Psychologia negocjacji w trudnych sytuacjach biznesowych. Jak poziomy świadomości, przekonania, nawyki i biologia determinują nasze kontrakty 

To szkolenie jest elementem programu Akademia Negocjacji Budowania Relacji i Kreowania Wartości w Biznesie

kliknij -
ZOBACZ WIĘCEJ

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA  

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.30)
 • Termin szkolenia: 2-3 lipca 2020 r. - ONLINE NA PLATFORMIE ZOOM
 • Cena szkolenia: 2950 zł netto (+23% VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów studiów I, II stopnia, studiów podyplomowych i MBA w ALK: rabat 10 %*

*Ewentualne dodatkowe, inne zniżki nie kumulują się.

W szkoleniu może uczestniczyć maksymalnie 50 osób.

ZNIŻKI 

 • 20% przy zgłoszeniu od 20 uczestników wzwyż,
 • 15% rabatu od 10 do 19 uczestników,
 • 5% przy wspólnym zgłoszeniu grupy od 5 do 9 osób.

Aby uzyskać ten rabat, po rejestracji uczestników prosimy o e-mail na adres malgosiao@kozminski.edu.pl z listą imion i nazwisk zgłoszonych osób.

PARTNER 

 

 

 

Szkolenie jest  są prowadzone wspólnie przez Akademię Leona Koźmińskiego oraz firmę Kirov Strategic Negotiators.
Wykonawcą szkolenia jest firma Kirov Strategic Negotiators.
Uczestnicy szkolenia otrzymują podwójny certyfikat, dzięki temu mają gwarancję, że zdobyta wiedza jest ugruntowana w teorii oraz sprawdzoną w praktyce.

W RAMACH SZKOLENIA OTRZYMUJESZ 


 • 14 tygodniowy moduł rozwojowy - po szkoleniu pisemny program tworzenia dobrych nawyków zakończony feedback’iem od prowadzących.
 • Materiały szkoleniowe zawierające praktyczne narzędzia do budowania świadomości i kształtowania nawyków i przekonań, które mają kluczowy wpływ na relacje z partnerami
  w biznesie.
 • Materiały uzupełniające, które pozwolą Ci z łatwością pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze.
 • Uczestnictwo w warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez doświadczonych trenerów, z ponad 20-letnim doświadczeniem biznesowym i trenerskim oraz doświadczonych w prowadzeniu szkoleń dla najwyższej kadry managerskiej i pracowników z największym potencjałem do rozwoju.
 • Podwójny Certyfikat Kirov Strategic Negotiators, Akademii Leona Koźmińskiego

CELE SZKOLENIA 

 • Jak często masz wrażenie, że Twoi partnerzy są trudni,  nie rozumieją Ciebie i pomimo wielokrotnego powtarzania nadal nie osiągasz zamierzonego celu?
 • A może zdarza Ci się czuć bezradność jeżeli po raz kolejny sprawy toczą się niezgodnie z ustaleniami?  
 • Czy kiedyś zadawałeś sobie pytanie co mogłeś zrobić inaczej, gdybyś nie poniosły Cię emocje?

Badania Duke University wskazują, że ponad 40% działań podejmowanych przez ludzi są ich nieświadomymi decyzjami, nawykami. Czy wiesz, które z Twoich nawyków decydują o sukcesie w negocjacjach?

Podczas szkolenia nauczymy Cię różnych narzędzi, które pozwalają zrozumieć praprzyczynę naszych przekonań w życiu prywatnym i biznesowym. Pokażemy, jak dać sobie radę w trudnych sytuacjach biznesowych wykorzystując psychologię negocjacji. Innymi słowy dowiesz się jak zachowania, nawyki, przekonania i wartości determinują sposób i efekty prowadzonych negocjacji oraz Twoją produktywność. Zobaczysz jak tracisz pieniądze przez ograniczające przekonania i nawyki oraz rozpoczniesz pracę nad ich zmianą. Ponadto, zobaczysz, jak układ limbiczny, kora mózgowa oraz hormony determinują sposób prowadzenia negocjacji i efekty w pracy - będziesz miał okazję doświadczyć tego na sobie podczas warsztatów. Z zupełnie nowej strony odpowiesz sobie na pytanie, co sprawia, że z jednymi osobami budujemy relacje szybko - "nadajemy na tych samych falach", a z innymi jest nam na tyle trudno współpracować, iż nie realizujemy projektów i nie osiągamy celów.

Podczas szkolenia zaprezentujemy inspiracyjną koncepcję Spiral Dynamics, która tłumaczy różnice między ludźmi pod względem ich świadomości - przekonań, zachowań i wartości. Nauczysz się jak skutecznie komunikować się z parterem dostosowując argumentację do jego poziomu świadomości. Pokażemy Ci za pomocą Spiral Dynamics jak lepiej dopasować komunikaty i budować relacje by osiągać wyższe wskaźniki wartości dodanej dla organizacji.

NA SZKOLENIE ZAPRASZAJĄ 

Nikolay Kirov

Praktyk z doświadczeniem dydaktycznym i zapleczem naukowym.
Od 1996 r. mówca inspiracyjny, wykładowca i doradca w zakresie:
- Negocjacji, Budowania Relacji i Kreowania Wartości Dodanej w Biznesie
- Przywództwa i wdrażania zmian organizacyjnych
- Rozwiązywania konfliktów i komunikowaniem się
- Negocjacji Strategicznych i Międzykulturowych
- Budowania modeli e-Biznesu i Strategii

Od 20 lat ponad 50 000 osób brało udział w jego wykładach, szkoleniach i sesjach inspiracyjnych podczas realizacji Programów Rozwojowych dla Korporacji i Przedsiębiorców, studiów podyplomowych,  programów Master of Business Administration: Executive MBA, MBA IT, MBA HR, MBA FINANSE, MBA dla Inżynierów, MBA dla kadry Medycznej, a także międzynarodowego programu Executive MBA realizowanym w języku rosyjskim na Białorusi. Wykładowca  „Kozminski AMP” -  „Advanced Management Program” - realizacja Warszawa - Barcelona, prowadził zajęcia w EADA Business School.

Na swoich kursach pokazuje: jak umiejętności negocjowania i budowania relacji w biznesie przekładają się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne i zadowolenie partnerów; jak podpisywać korzystniejsze długoterminowo kontrakty.
Członek Zarządu i Dyrektor Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School Akademii (Centrum Doradztwa i Kształcenia Menedżerów Akademii Leona Koźmińskiego). Partner i członek zarządu „Kirov Strategic Negotiators” Sp. z o.o., Członek Zarządu Fundacji BARGEWORK, Członek Rady Naukowej Fundacji „Pasja do Edukacji i Rozwoju”, członek Kapituły Nagrody PNSA - Polish National Sales Awards oraz członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma "Management and Business Administration. Central Europe." oraz Rady Programowej „Personel i Zarządzanie”.

W Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuje się w projektowaniu programów talentowych i rozwojowych dla menedżerów  - pod indywidualne potrzeby organizacji. Centrum realizuje studia MBA, studia podyplomowe, programy rozwojowe, szkolenia, doradztwo, konferencje, odpowiada za relacje z absolwentami i kariery studentów oraz pozyskuje fundusze strukturalne i UE. W latach 2005-2008 był koordynatorem regionalnym największego projektu edukacyjnego w Europie (ponad 40 mln zł) „Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw”, realizowanego przez Stowarzyszenie Uczelni Wyższych "Edukacja dla Przedsiębiorczości" w ramach SPORZL 2.3,A.

Koordynator merytoryczny programu studiów Koźmiński MBA dla Inżynierów. Obecnie zajmuje się rozwojem edukacji w obszarze sprzedaży, który jest jednym z kluczowych obszarów  z punktu widzenia rozwoju gospodarki. Zaprojektował i koordynuje studia podyplomowe „Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży”. Popularną kiedyś strategię „Hit & Run” stosują już tylko „dinozaury biznesu”, którzy mogą być zaskoczeni tym, że udziały ich firm w rynku spadają, a ich kluczowi sprzedawcy realizują coraz mniejsze kontrakty. Te studia proponują nowe podejście do sprzedaży. Dodatkowo, pokazują dlaczego wyniki biznesowe powinny być osiąganie w sposób etyczny. Efekty niewłaściwego postępowania widzimy w spektakularnych upadkach firm giełdowych, a w przypadku średnich firm nieetyczne zachowanie prowadzi do braku odnowienia kontraktów z klientami.

Opiekun ponad 100 strategicznych projektów doradczych, prowadzonych w ramach programów MBA, oraz opiekun i promotor ponad 200 projektów doradczych dla administracji publicznej.

Główne zainteresowania badawcze oraz doradcze i szkoleniowe to negocjacje i budowanie relacji z partnerami strategicznymi w biznesie, negocjacje strategiczne, tworzenie wspólnych przedsięwzięć oraz wdrażanie zmian strategicznych dla firm z branż: finansowej, motoryzacyjnej, medycznej, farmaceutycznej, FMCG, turystycznej, budowlanej, wydawniczej, turystycznej, logistyki i przemysłu oraz instytucji publicznych.

Nadejda Kirova

Współzałożyciel, partner i członek zarządu firmy Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. specjalizującej się w doradztwie i szkoleniach w zakresie negocjacji i budowania relacji w biznesie.

Założyła i zorganizowała pięć spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w bardzo różnorodnych branżach - ciężkich maszyn produkcyjnych, turystycznej, szkoleniowej i reklamowej. Pełniła i nadal pełni funkcję Dyrektora Finansowego oraz Dyrektora Operacyjnego. Jest Członkiem Zarządu w Bulcom, Kirov Strategic Negotiators oraz w fundacjach: Bargework i Pasja do Edukacji i Rozwoju.

Partner merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego oraz wykładowca studiów podyplomowych Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą i Zespołem Sprzedaży, Psychologia Biznesu, Coaching Profesjonalny, Master of Business Administration i Advanced Management Program Akademii Leona Koźmińskiego. Współtwórca programu „Akademia Negocjacji, Budowania relacji i Kreowania Wartości w Biznesie”.

Od lat łączy swoje doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe z technikami trenerskimi opartymi o najnowszą wiedzę z zakresu budowy mózgu, stylów myślenia FRIS® oraz uczenia się. Prowadzi warsztaty dla menedżerów, dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Wspiera ludzi w odkrywaniu swoich talentów, inspiruje do podążania za swoją pasją. Szczególnie ceniona za nowatorskie spojrzenie na już funkcjonujące rozwiązania w biznesie, dzięki którym poprawia efektywność funkcjonowania organizacji.

Założycielka Fundacji Pasja do Edukacji i Rozwoju. Misją Fundacji jest podnoszenie świadomości rodziców i nauczycieli odnośnie sztuki komunikowania się, współpracy w grupie, umiejętności rozwiązywania problemów, samodzielności, budowania pewności siebie. Fundacja prowadzi warsztaty, szkolenia, doradztwo indywidualne oraz coaching rodzinny.

Mówca konferencyjny specjalizująca się w tematyce zarządzania zespołami i organizacjami oraz zarządzaniem różnorodnością, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet na rynku pracy oraz współpracy wielopokoleniowej.

Autorka publikacji w prasie branżowej z zakresu zarządzania, m.in. w „Personel i Zarządzanie”.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Leona Koźmińskiego.

Iwona Bobrowska-Budny

Trener Biznesu i Talent Management Mentor z ponad 15-letnim doświadczeniem zawodowym w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Pracowała jako menedżer i partner biznesowy w organizacjach polskich i międzynarodowych, kreując oraz wdrażając projekty ze wszystkich obszarów „miękkiego i twardego HR”. Zarządzała departamentem rekrutacji i rozwoju oraz działem kadr i płac - zrekrutowała blisko 4000 osób, odpowiadając za projekty indywidualne i masowe, zarządzała polityką szkoleniową w tym wielomilionowym projektem współfinansowanym z UE, opracowywała i implementowała programy ocen okresowych oraz projekty rozwojowe dla pracowników o wysokim potencjale na poziomie Polski i Europy. Była odpowiedzialna za projekty centralizacji procesów HR, zbudowanie od podstaw działów zarządzania kapitałem ludzkim, outsourcingu płac i kadr, jak również restrukturyzacje i procesy zwolnień grupowych.

Partner Merytoryczny Kozminski Executive Business School - Akademii Leona Koźmińskiego oraz Wykładowca akademicki studiów podyplomowych, MBA i Advanced Management Program Akademii Leona Koźmińskiego.

Certyfikowany konsultant analiz osobowości zawodowej, talentów i stylów myślenia, wykorzystujący w bieżącej pracy rozwojowej i treningach kwestionariusze Clifton Strengths Finder,  FRIS®, MindSonar, TalentQ, badanie odporności psychicznej - MTQ48 oraz badania Master Person Analysis.

Od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i sesje rozwojowe budujące samoświadomość pracowniczą, menedżerską i zespołową, wspierając ustawienie procesów oraz zbudowanie efektywnych w komunikacji, stylu pracy i współpracy zespołów. W swojej pracy wykorzystuje m.in. metodykę zarządzania talentami neuronalnymi wg Instytutu Gallupa, metodykę komunikacyjną NVC, ART oraz wspiera poznawczo zespoły o wyniki analiz osobowościowych i kontekstowych. Pracuje warsztatowo i interaktywnie przy pełnym zaangażowaniu uczestników.

Mentor działający w Fundacji  Liderek Biznesu Ernst&Young wspierającej kobiety na rynku pracy.
Autorka publikacji w prasie branżowej oraz prowadząca wystąpienia, debaty i wykłady na konferencjach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

Współprowadzi Fundację Pasja do Edukacji i Rozwoju, działającej na rzecz przemiany w edukacji.

Absolwentka Wydziału Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji zarządzanie organizacjami i zasobami ludzkimi. Ukończyła specjalizację z Mediacji i rozwiązywania konfliktów na Uniwersytecie Warszawskim oraz liczne kursy w zakresie diagnozowania i rozwoju potencjału pracowniczego – od wielu lat, minimum 20 dni rocznie.

OPINIE O SZKOLENIU 

"Polecam wszystkim warsztaty prowadzone przez Nikolay’a, Nadię i Iwonę bo są takie…, że nie da się ich porównać z żadnymi innymi. Ich pasja połączona z entuzjazmem, charyzma z doświadczeniem i witalność z ogromną wiedzą czynią te zajęcia absolutnie niepowtarzalnymi. Trio Prowadzących świetnie się uzupełnia tworząc zajęcia kompletnymi pod każdym względem a na dodatek zaraża uczestników swoim nastawieniem i ekspresją, i gwarantuje, że spotkanie z Nimi będzie wyjątkowym doświadczeniem dla każdego z Was

Poznałem inne style myślenia i co jest dla nich charakterystyczne a następnie jak się z nimi porozumieć i skuteczniej komunikować. To nie byłoby możliwe bez uzmysłowienie moich „długich ogonów”, które (nie)stety idealnie wpisały się w moją osobę w domu, w pracy czy nawet na wakacjach. Poznanie tych sfer dało mi i wciąż daję olbrzymie pole do pracy nad sobą bo „wpływ ma się na siebie a nie miliony osób, które nas otaczają” więc zachęcam do autorefleksji.

Mógłbym pisać dalej i więcej o pracy z nawykami, o adrenalinie i oksytocynie, o wyborze priorytetów, o zdrowym życiu wg Nikolaya, Nadii i Iwony, i jak to wszystko na mnie wpłynęło jednak nie zrobię tego. Nie zrobię tego, ponieważ jednymi z moich długich ogonów są: nadmierna szczegółowość a nawet drobiazgowość więc nie chcę Was zanudzać i rozpisywać się na kilka stron.”

Rafał Stańczyk

Sales Manager Easter Europe

Railpool GmbH

 

„W mojej opinii to były jedne z najlepszych zajęć w jakich miałam okazję uczestniczyć, harmonia prowadzących, ich doskonałe dopasowanie, niezliczona ilość historii, anegdot sprawiają, że czas upływa, a wy nadal nie macie dosyć tylko chcecie więcej i już nie możecie doczekać się kolejnych zajęć. Osobiście uważam, że te warsztaty są lepsze od siłowni, moje mięśnie brzucha jeszcze nigdy nie były tak mocne jak po takiej dawce humoru jaką dostałam na zajęciach. Doskonałe dopasowanie rytmu, tematów, nawet osobowości do omawianych tematów zasługują na uznanie, bo rzadko się to zdarza. 

Te zajęcia nie tylko poszerzają horyzont, ale otwierają na nowe koncepcje np epigenetykę, o której nawet w życiu nie słyszałam, a teraz nie mogę przestać o tym czytać i poszerzać swoją wiedzę.

Żeby nie było zbyt kolorowo zajęcia też zmuszają do tego, aby stanąć ze sobą twarzą w twarz, zatrzymać się i uświadomić sobie swoje długie ogony i popracować nad nawykami. Uprzedzam, to nie jest proste, ale zostajecie wyposażeni w cały pakiet narzędzi i wsparcia do tego, żeby osiągnąć sukces. 

Przede wszystkim otworzyło we mnie szufladkę "to ciekawe", odpuściłam "mnie wszystkowiedzącą" i otworzyłam się na nowe, na ludzi z jeszcze większą ciekawością. Nie będę pisać, że te zajęcia zmieniły całe moje życie, ponieważ proces trwa, ale z całą odpowiedzialnością mogę napisać, że zmieniły solidny kawałek mojego postrzegania siebie oraz innych ludzi przez pryzmat poznanych koncepcji. Ponad wszystko największą rekomendacją jest to, że wg mojego męża nigdy nie byłam taka szczęśliwa jak po powrocie z tych zajęć i teraz nie wiem, czy się cieszy czy jednak ma pretensje i szykuje się rozwód ;) 

Serdecznie polecam, ze względu na idealnie dopasowanych prowadzących, dynamikę zajęć oraz poruszane tematy.”

Monika Kamińska,

Prezes Zarządu,

Słuchacz Executive MBA

 

„Bardzo dziękuję i powtórzę to co mówiłem na naszym spotkaniu, jest to zdecydowanie najlepsze szkolenie „miękkie” w jakich do tej pory uczestniczyłem.”

Grzegorz Szymczyk

Engineering Manager, Industrial Products

SPX Flow Technology Poland Sp. z o.o.

 

 

Zachęcam do ciekawych, interesujących i pełnych zwrotów akcji intelektualnych podróży, w które zabierze Cię Nadejda Kirova w trakcie swoich zajęć, konsultacji, czy treningów. Profesjonalizm połączony z dużą dawką atrakcyjnych dla menadżera informacji z zakresu: budowania relacji w biznesie, komunikacji i sposobów rozwiązywania konfliktów spotka Cię w trakcie takiej wyprawy. Prezentowany materiał przekazywany jest w subtelny sposób z pasją i energią. Decydując się na taką wyprawę zyskasz wiele cennych wskazówek, następnie będziesz mógł je z powodzeniem zastosować w życiu zawodowym i osobistym. Brałem udział w takiej wycieczce, polecam. Nie zwlekaj – w drogę!

Paweł Salak

Wiceprezes Zarządu

VISTAL CONSTRUCTION Sp. z o.o.

 

Miałem przyjemność uczestnictwa w zajęciach z rozwiązywania konfliktów i budowania relacji prowadzonych przez Nadię jako jeden z bloków tematycznych na studiach MBA prowadzonych Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. W sposób jasny, zrozumiały oraz angażujący uczestników wdrożyła nas w temat narzędzia FRIS dotyczącego analizy różnic w zachowaniach i stylach myślenia każdego z nas. Dowiedziałem się, że ja jako zawodnik - osoba zorientowana na cel, opierająca się na faktach i liczbach często jestem przez innych uważany za osobę postępującą według schematów i nie przywiązującą zbyt dużej wagi do relacji. Nadia wdrożyła nas w sposoby myślenia Badacza, Partnera i Wizjonera. Praktyczne wskazówki prowadzącej otworzyły mi oczy na to w jaki sposób postępować w kontaktach z współpracownikami i partnerami biznesowymi. Główną zaletą płynącą z poznania metodyki FRIS jest zrozumienie, że by osiągnąć cel (biznesowy lub wewnątrzorganizacyjny) konieczne jest zrozumienie stylu myślenia i działania partnera. Wówczas dostosowując się do jego sposobu funkcjonowania i komunikowania można dużo łatwiej rozwiązywać problemy i osiągać wyznaczone nam cele. 

Patryk Kotwica

Category Manager

OBI Centrala Systemowa

 

„Miałem przyjemność uczestniczyć wcześniej w badaniach określających typ osobowości (metodą MBTI) oraz warsztatach i ćwiczeniach zarówno dotyczących pracy zespołowej jak i tych, ukierunkowanych na wzmacnianie kompetencji menedżerskich, ale z metodologią FRIS zetknąłem się pierwszy raz. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie większa przejrzystość tej metody, czytelność, połączona z kolorami i nazwami konkretnych stylów myślenia, które bardzo szybko zapadają w pamięć. To, co myślałem o sobie, FRIS bardzo szybko zweryfikowało a wypunktowanie tzw. "długich ogonów" (lub jeśli ktoś woli inne określenie: "cech, nad których rozwojem stale pracuję") potwierdziło skuteczność i rzetelność badania. Same zajęcia, prowadzone przez niezwykle kompetentnych trenerów i wykładowców, są interaktywne, pojawia się sporo ćwiczeń, a prezentowana treść to nie tylko naukowe fakty, ale co ważniejsze: przykłady zastosowań w życiu codziennym a w szczególności w środowisku biznesowym. Wykładowcy na zmianę przekazują kluczowe informacje, płynnie się zmieniając. Są świetnie przygotowani do zajęć. Widać, że stanowią zgrany zespół, co wpływa bardzo korzystnie na spójność przekazu. Poczucie humoru, ogromne doświadczenie i wiedza - to przepis na idealnie poprowadzone zajęcia i efektywnie przekazaną treść. Wartościowym dopełnieniem zajęć są projekty polegające na samodzielnym prowadzeniu obserwacji i zapisywaniu wyników, co pozwala zamienić teorię na praktykę. Aż trudno na początku uwierzyć w skuteczność tych narzędzi, jednak po pewnym czasie zmiana swojego stylu działania czy nawyku staje się faktem. To tak, jakby na nowo przejrzeć na oczy i zdać sobie sprawę, że jedyne ograniczenie narzucamy sobie sami, a do tego by się zmienić na lepsze wystarczy silna wola, konsekwencja, wiara w zmianę oraz odpowiednie narzędzia, których dostarczy Ci ta trójka wspaniałych trenerów. „

Bartosz Sobiepan

Zimmer Bionet Sp. zo.o.

 

“ … może w wolnej chwili jeszcze raz podziękuję za otwarcie oczu na postawy innych ludzi i ogromną lekcję pokory, wyrozumiałości i tolerancji dla siebie i dla innych!

Szkolenia wywarło na mnie ogromny, pozytywny wpływ. Jest mi lżej, łatwiej

Robicie dla ludzi coś więcej niż szkolenie. Moim zdaniem sprawiacie ze człowiek zastanawia się nad swoim życiem i czasem chcę coś zmienić.”

Aneta Gądek

Polpharma

 

 

Kontakt: 
Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju