść na stronę wu.kozminski.edu.pl. W polu identyfikator należy podać numer albumu (w przypadku studentów ze studiów podyplomowych jest to numer słuchacza) oraz hasło do swojego konta studenckiego.

Odebrałam/em w dziekanacie login i hasło startowe wraz z legitymacją, jednak przy probie logowania pojawia się błąd. Co jest tego przyczyną?

Prawdopodobnie Pana/i konto nie zostało jeszcze zaimportowane. W takim wypadku prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań. Wszelkie dane kontaktowe można znaleźć tutaj.

Do jakich zasobów mam dostęp jako student?

Jako studenci Akademii Leona Koźmińskiego mają Państwo dostęp do:

 • Wirtualnej Uczelni (wu.kozminski.edu.pl),
 • Poczty ALK (mail.kozminski.edu.pl),
 • Systemu podań elektronicznych (dostępnego przez stronę logowania do Wirtualnej Uczelni lub pocztę ALK),
 • Baz danych (lista baz danych udostępnionych przez Akademię znajduje się na stronie Biblioteki ALK),
 • Sieci bezprzewodowej WiFi,
 • Platformy DreamSpark (dreamspark.kozminski.edu.pl),
 • Panelu działu IT (miejsca, w którym można pobrać klucze niezbędne do instalacji oprogramowania IBM SPSS Statistics oraz Statistica, a także stworzyć swój spersonalizowany alias pocztowy),
 • Portalu iKozminski (ikozminski.edu.pl),
 • Komputerów w pracowniach komputerowych oraz w bibliotece.
Mam problem z zalogowaniem się do Wirtualnej Uczelni.

Problemy z dostępem do Wirtualne Uczelni mogą wynikać z kilku powodów. Przykładowo komunikat "Zła nazwa użytkownika lub hasło" może być wynikiem podawania błędnych danych do logowania. Prosimy upewnić się, że podczas logowania wpisują Państwo poprawny login i hasło. Dodatkowo prosimy pamiętać o tym, aby w polu "Identyfikator" podawać wyłącznie numer albumu/numer słuchacza, np.:

 • Studia I i II stopnia: 12345
 • Studia doktoranckie: 123-sd
 • Studia podyplomowe: 12345-ckp

Jeżeli logują się Państwo pierwszy raz przy użyciu hasła startowego z legitymacji/karty słuchacza, to prosimy pamiętać o przepisywaniu numeru klienta z odwrotu karty bez ostatniej cyfry. Na hasło składa się wyłącznie 12 pierwszych cyfr tego numeru. Na legitymacji drukowanych jest 13 cyfr. Ostatnia z nich to suma kontrolna, która pozwala potwierdzić poprawność nadrukowanego kodu klienta.

W przypadku, gdy zapomną Państwo aktualnego hasła, to przy pomocy formularza nr 2 znajdującego się na stronie haslo.kozminski.edu.pl mogą Państwo ustawić nowe hasło do swojego konta. Do tego celu będzie potrzebny wspomniany wcześniej numer klienta znajdujący się na odwrocie legitymacji/karty słuchacza.

Istnieje również możliwość, że w trakcie zmiany hasła pojawił się komunikat o braku konta w systemie. W tej sytuacji należy zgłosić się do Działu Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań. Problem ten występuje w przypadku, gdy podczas automatycznego zakładania kont użytkowników wystąpi błąd. Pracownik DOKiWIR musi wtedy utworzyć takie konto ręcznie.

Innym problemem, który może się Państwu przytrafić podczas logowania do Wirtualnej Uczelni jest zablokowanie konta w WU przez pracownika dziekanatu. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w przypadku braku dokonania opłat za czesne lub powtarzane przedmioty. W tej sytuacji konto można odblokować wyłącznie we właściwym dla siebie dziekanacie.

Czym jest Panel Użytkownika IT?

Panel Działu IT jest miejscem, w którym mogą Państwo stworzyć dla siebie spersonalizowany alias pocztowy. W miejscu tym można również pobrać:

 • kody przedłużające licencję aktualnie zainstalowanego programu Statistica,
 • klucze aktywacyjne do programu Statistica,
 • klucze aktywacyjne do programu oraz sam program IBM SPSS Statistics.
Chciałbym skorzystać z baz danych dostępnych na stronie Biblioteki ALK. Jak to zrobić?

Z baz danych można korzystać:

 • Na terenie uczelni

Aby skorzystać z baz danych udostępnionych na stronie Biblioteki ALK wystarczy połączyć się z siecią bezprzewodową na własnym urządzeniu, bądź skorzystać z komputera w jednej z pracowni komputerowych znajdujących się w Akademii.

 • Poza terenem uczelni

Aby skorzystać z baz danych niezbędna będzie konfiguracja połączenia z serwerem proxy. Instrukcje, które tłumaczą całą procedurę krok po kroku można znaleźć poniżej:

 1. Komputery PC
 2. Komputery Apple
 3. Urządzenia mobilne z systemem Android

Prosimy pamiętać, iż po konfiguracji połączenia z serwerem proxy utracą Państwo możliwość pełnego przeglądania Internetu. Dostępne pozostaną dla Państwa wyłącznie strony baz danych, strona główna ALK oraz strona Biblioteki ALK.

Kilka z baz danych, z których studenci mogą korzystać, jest dostępnych wyłącznie na terenie uczelni. Prosimy zatem upewnić się, że baza, z której chcą Państwo korzystać poza uczelnią faktycznie umożliwia uzyskanie do niej dostępu w ten sposób.

Skonfigurowałem połączenie z serwerem proxy, ale nadal nie mogę korzystać z baz danych. Dlaczego?

Po skonfigurowaniu połączenia z serwerem proxy należy się do niego jeszcze zalogować. Zrobić to można przy pomocy tych samych danych, których używają Państwo do logowania do Wirtualnej Uczelni.

Przypominamy również, że po skonfigurowaniu połączenia z serwerem proxy tracą Państwo możliwość pełnego przeglądania Internetu. Dostępne pozostaną tylko główna strona ALK, strona Biblioteki ALK, strony baz danych, Wirtualna Uczelnia, portal iKoźmiński oraz wyszukiwarka Google. Próba wejścia na jakąkolwiek inną stronę spowoduje wyświetlenie się poniższego komunikatu:

 

 Komunikat ten nie świadczy o braku dostępu do bazy danych, czy też niepoprawnej konfiguracji, lecz o tym, że połączenie z daną stroną jest przez serwer proxy blokowane. Prosimy więc sprawdzić, czy mogą Państwo bez problemu połączyć się ze stroną główną Akademii Leona Koźmińskiego.

Gdzie mogę skorzystać z komputera?

Komputery, z których studenci mogą swobodnie skorzystać znajdują się w sali A138 (budynek A) oraz w bibliotece (budynek D). Sala A138 jest czynna w godzinach pracy Działu Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań.

UWAGA! Sala A138 jest również laboratorium komputerowym, w którym mogą odbywać się zajęcia dydaktyczne. W tym wypadku sala pozostaje w całości do wyłącznego użytku studentów odbywających tam zajęcia.

Jak zalogować się do komputera w pracowni komputerowej?

Do logowania należy użyć tych samych danych, których używają Państwo we wszystkich innych systemach informatycznych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Czy w pracowni komputerowej mogę korzystać ze swojego laptopa?

Tak. Zabronione jest jednak odłączanie kabli LAN oraz kabli zasilających z komputerów i monitorów. W celu połączenia się z Internetem należy połączyć się z siecią bezprzewodową, do której studenci mają dostęp na terenie całej uczelni.

Podczas logowania do komputera w pracowni pokazuje się komunikat "Nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe". Co może być nie tak?

Jak wskazuje sam komunikat podczas wpisywania nazwy użytkownika lub hasła musiał wystąpić jakiś błąd. W tej sytuacji należy sprawdzić następujące rzeczy:

1. Czy numer albumu lub numer słuchacza wpisywany w polu na nazwę użytkownika jest wpisany poprawnie?

2. Czy hasło, które jest podawane jest tym samym hasłem, którego używają Państwo do logowania do poczty uczelnianej i Wirtualnej Uczelni?

3. Czy pod formularzami na dane znajduje się informacja "Logowanie do: ALK"?

4. Czy konto studenckie jest aktywne?

UWAGA! Jeżeli podczas logowania wielokrotnie zostało użyte nieprawidłowe hasło, konto mogło zostać zablokowane. W takiej sytuacji prosimy zgłosić się do Działu Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań (pok. A115).

Jak zmienić hasło do konta?

Na stronie haslo.kozminski.edu.pl znajdują się dwa formularze, które pozwalają Państwo zmienić swoje hasło do wszystkich systemów w ramach infrastruktury IT w Akademii Leona Koźmińskiego. Pierwszy z nich wymaga podania starego hasła. Drugi natomiast pozwala zmienić hasło w sytuacji, gdy stare hasło zostanie utracone. Aby móc skorzystać z tego formularze konieczne będzie podanie numeru klienta, który znaleźć można na odwrocie legitymacji studenckiej.


Hasło używane do logowania do systemów informatycznych w Akademii powinno spełniać następujące wymagania:

 • przynajmniej 8 znaków
 • przynajmniej jedna duża i jedna mała litera
 • przynajmniej jedna cyfra
 • przynajmniej jeden znak specjalny (np. "!", "@", "#")
Co się dzieje z moim kontem studenckim po ukończeniu lub przerwaniu studiów w ALK?

Po zakończeniu lub przerwaniu studiów pozostaje Państwu dostęp do skrzynki pocztowej ALK. Wszystkie inne systemy informatyczne zostają zablokowane.

W jaki sposób mogę przeglądać swoją skrzynkę pocztową? Czy mogę do tego wykorzystać klienta pocztowego?

Dostęp do skrzynki pocztowej mogą Państwo uzyskać wchodząc na adres mail.kozminski.edu.pl. Oczywiście mogą Państwo wykorzystać do tego klienta pocztowego. W zależności od wybranego protokołu, dane potrzebne do konfiguracji skrzynki pocztowej wyglądają następująco:

 

POP3

Adres serwera: outlook.office365.com
Port: 995
Typ szyfrowania: SSL

IMAP

Adres serwera: outlook.office365.com
Port: 993
Typ szyfrowania: SSL

SMTP

Adres serwera: smtp.office365.com
Port: 587
Typ szyfrowania: TLS

Ile miejsca mam na swojej skrzynce pocztowej?

Od 15 maja 2012 r. pojemność każdego studenckiego konta pocztowego wynosi 50 GB.

Czy moje konto pocztowe jest w jakiś sposób zabezpieczone przed spamem i wirusami?

Tak. Serwery pocztowe, na których znajdują się Państwa skrzynki pocztowe zabezpieczone zostały za pomocą oprogramowania Microsoft Forefront, które zapewnia ochronę przed niechcianym spamem oraz wirusami.

Czy jest jakiś sposób na zmianę domyślnego formatu mojego adresu e-mail?

Tak. Dokonać tego można poprzez Panel Działu IT. W tym celu należy:

 • Zalogować się do Panelu Działu IT przy pomocy danych do logowania do Wirtualnej Uczelni.
 • Z zakładki Moje konto widocznej w prawym górnym rogu panelu wybrać opcję Aliasy pocztowe.
 • W sekcji Dodaj alias do swojego konta pocztowego w ALK wpisać nowy alias, który będzie spełniał podane w panelu wymagania, a następnie kliknąć przycisk Wyślij.

UWAGA! Nowy alias pocztowy do Państwa konta musi zostać zaakceptowany przez pracownika Działu Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań. Status zgłoszonych aliasów można na bieżąco śledzić w panelu. W razie zbyt długiego oczekiwania na akceptację prosimy o kontakt z DOKiWIR.

Dodatkowo prosimy pamiętać, że alias pocztowy pozwoli jedynie adresować do Państwa wiadomości. Logowanie nadal trzeba będzie przeprowadzać poprzez podanie domyślnego adresu (nr_albumu@kozminski.edu.pl lub nr_słuchacza@kozminski.edu.pl) jako nazwy użytkownika. Wszystkie wysyłane przez Państwa maile również będą wysyłane z domyślnego adresu.

Dowiedziałem się, że jako student Akademii Leona Koźmińskiego mam dostęp do darmowego pakietu Office. W jaki sposób mogę go zainstalować?

Instrukcję instalacji pakietu Office 365 można znaleźć tutaj.


UWAGA! Przed instalacją pakietu Office 365 prosimy upewnić się, że urządzenie, na którym będzie instalowane oprogramowanie spełnia wymagania podane w tym miejscu.

Gdzie mogę pobrać klucze do programów IBM SPSS i Statistica?

Klucze do programów IBM SPSS i Statistica można pobrać po zalogowaniu w Panelu Działu IT. Aby to zrobić należy:

 • Wskazać zakładkę Klucze aplikacji i wybrać opcję Pobierz klucze.
 • Wybrać odpowiedni program z listy, a następnie przejść do opcji Szczegóły i klucze znajdującą się na prawo od nazwy programu.
 • Wybrać opcję Pobierz następny klucz.

 Klucze do aplikacji aktualizowane są w momencie udostępnienia ich przez dystrybutora.