Programy rozwojowe to indywidualnie opracowane programy szkoleniowo-doradcze dla firm, realizowane w ścisłej współpracy trenerów i wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego i klienta. Rozpoczynamy je od analizy potrzeb organizacji by na tej podstawie zaproponować działania zmierzające do osiągnięcia założonych celów rozwojowych zarówno osób indywidualnych – menedżerów jak i całej organizacji. Następnie projektujemy wzajemnie powiązane w spójną całość moduły.

Korzyści ze współpracy w ramach programów rozwojowych:

Kontakt:

Małgorzata Oświata

Menedżer ds. Marketingu i Rozwoju

+48 (22) 519 22 48

malgosiao@kozminski.edu.pl

biuro: D/108

Program jest unikalnym połączeniem edukacji i doradztwa. Polecany firmom i instytucjom, które stoją przed wyzwaniem szybkiego wdrożenia wielu projektów jednocześnie lub wdrożenia znaczącej zmiany w organizacji.Założenia programu:


Korzyści:

 

KOORDYNATOR

 

Wioletta Kastrau – Business Development Manager w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony manager, kierownik projektów i członek zespołów projektowych głównie w projektach organizacyjnych i społecznych. Pasjonatka zarządzania projektami. Współtwórca konkursu IPMA PMO Award. Członek International Project Management Association Polska. Z wykształcenia ekonomistka, zawodowo od wielu lat związana z obszarem zarządzania Działami Sprzedaży i Marketingu. Certyfikowany project manager IPMA D.

Kontakt:
wkastrau@kozminski.edu.pl
602 248 295

 

 

KOORDYNATORZY MERYTORYCZNI

 

Piotr Ogonowski – doświadczony manager, konsultant i wykładowca. Wspierał transformacje ponad 40 przedsiębiorstw z różnych branż, m.in. w 2013 pełnił rolę doradcy dla Dyrektora Departamentu Strategii Grupy Kapitałowej PGNiG S.A. d.s. wdrożenia organizacji projektowej; wdrażał nowe zasady zarządzania inwestycjami w Grupie Kapitałowej LOTOS, wspierał w transformacji Lasy Państwowe, Pocztę Polską, oraz wiele innych instytucji i firm z sektora publicznego, finansowego, logistycznego, farmaceutycznego, IT i automotive. Posiada certyfikacje PMI PMP, PRINCE2 Practitioner, Agile PM. Praktyk zarządzania w podejściu Agile. Udzielał się jako członek zarządu Project Management Institute PC i mentor w programach mentorskich tej organizacji.

 

Maciej Madziński – trener, wykładowca akademicki, konsultant. Prowadzi wykłady i warsztaty na studiach MBA, szkolenia otwarte, zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych, w tym strategiczne projekty doradcze na studiach MBA. Wspiera również firmy w transformacjach organizacyjnych, szczególnie w kierunku organizacji zarządzanych projektowo. Dyrektor Operacyjny Akademii Leona Koźmińskiego. Pasjonat realizacji zmian organizacyjnych, zarządzania projektami, szczególnie tzw. „zwinnego” oraz zarządzania sobą w czasie. W ramach obowiązków Dyrektora Operacyjnego specjalizuje się we wdrażaniu programów strategicznych w obszarze szeroko pojętej administracji, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii informacyjno-informatycznych. Zarządza również Biurem Projektów w ALK: podległy mu zespół zarządza portfelami projektów i koordynuje kluczowe inicjatywy strategiczne Akademii Leona Koźmińskiego.

REALIZOWANE PROGRAMY

 

Korporacje i Instytucje, które współpracowały z Akademią Leona Koźmińskiego w zakresie wieloaspektowych korporacyjnych programów rozwojowych i krótkich form szkoleniowych

Dla kadry menedżerskiej działów HR spółek wchodzących w skład FIAT Auto Poland zrealizowaliśmy program „Zarządzanie w czasach niepewności”. Program dostarczył wiedzy z zakresu nowy trendów społeczne powodujące zmiany na rynku pracy oraz w korporacjach – przedstawiający sposób myślenia i pracy wchodzącego obecnie na rynek pokolenia, zarządzanie zespołami uwzględniające nowe trendy pokoleniowe. Kadra menedżerska HR rozszerzała i doskonaliła umiejętności z obszaru Zarządzanie, Negocjacje, Coaching w celu zbudowania zmotywowanego i trwałego zespół zarządzającego w oparciu o wspólne wartości, cele i tożsamość organizacyjną

 

 

Od 2004 roku ponad 1000 burmistrzów, menedżerów oraz dyrektorów uczestniczyło w specjalnie zaprojektowanych studiach podyplomowych “Zarządzanie w Administracji Publicznej dla Kadry Kierowniczej m.st. Warszawy” realizowanych jednocześnie z krótkimi szkoleniami z zakresu zarządzania w administracji publicznej.

 

 

 

Szkolenie kadry kierowniczej w zakresie doskonalenia wiedzy i umiejętności menedżerskich  w prowadzeniu bieżącej działalności w ramach sieci dealerskiej Renault

 

 

We współpracy z SDA Bocconi z Mediolanu - najlepszą szkołą biznesu we Włoszech, należącą do grona najlepszych szkół biznesu w Europie zrealizowaliśmy programy szkoleniowe z zakresu Project Management, Marketing Management in the EU, Market, Management of People. W szkoleniach wzięli udział pracownicy:

PZU SA
Pol-Mot Holding S.A.
Zakłady Chemiczne "Alwernia" S.A.
Powszechny Bank Kredytowy S.A.
Powszechne Towarzystwo Emerytalne DOM S.A.
FORMEX S.A.
Pioneer S.A.
Polska Telefonia Cyfrowa

 

Program adresowany do prezesów i właścicieli punktów dealerskich sieci BMW,  szefów salonów sprzedaży, stacji serwisowych.

Słuchacze doskonalili profesjonalne,  sprawne zarządzania firmą oraz efektywną działalność na rynku motoryzacyjnym

 

Studia podyplomowe z zakresu  zarządzanie projektami które obejmowały m.in. podstawy zarządzania, coaching, zarządzanie zmianą, zarządzanie strategiczne

 

 

Studia podyplomowe skierowane do kadry menedżerskiej których celem było dostarczenie nowoczesnej wiedzy teoretycznej z szeroko  rozumianej dziedziny zarządzania

 

Menedżerskie Studia podyplomowe realizowane dla MPWiK Wrocław, których celem było podniesienie poziomu fachowej wiedzy  pracowników wyższego szczebla zarządzania w zakresie kształtowania świadomości menedżerskiej  

 

Pracownicy PKN zdobyli wiedzę o szerokiej gamie metod i narzędzi wyceny przedsiębiorstwa oraz ich praktycznych aplikacji.

 

 

Pracownicy różnych działów pogłębiali wiedzę z analizy i segmentacji rynku

 

 

Sesje coachingowe dla kadry menedżerskiej nad zmianą zachowań, umiejętności, postaw i przekonań

 

 

Szkolenia dla partnerów MAKRO z zakresu marketingu, handlu detalicznego, prawa pracy i prawa podatkowego

 

Szkolenia dla kadry menedżerskiej z zakresu negocjacji  w biznesie oraz sesje z zakresu praktycznych aspektów negocjacji z inwestorami

 

 

Szkolenia z negocjacji dla działau prawnego BRE Banku

 

 

Wieloaspektowy program szkoleniowy dla wyłonionych w drodze konkursu pracowników PTC obejmujący m.in. zarządzanie, ekonomię menedżerską i ZZL. Uczestnicy zapoznają się i zdobywają wiedzę o głównych trendach i kierunkach zmian na globalnym rynku teleinformatycznym. 

 

Stołeczne Forum Przedsiębiorczości

W partnerstwie z władzami Warszawy w styczniu 2012r został zainicjowany projekt Stołeczne Forum Przedsiębiorczości, który wychodzi naprzeciw potrzebom w zakresie współpracy z przedsiębiorcami na szczeblu dzielnicy. Na obszarze Warszawy funkcjonuje aktualnie ok. 140 tys. firm, co oznacza, że w poszczególnych dzielnicach działa kilka a nawet kilkanaście tysięcy podmiotów. Współpraca między przedsiębiorcami jest bardzo ograniczona bądź w ogóle nie istnieje. Projekt wychodzi naprzeciw potrzebie „usieciowienia” przedsiębiorców w 6 dzielnicach Warszawy (Ochota, Praga Południe, Targówek, Ursynów, Wilanów, Wola), a także wdrożenia skutecznych metod i instrumentów wspierania przedsiębiorczości przez organy samorządowe.

 

Dla kadry wyższego szczebla zarządzania w firmie Medicover realizowaliśmy program studiów podyplomowych: Zarządzanie w firmie medycznej”. Celem studiów było dostarczenie słuchaczom wiedzy z dziedziny zarządzania, analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi, marketingu, finansów, wartości jakości w usługach i różnych aspektów prawa. Studenci programu pisali wewnętrzne projekty doradcze usprawniające działanie organizacji.

 

Program rozwojowy dla Zarządu i dyrektorów wyższego szczebla

 

 

Świadomość roli i ważności podejścia projektowego w przedsiębiorstwach jest coraz większa. Jednak, żeby wdrożenie standardów pracy projektowej faktycznie wpłynęło na zwiększenie efektywności działania firmy, myśleniem projektowym warto objąć całą organizację. Akademia Leona Koźmińskiego kompleksowo podchodzi do potrzeb szkoleniowych i edukacyjnych w firmach w obszarze zarządzania projektami. Kładziemy nacisk zarówno na zdobywanie wiedzy w możliwie szerokim zakresie, jak również na doskonalenie kompetencji w zarządzaniu projektami. Albowiem, nie sama wiedza, ale kompetencje kierowników projektów, rozumiane jako zastosowanie wiedzy, umiejętności i zdolności w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów, stanowią w świecie VUCA - volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność) niebagatelną wartość.Założenia programu:


Korzyści:

 

KOORDYNATOR

 

Wioletta Kastrau – Business Development Manager w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony manager, kierownik projektów i członek zespołów projektowych głównie w projektach organizacyjnych i społecznych. Pasjonatka zarządzania projektami. Współtwórca konkursu IPMA PMO Award. Członek International Project Management Association Polska. Z wykształcenia ekonomistka, zawodowo od wielu lat związana z obszarem zarządzania Działami Sprzedaży i Marketingu. Certyfikowany project manager IPMA D.

Kontakt:
wkastrau@kozminski.edu.pl
602 248 295

 

 

KONSULTANCI I TRENERZY

 

dr Grzegorz Dzwonnik – menedżer, konsultant i wykładowca akademicki. Specjalizuje się w dziedzinie zarządzania strategicznego oraz zarządzania projektami. Absolwent Politechniki Gdańskiej (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Ekonomii). Partner międzynarodowego think tanku Synergy Services Group. Wykładowca programu MBA prowadzonego przez WSB w Gdańsku i Northampton University (UK). Certyfikowany menedżer projektów (PMP, P2P, CSM, CSPO). Posiada certyfikat Kanban Management Professional (Kanban University) oraz PROSCI Change Management Certification. Współpracujący z IPMA w ramach International Project Excellence Award, gdzie kieruje międzynarodowymi zespołami eksperckimi pomagając przedsiębiorstwom doskonalić kulturę zarządzania projektami.

 

Michał Karlikowski – zarządza projektami, programami i portfelem projektów od ponad 15 lat, dwukrotny finalista konkursu na najlepiej zarządzany projekt w Polsce Polish Project Excellence Award, Certified Senior Project Manager IPMA level B, autoryzowany trener IPMA Polska, certyfikowany Doradca Insights Discovery, propagator wiedzy z zakresu Project Managementu. Przeszkolił setki osób z zarządzania projektami przygotowując ich z sukcesem do międzynarodowej certyfikacji IPMA.

 

Krzysztof Witkowski – inżynier, prezes Zarządu Universe-IBS sp. z o.o. specjalizującej się we wdrożeniach działających w praktyce metodyk zarządzania projektami, motywacyjnych systemów wynagrodzeń oraz wsparciu zespołów projektowych na etapie przygotowania i realizacji projektów. Brał udział w opracowaniu i wdrożeniu metodyk zarządzania projektami, programami i portfelami m.in. dla: LW Bogdanka SA, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Urząd Miejski w Jaworznie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA, Zakłady Mechaniczne w Tarnowie.  Autoryzowany trener IPMA Polska. Trener i autor programów szkoleń nt. różnych aspektów zarządzania projektami. Certyfikaty zarządzania projektami: Certified Senior Project Manager IPMA (lev. B); Prince2 Practitioner.